Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej

Autor: Joanna Stolarska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Aktualizacja: 2011-04-11 00:00

Ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat 3, popularnie nazywana „żłobkową”, w nowy sposób określa zasady opieki nad małymi dziećmi sprawowanej m.in. przez zatrudnioną w tym celu nianię. Jeżeli rodzice zdecydują się podpisać z nią tzw. umowę uaktywniającą, uzyskają niemałą pomoc finansową w postaci sfinansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenia społeczne niani. Taką możliwość będą mieć od 1 października 2011 r.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»