Niedziela, 24.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Czy poniesione przez pracodawcę koszty zakwaterowania pracownika mobilnego podlegają oskładkowaniu

Autor: Dr Aneta Olędzka, ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i prawa cywilnego
Aktualizacja: 2016-01-05 12:48

Wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika mobilnego stanowi przychód pracownika i tym samym wlicza się ją do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (uchwała Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt III UZP 14/15).

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

1 lutego 2021 r. upływa termin na złożenie ZUS IWA za 2020 r.

2021-01-18

Płatnicy składek, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w poprzednim roku kalendarzowym, muszą złożyć do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA. Składa się ją w formie papierowej albo elektronicznej. Wybór formy jest uzależniony od tego, w jaki sposób płatnik składek przekazuje do ZUS pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe.

...»

Wszystkie tematy ...»