Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Czy świadczenie rehabilitacyjne przysługuje wówczas, gdy odzyskanie zdolności do pracy nastąpi w ciągu roku

Autor: dr Aneta Olędzka, ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i prawa cywilnego
Aktualizacja: 2016-04-25 07:41

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje jedynie w sytuacji, gdy dalsze leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Nie jest przy tym konieczne stwierdzenie, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od wyczerpania okresu zasiłku chorobowego (uchwała Sądu Najwyższego z 2 lutego 2016 r., sygn. akt III UZP 16/15).

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

2021-01-25

Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

...»

Wszystkie tematy ...»