Sobota, 20.01.2018

Informator prawno-podatkowy

Kiedy umowa zlecenia może zostać uznana za realizowaną na rzecz pracodawcy

Autor: Joanna Stolarska
Aktualizacja: 2017-09-13 07:05

Nasza firma (branża szkoleniowa) otrzymała dofinansowanie z Unii na jeden z realizowanych przez nas projektów. W ramach tego projektu w jednostkach oświatowych (szkołach) są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych. Zawarliśmy umowy zlecenia z osobami, które realizują projekt – nie są to pracownicy naszej firmy. Jednak niektórzy z naszych zleceniobiorców są pracownikami szkół, w których jest realizowany projekt unijny. Który podmiot – nasza firma czy szkoła, w której pracuje zleceniobiorca – powinien zgłosić zleceniobiorcę-pracownika szkoły do ubezpieczenia społecznego (z kodem 0411)? Który podmiot jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do tych zleceniobiorców? Jeżeli podmiotem zgłaszającym i jednocześnie płatnikiem składek wszystkich zleceniobiorców jest nasza firma, czy wówczas zleceniobiorca-pracownik szkoły będzie obowiązkowo objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r.

2018-01-15

Z początkiem 2018 r. weszło w życie kilka ważnych zmian w zakresie zatrudniania pracowników. Najważniejsze z nich dotyczą powierzania pracy cudzoziemcom oraz rozliczania składek ZUS. W publikacji przedstawiamy przegląd wybranych zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych wraz z oceną nowych regulacji. Nie wszystkie bowiem zmiany są korzystne dla pracodawców.

...»

Wszystkie tematy ...»