Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Kiedy umowa zlecenia może zostać uznana za realizowaną na rzecz pracodawcy

Autor: Joanna Stolarska
Aktualizacja: 2017-09-13 07:05

Nasza firma (branża szkoleniowa) otrzymała dofinansowanie z Unii na jeden z realizowanych przez nas projektów. W ramach tego projektu w jednostkach oświatowych (szkołach) są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych. Zawarliśmy umowy zlecenia z osobami, które realizują projekt – nie są to pracownicy naszej firmy. Jednak niektórzy z naszych zleceniobiorców są pracownikami szkół, w których jest realizowany projekt unijny. Który podmiot – nasza firma czy szkoła, w której pracuje zleceniobiorca – powinien zgłosić zleceniobiorcę-pracownika szkoły do ubezpieczenia społecznego (z kodem 0411)? Który podmiot jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do tych zleceniobiorców? Jeżeli podmiotem zgłaszającym i jednocześnie płatnikiem składek wszystkich zleceniobiorców jest nasza firma, czy wówczas zleceniobiorca-pracownik szkoły będzie obowiązkowo objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»