Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

Jak udowodnić zasadność pracowniczego wynagrodzenia, którego wysokość zakwestionował ZUS

Autor: Joanna Stolarska
Aktualizacja: 2018-01-05 07:10

Nasza pracownica jest zatrudniona od 1 kwietnia 2016 r. Najpierw zawarliśmy z nią umowę na czas określony 6 miesięcy, a potem na rok. Po ostatniej umowie terminowej zaproponowaliśmy tej osobie zatrudnienie na czas nieokreślony, awans i znaczącą podwyżkę w związku z większym zakresem odpowiedzialności na nowym stanowisku. Jednocześnie jednak zmniejszeniu uległ wymiar czasu jej pracy – do 3/4 etatu. Umowa została podpisana na nowych warunkach od 1 października 2017 r.  Od 13 listopada 2017 r. pracownica ta jest niezdolna do pracy (zagrożona ciąża). W grudniu 2017 r. w naszej spółce pojawiła się kontrola ZUS, w wyniku której została wydana decyzja obniżająca podstawę wynagrodzenia naszej pracownicy do poziomu sprzed zmiany warunków zatrudnienia. Na podstawie tego wynagrodzenia ZUS obniżył również zasiłek chorobowy tej osoby. Czy miał do tego prawo? Co – jako pracodawca – powinniśmy zrobić w tej sytuacji?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»