Poniedziałek, 19.02.2018

Informator prawno-podatkowy

Kiedy pracodawca musi przekazać pracownikom informację roczną ZUS IMIR

Autor: Joanna Stolarska
Aktualizacja: 2018-02-06 06:52

Pracuję w dziale kadr dużej firmy wydawniczej. Mimo że na firmie, jako na płatniku składek, nie ciąży obecnie obowiązek wydawania comiesięcznych informacji dla ubezpieczonego (dawniej ZUS RMUA), to jednak zachowaliśmy ten zwyczaj i nasi pracownicy otrzymują nadal informacje o opłaconych za nich składkach. Czy w tej sytuacji musimy do końca lutego 2018 r. powtórnie przekazać naszym pracownikom i zleceniobiorcom te same informacje w formie rocznego raportu zbiorczego – pyta Czytelniczka z Warszawy.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

2018-02-19

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

...»

Wszystkie tematy ...»