Sobota, 18.08.2018

Informator prawno-podatkowy

Czy zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej podlega oskładkowaniu

Autor: Małgorzata Kozłowska
Aktualizacja: 2018-04-12 07:19

Członek rady nadzorczej otrzymuje z tytułu pełnienia funkcji w radzie miesięczne wynagrodzenie. Spółka zwraca mu także koszty związane z dojazdem na posiedzenia rady oraz finansuje nocleg w dniu posiedzenia (członek rady nadzorczej mieszka w innej miejscowości niż siedziba spółki). Czy od kwot sfinansowanych dojazdów i noclegu należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Zwrot należności nie przekracza kwot określonych w rozporządzeniu w sprawie należności z tytułu podróży służbowych przysługujących pracownikowi ze sfery budżetowej?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jakie zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

2018-08-13

Możliwość tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich przez osoby świadczące pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia czy w ramach tzw. samozatrudnienia to najważniejsza zmiana, jaką uchwalono w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

...»

Wszystkie tematy ...»