Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

Czy zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej podlega oskładkowaniu

Autor: Małgorzata Kozłowska
Aktualizacja: 2018-04-12 07:19

Członek rady nadzorczej otrzymuje z tytułu pełnienia funkcji w radzie miesięczne wynagrodzenie. Spółka zwraca mu także koszty związane z dojazdem na posiedzenia rady oraz finansuje nocleg w dniu posiedzenia (członek rady nadzorczej mieszka w innej miejscowości niż siedziba spółki). Czy od kwot sfinansowanych dojazdów i noclegu należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Zwrot należności nie przekracza kwot określonych w rozporządzeniu w sprawie należności z tytułu podróży służbowych przysługujących pracownikowi ze sfery budżetowej?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»