Wtorek, 13.11.2018

Informator prawno-podatkowy

Czy nienależna wypłata zasiłku powoduje obowiązek korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS

Autor: Izabela Nowacka
Aktualizacja: 2018-11-06 06:55

Pod koniec sierpnia 2018 r. wypłaciliśmy pracownikowi zasiłek chorobowy za okres od 6 do 31 sierpnia br. Po wypłacie zasiłku otrzymaliśmy z ZUS decyzję pozbawiającą pracownika prawa do zasiłku za okres od 27 do 31 sierpnia br. Wynika z niej, że pracownik został wezwany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który uznał, że pracownik odzyskał zdolność do pracy wcześniej, niż wynikało to ze zwolnienia lekarskiego. Zatem zasiłek chorobowy wypłacony za okres od 27 do 31 sierpnia 2018 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym, które pracownik musi zwrócić. Wystąpiliśmy do oddziału ZUS o wydanie decyzji w tej sprawie. Czy w związku z tym powinniśmy skorygować dokumenty rozliczeniowe za sierpień br.?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

2018-11-12

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

...»

Wszystkie tematy ...»