Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Czy ubezpieczony doktorant będzie miał prawo do zasiłków chorobowego i macierzyńskiego

Autor: Joanna Stolarska
Aktualizacja: 2019-10-31 07:04

Od 1 października 2019 r. w nowo powstałych szkołach doktorskich kształcenie rozpoczęli pierwsi doktoranci. Zgodnie z nowymi przepisami podlegają oni obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Mogą także przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, jednak zasiłki finansowane z tego ubezpieczenia będą mogli otrzymywać wyłącznie po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»