Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Jak pracodawca powinien postąpić z wypłatą zasiłków z ubezpieczenia społecznego po 30 listopada 2019 r.

Autor: Aneta Maj
Aktualizacja: 2019-11-04 07:11

Na 30 listopada 2018 r. zgłaszaliśmy do ubezpieczenia chorobowego powyżej 21 osób i od 1 stycznia 2019 r. staliśmy się płatnikiem zasiłków (w maju 2018 r. spółka rozpoczęła działalność i stała się płatnikiem składek). Jeden z naszych pracowników jest na długookresowym zwolnieniu lekarskim z tytułu którego od 20 października 2019 r. przysługuje mu zasiłek chorobowy. Okres wypłaty tego zasiłku zakończy się 7 stycznia 2020 r. Na 30 listopada 2019 r. będziemy zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego 15 osób. Czy w związku z tym powinniśmy zaprzestać wypłaty zasiłków od 1 grudnia 2019 r. czy od 8 stycznia 2020 r. po zakończeniu wypłaty zasiłku naszemu pracownikowi?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»