Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Czy okres niezdolności do pracy przypadający w czasie urlopu bezpłatnego należy wliczyć do okresu zasiłkowego

Autor: Aneta Maj
Aktualizacja: 2019-11-05 07:10

Jeden z naszych pracowników (w wieku 55 lat), który jest zatrudniony od 1 marca 2019 r., w okresie od 16 do 30 września 2019 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. Od 29 września do 20 października br. był niezdolny do pracy z powodu choroby. Z jakich miesięcy powinniśmy ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego? Czy do okresu zasiłkowego należy wliczać cały okres zwolnienia lekarskiego?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»