Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Potrącenia ze świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa - zasady dokonywania

Autor: Alicja Kozłowska
Aktualizacja: 2019-12-24 07:15

Świadczenia przysługujące za okres choroby i macierzyństwa (wynagrodzenie chorobowe i zasiłki) podlegają zajęciu zarówno przez komornika, jak i przez administracyjny organ egzekucyjny. Potrącenia z tych świadczeń można dokonać również za zgodą osób do nich uprawnionych. W zależności od rodzaju świadczenia chorobowego lub z tytułu macierzyństwa, a także osoby świadczeniobiorcy (będącej pracownikiem lub zleceniobiorcą) obowiązują różne zasady przeprowadzania potrąceń wynikające z odmiennych podstaw prawnych, tj. Kodeksu pracy i ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»