Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Jak ustalić obowiązek ubezpieczeń ZUS za zleceniobiorcę studiującego w szkole doktorskiej

Autor: Małgorzata Kozłowska
Aktualizacja: 2020-01-03 06:50

Od 1 lutego 2020 r. zamierzamy zatrudnić na podstawie umowy zlecenia osobę (w wieku 25 lat), która od 1 października 2019 r. kształci się
w szkole doktorskiej. Czy z tytułu mowy zlecenia osoba ta będzie podlegać u nas ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu? Czy zatrudnienie na zlecenie wpłynie na zakres ubezpieczenia w szkole doktorskiej?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»