Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Kto nie musi sporządzać informacji rocznej ZUS IMIR za 2019 r.

Autor: Joanna Stolarska
Aktualizacja: 2020-02-07 06:52

Jestem pracownikiem działu personalnego w małej firmie usługowej. Zachował się w naszej firmie zwyczaj przekazywania pracownikom miesięcznych informacji które odzwierciedlają dane przekazane do ZUS na raportach rozliczeniowych (RZA, RCA, RPA, RSA) składanych za dany miesiąc. Czy w tej sytuacji pracodawca ma obowiązek do 28 lutego 2020 r. powtórnie sporządzić i przekazać naszym pracownikom i zleceniobiorcom te same informacje, ale w formie „Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej” ZUS IMIR?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»