Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Ustalanie wysokości świadczenia chorobowego, jeżeli w okresie uwzględnianym w podstawie wymiaru pracownik przekroczył tzw. 30-krotność

Autor: Izabela Nowacka
Aktualizacja: 2020-02-13 07:10

Jeden z naszych pracowników był niezdolny do pracy z powodu choroby od 27 stycznia do 2 lutego 2020 r. (jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku). W grudniu 2019 r. osoba ta przekroczyła roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W jakiej wysokości wynagrodzenie za grudzień 2019 r. powinniśmy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia chorobowego, do którego pracownik ma prawo na przełomie stycznia i lutego 2020 r.?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»