Wtorek, 31.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Zmiany w miesięcznych raportach rozliczeniowych ZUS na potrzeby PPK

Autor: Alicja Kozłowska
Aktualizacja: 2020-03-13 06:48

Od 1 czerwca 2020 r.  obowiązuje nowy wzór raportu ZUS RCA oraz Informacji miesięcznej i rocznej dla osoby ubezpieczonej. W każdym z wymienionych druków dodana została nowa pozycja w której podmioty zatrudniające wykażą wpłatę na PPK finansowaną z własnych środków za osobę zatrudnioną. Dotychczas wspomnianą wpłatę m.in. pracodawcy i zleceniodawcy wykazywali  (i będą wykazywać jeszcze do maja 2020 r.) w powyższych formularzach  w pozycji dotyczącej obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki  w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE).  Wpłaty dokonywane przez osoby zatrudnione nie podlegają wykazaniu w dokumentach ZUS.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

2020-03-30

Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę.

...»

Wszystkie tematy ...»