Niedziela, 17.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku utraty premii regulaminowej

Autor: Renata Tonder
Aktualizacja: 2021-01-05 06:47

Jeden z naszych pracowników, zatrudniony od 1 grudnia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2300 zł i stałej premii regulaminowej w kwocie 500 zł. Zgodnie z regulaminem premiowania pracownik:

  • traci premię w całości za okresy pobierania zasiłków, jeżeli niezdolność do pracy trwa powyżej 5 dni,
  • zachowuje prawo do premii, gdy niezdolność do pracy z przyczyn usprawiedliwionych trwa do 5 dni.

W grudniu 2020 r. pracownik utracił prawo do całej premii, ponieważ w tym miesiącu chorował przez 6 dni. Osoba ta ma wymagany okres wyczekiwania. Z jakiej podstawy wymiaru powinniśmy obliczyć należne mu wynagrodzenie chorobowe za grudzień 2020 r.? Czy premię uzupełniamy do pełnej kwoty, tj. 500 zł, czy tylko podwyższamy do minimalnego wynagrodzenia?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kontrola pracowników pracujących zdalnie – jakie możliwości ma pracodawca

2021-01-11

Uprawnienia kontrolne pracodawcy w zakresie pracy zdalnej nie zostały uregulowane przepisami ustawy o COVID-19. Z tego względu określanie porządku i organizacji pracy, kierownictwa i nadzoru odnośnie do wykonywania pracy oraz rozliczania jej efektów może się odbywać na zasadach ogólnych oraz na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych. Także obowiązek zadbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za respektowanie tych warunków przez osoby zatrudnione zdalnie wymaga zastosowania istniejących już mechanizmów kontroli pracownika, a także uregulowania ich przez pracodawcę we własnym zakresie.

...»

Wszystkie tematy ...»