Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Jak skorygować błędną datę wyrejestrowania zleceniobiorcy

Autor: Izabela Nowacka
Aktualizacja: 2021-10-12 06:59

Jedna z zatrudnionych przez nas osób była w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2021 r. zatrudniona na podstawie umowy zlecenia (pełne oskładkowanie). Od 1 września 2021 r. została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Przez błąd osoby zajmującej się rozliczeniami kadrowymi została wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia z datą 31 sierpnia (zamiast 1 września). Zgłoszenia do ubezpieczeń ze stosunku pracy dokonaliśmy prawidłowo - od 1 września 2021 r. Jak skorygować w dokumentacji ZUS tę pomyłkę? We wrześniu wypłaciliśmy temu ubezpieczonemu wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w sierpniu br. oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2021 r. Jak należy rozliczyć składki od takiego wynagrodzenia i jakie wykazać kody tytułu do ubezpieczeń? Czy najpierw powinniśmy skorygować dokumentację zgłoszeniową, czy też w pierwszej kolejności należy przesłać rozliczenie składek?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»