Środa, 23.09.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy można zmienić w ciągu roku zasady korzystania z 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14

  2020-09-23

  Pracownik naszej firmy złożył w styczniu 2020 r. wniosek o udzielenie dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, w którym zadeklarował też sposób wykorzystania tego uprawnienia w formie dni, a nie godzin. Mimo to w sierpniu 2020 r. złożył kolejny wniosek, w którym wystąpił o udzielenie zwolnienia z tego tytułu w wymiarze 4 godzin. Natomiast inny pracownik złożył oświadczenie o braku zamiaru korzystania z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, ponieważ korzysta z nich żona. Jednak w lipcu 2020 r. oświadczył, że zmienia dotychczasową deklarację, gdyż żona została zwolniona z pracy, i teraz wystąpił z wnioskiem o udzielenie 1 dnia wolnego z tego tytułu. Czy pracownicy mogą zmienić w trakcie roku sposób wykorzystania wolnego na opiekę nad dzieckiem do lat 14, np. z „dziennego” na „godzinowy”, albo w ogóle zdecydować się na korzystanie z tych dni pomimo wcześniejszej rezygnacji? ...»

 • Czy można zmienić długość okresu rozliczeniowego przed jego zakończeniem

  2020-09-23

  Pracownicy naszej firmy pracują w równoważnym systemie czasu pracy z 4-miesięcznym okresem rozliczeniowym (praca zależna od pogody). Planujemy zmianę okresów rozliczeniowych w 2 pionach naszej firmy. Chcemy je wydłużyć do 8 miesięcy. Obecnie okres rozliczeniowy w jednym pionie kończy się 31 sierpnia 2020 r., a w drugim - 30 września 2020 r. Zmianę okresu rozliczeniowego chcielibyśmy wprowadzić w obu pionach od 1 listopada 2020 r. Czy możemy dokonać takiej zmiany w trakcie okresu rozliczeniowego, czy koniecznie musimy to zrobić, gdy okres rozliczeniowy się skończy? Ewentualnie jeśli dokonamy zmiany w trakcie okresu rozliczeniowego, jak rozliczyć czas pracy pracowników? ...»

 • Jak na wynagrodzenie pracownika wpływa czas wolny udzielony za pracę w godzinach nadliczbowych

  2020-09-22

  Pracownik ma wypracowanych bardzo dużo godzin nadliczbowych. Chcemy je rozliczyć, oddając za te godziny czas wolny. Ponieważ rozliczenie godzin nastąpi z inicjatywy pracodawcy w proporcji 1:1,5 godziny, pracownika nie będzie w pracy przez dłuższy czas. Czy będzie to miało wpływ na jego bieżące wynagrodzenie? ...»

 • Czy potrzebna jest zgoda poleconego przez pracownika kandydata do pracy na udział w rekrutacji

  2020-09-22

  Stosujemy w zakładzie pracy program poleceń pracowników. Zgodnie z nim w przypadku gdy nasz pracownik zarekomenduje kandydata do pracy, który zostanie zatrudniony i przepracuje ustalony czas, otrzymuje bonus pieniężny za takie polecenie. Czy w sytuacji przekazywania przez naszego pracownika dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego) kandydata wymagana jest zgoda tego kandydata na udział w procesie rekrutacyjnym? ...»

 • Jakie są zasady potrącenia z odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia grupowego

  2020-09-21

  We wrześniu 2020 r. pracownicy naszej firmy otrzymają odprawy z tytułu zwolnień grupowych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wynagrodzenia dwóch pracowników uprawnionych do odprawy są zajęte przez komornika z tytułu należności niealimentacyjnych. Według jakich zasad podlega zajęciu taka odprawa? ...»

 • Czy do minimalnego wynagrodzenia za pracę wlicza się ryczałt za pracę w nocy

  2020-09-18

  Nowo zatrudniony pracownik będzie otrzymywał ryczałt za pracę w nocy. Czy jego wysokość powinna zostać uwzględniona podczas ustalania, czy pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę? ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe po zawarciu z pracownikiem kolejnej umowy o pracę

  2020-09-17

  Z końcem lipca 2020 r. jednemu z naszych pracowników skończyła się zawarta z nami sześciomiesięczna umowa o pracę na czas określony. 1 sierpnia 2020 r. podpisaliśmy z nim kolejną umowę terminową na okres roku. Czy ustalając wynagrodzenie za jego wrześniowy urlop wypoczynkowy, powinno brać się pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w ramach poprzednio obowiązującej, już zakończonej umowy o pracę? ...»

 • Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który podlegał przepisom o wydłużonym wieku emerytalnym

  2020-09-16

  Nasza firma chce wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy zatrudnionej na stanowisku szwaczki, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Pracownica 21 września 2020 r. skończyła 60 lat. Czy możemy to zrobić, jeśli wcześniej podlegała ona przepisom o wydłużonym wieku emerytalnym? ...»

 • Czy odpoczynek tygodniowy kierowcy może kończyć się w poniedziałek rano

  2020-09-14

  Kierowca zatrudniony w naszej firmie prowadzi busa i samochód osobowy. Pracuje zasadniczo od poniedziałku do piątku, ale zdarza się, że wykonuje krótkie przewozy także w soboty lub w niedziele. Czy wymagany odpoczynek tygodniowy jest zachowany, jeśli kierowca wykonuje kurs w sobotę późnym wieczorem, ale w poniedziałek zaczyna pracę o godz. 10.00? Chcemy dodać, że okres rozliczeniowy rozpoczął się w naszym zakładzie w taki sposób, iż zgodnie z definicją tygodnia zawartą w Kodeksie pracy nadal trwa w tym przypadku ten sam tydzień. ...»

 • Gdzie przechowywać informacje o wypłacanym pracownikom ekwiwalencie za pranie odzieży roboczej

  2020-09-11

  Pracownicy otrzymują ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Gdzie przechowywać dokumentację dotyczącą wypłaty tego świadczenia? ...»

Tematy tygodnia

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

2020-09-21

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

...»

Wszystkie tematy ...»