Wtorek, 23.04.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy zwolnienie lekarskie na dziecko przerywa korzystanie z urlopu wypoczynkowego i dni opieki na dziecko

  2019-04-23

  Pracownica wystąpiła o 2 dni opieki na dziecko w wieku do 14 lat i 2 dni urlopu wypoczynkowego. Udzieliliśmy jej tego wolnego i urlopu, a następnie otrzymaliśmy e-zwolnienie dla tej pracownicy na chore dziecko. Zwolnienie lekarskie przypada na dni opieki oraz na urlop wypoczynkowy. Jak potraktować ten okres? Czy zwolnienie lekarskie przerywa opiekę na dziecko i urlop wypoczynkowy? ...»

 • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi służby bhp

  2019-04-23

  Zatrudniamy dwóch pracowników służby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy. Stan zatrudnienia pracowników w naszej spółce wynosi ok. 800 osób. Ponieważ pracownicy służby bhp wywiązują się ze swoich obowiązków w czasie krótszym niż 8 godzin dziennie, rozważamy przydzielenie im dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych. Pracownicy służby bhp odmawiają jednak wykonywania tych zadań, argumentując, że nie należą one do zakresu obowiązków służby bhp. Czy w takim przypadku możemy wręczyć tym pracownikom wypowiedzenia zmieniające obniżające ich etat i wysokość wynagrodzenia? ...»

 • Jak należy prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy

  2019-04-23

  Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy obejmują ewidencję czasu pracy pracownika oraz jego wnioski, zgody i inne dokumenty związane z czasem pracy. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., zmieniło zasady ewidencjonowania czasu pracy. Nowy sposób ewidencjonowania czasu pracy należy stosować wobec pracowników zatrudnionych w 2019 r. Jednakże w przypadku pracowników, których stosunek pracy trwał w dniu wejścia w życie nowych przepisów, w pewnych sytuacjach możliwe jest stosowanie poprzednich przepisów. ...»

 • W jakiej formie sfinansować pracownikom karnety sportowe, aby ich wartość była wyłączona z oskładkowania

  2019-04-19

  Zamierzamy sfinansować naszym pracownikom karnety - abonamenty sportowe. Jaką formę finansowania przyjąć, aby koszt tego dofinansowania mógł zostać wyłączony z podstawy oskładkowania? ...»

 • Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy niepełnosprawnej w stopniu lekkim

  2019-04-19

  Pracownica z 4-letnim stażem pracy, po średniej szkole ogólnokształcącej, uzyskała orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Czy przyznana niepełnosprawność powoduje wydłużenie o 10 dni urlopu wypoczynkowego? Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy? ...»

 • Czy można przekazać darowiznę na zfśs

  2019-04-18

  Jeden z naszych pracowników przeszedł na emeryturę, ale chciałby przekazać na zfśs pewną kwotę w formie darowizny. Czy jest to możliwe? ...»

 • Czy umowa na zastępstwo kończy się w ostatnim dniu urlopu rodzicielskiego czy wypoczynkowego

  2019-04-18

  Pracownica bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego będzie korzystała z urlopu wypoczynkowego. Kiedy w takiej sytuacji kończy się umowa pracownika zatrudnionego na zastępstwo? Czy będzie to zakończenie urlopu rodzicielskiego, czy może dzień zakończenia urlopu wypoczynkowego? ...»

 • Jakie zmiany w zakresie ustalania miejsca zamieszkania pracownika delegowanego obowiązują od 6 marca 2019 r.

  2019-04-17

  Jesteśmy firmą świadczącą usługi zdrowotne. Część usług świadczymy na terenie Francji. W tym celu delegujemy tam pracowników. Pracownica, która ma być delegowana na okres 6 miesięcy, jest obywatelką Ukrainy, ale posiada Kartę Polaka. Ze względu na dotychczasową praktykę ZUS - kwestionowania miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich - chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jest możliwe delegowanie pracownika posiadającego Kartę Polaka? ...»

 • Jak ustalić obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy za pracownika niepełnoetatowego

  2019-04-17

  Pracownik mający mniej niż 60 lat jest zatrudniony na 1/2 etatu i zarabia miesięcznie 1200 zł. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu 20 kwietnia 2019 r. Za kwiecień pracownik otrzymał wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca - 857,04 zł, ekwiwalent za 32 godziny niewykorzystanego urlopu w wysokości 458,88 zł, premię za I kwartał 2019 r. - 500 zł oraz zaległe wynagrodzenie za luty, za przepracowane godziny ponadwymiarowe w kwocie 120 zł. Pracownik nie miał innych tytułów do ubezpieczeń, dlatego nie odprowadzaliśmy za niego składek na FP. Czy za kwiecień należy tę składkę zapłacić, przeliczając przychód na okres miesiąca? ...»

 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

  2019-04-16

  Pracodawca powinien prowadzić ewidencję czasu pracy dla każdego pracownika. Może ją obecnie prowadzić zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Nie ma też przeszkód, żeby część dokumentacji prowadzić w formie papierowej, a resztę w formie elektronicznej. ...»

Tematy tygodnia

Jak należy prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy

2019-04-23

Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy obejmują ewidencję czasu pracy pracownika oraz jego wnioski, zgody i inne dokumenty związane z czasem pracy. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., zmieniło zasady ewidencjonowania czasu pracy. Nowy sposób ewidencjonowania czasu pracy należy stosować wobec pracowników zatrudnionych w 2019 r. Jednakże w przypadku pracowników, których stosunek pracy trwał w dniu wejścia w życie nowych przepisów, w pewnych sytuacjach możliwe jest stosowanie poprzednich przepisów.

...»

Wszystkie tematy ...»