Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy można potrącić nadpłacony zasiłek macierzyński z przyszłej wypłaty bez korygowania dokumentacji rozliczeniowej ZUS

  2021-10-22

  Nasza pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, za który przysługiwał jej zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru, a następnie na urlopie rodzicielskim z prawem do 60% tego zasiłku. W wyniku pomyłki zamiast 60% za cały sierpień 2021 r. wypłaciliśmy jej 100% zasiłek. Czy możemy za pisemną zgodą pracownicy dokonać potrącenia nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego z kolejnej jego wypłaty, która będzie przypadała we wrześniu 2021 r., bez korygowania dokumentów rozliczeniowych? ...»

 • Czy tytuł wykonawczy obejmujący zasiłek chorobowy uprawnia do prowadzenia egzekucji z zasiłku macierzyńskiego

  2021-10-21

  Otrzymaliśmy od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego przysługujących pracownicy zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy. Egzekucja dotyczy innych należności niż alimentacyjne. Obecnie pracownica pobiera zasiłek macierzyński. Czy na podstawie tego pisma możemy dokonać potrącenia z zasiłku macierzyńskiego, mimo że nie został on wymieniony w tytule wykonawczym? ...»

 • Czy przy planowaniu czasu pracy pracodawca powinien uwzględnić, że pracownik podjął naukę

  2021-10-20

  Nasza spółka jest właścicielem stacji benzynowej, gdzie pracuje się w systemie dwuzmianowym (dzień/noc) po 12 godzin każdego dnia. Jeden z pracowników z własnej inicjatywy podjął studia w systemie zaocznym. Nie skierowaliśmy go na te studia w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych ani nie wyraziliśmy na nie zgody. Pracownik podczas układania grafiku pracy na dany miesiąc informuje przełożonego o każdym weekendzie, w który ma zajęcia. Przełożony stara się planować czas pracy tak, aby nie kolidowało to z nauką pracownika, jednak nie zawsze jest taka możliwość, np. z uwagi na absencje chorobowe czy kwarantanny innych pracowników. Czy w przypadku gdy pracownik ma zaplanowane zajęcia na uczelni od godziny 8.00 do 18.30 zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, można zaplanować pracownikowi pracę na nocnej zmianie z soboty na niedzielę od godziny 18.00 do 6.00? ...»

 • Czy można przyznać ryczałt za używanie prywatnego samochodu głównemu księgowemu instytutu badawczego

  2021-10-19

  Główny księgowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucie badawczym często korzysta z prywatnego samochodu do celów służbowych podczas lokalnych przejazdów w miejscowości, w której instytut ma swoją siedzibę. Wynagrodzenie tej osoby jest jednak ograniczone na podstawie tzw. ustawy kominowej. Czy mimo to można przyznać jej ryczałt za używanie własnego samochodu? ...»

 • Kiedy powinna zakończyć się praca na nocnej zmianie w ostatnim dniu zatrudnienia

  2021-10-18

  Rozwiązujemy z pracownikiem za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowa rozwiąże się 31 października 2021 r. Czy pracownik będzie mógł pracować tego dnia na nocnej zmianie, która rozpoczyna się o godz. 22.00, a kończy 1 listopada 2021 r. o godz. 6.00 rano? ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie pracownikowi zwolnionemu z obowiązku pracy podczas wypowiedzenia

  2021-10-18

  Niektórzy z naszych pracowników pracują w systemie akordowym. Jednemu z nich wypowiedzieliśmy umowę o pracę i zwolniliśmy z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia przypadającym od 1 września do 30 listopada 2021 r. W jaki sposób powinniśmy ustalić przysługujące mu wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy? ...»

 • Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

  2021-10-18

  Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne. ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie w razie nieodpracowania przez pracownika wyjścia prywatnego

  2021-10-15

  Jeden z naszych pracowników nie odpracował 6 godzin zwolnienia od pracy na czas załatwienia spraw prywatnych, z którego korzystał we wrześniu 2021 r. Czy możemy odliczyć mu wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? ...»

 • Czy ukąszenie przez kleszcza należy zakwalifikować jako wypadek przy pracy, a boreliozę jako chorobę zawodową

  2021-10-15

  Jesteśmy jednostką Straży Leśnej. W tym sezonie 3 naszych pracowników w trakcie prac w lesie zostało ugryzionych przez kleszcze. Po przeprowadzeniu serii badań okazało się, że mają boreliozę. Przebywają na zwolnieniach lekarskich i rozpoczęli długotrwałe leczenie. Czy w ich przypadku ugryzienie przez kleszcza należy potraktować jako wypadek przy pracy, a boreliozę jako chorobę zawodową? ...»

 • Czy sąd rozpatrzy odwołanie od decyzji ZUS wniesione po terminie

  2021-10-14

  W naszej spółce z o.o. ZUS przeprowadził kontrolę w zakresie zatrudniania pracowników w grupie kapitałowej na podstawie dodatkowej umowy zlecenia. Przychody niektórych zleceniobiorców zostały oskładkowane. Niestety, przez niedopatrzenie pracownika administracyjnego upłynął termin na odwołanie się od niekorzystnej dla nas decyzji ZUS - mamy obecnie 7 dni opóźnienia. Czy można jeszcze złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji i czy zostanie ono uwzględnione? Czy możemy podjąć jakieś działania, aby ZUS uwzględnił odwołanie złożone po terminie? ...»

Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»