Poniedziałek, 15.10.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie od pracy na obowiązkowe szczepienie dziecka

  2018-10-15

  Pracownik przedstawił wezwanie na obowiązkowe szczepienie dziecka. Czy pracownikowi, który udaje się z dzieckiem na obowiązkowe szczepienie, przysługuje odpłatne zwolnienie od pracy? ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie za dni wolne udzielone z tytułu opieki nad dzieckiem

  2018-10-15

  Nasza pracownica 17 września 2018 r. przeszła na urlop wychowawczy. Dodatkowo w tym miesiącu wykorzystała 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu opieki nad dzieckiem. Czy do podstawy obliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy z tego tytułu należy przyjąć wynagrodzenie z umowy o pracę, czy wynagrodzenie rzeczywiście wypracowane do 17 września br., czyli kwotę brutto z listy płac za wrzesień? ...»

 • Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

  2018-10-15

  Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych. ...»

 • Czy do podstawy zasiłkowej należy wliczyć przychód z umowy zlecenia zawartej w czasie trwania urlopu rodzicielskiego

  2018-10-12

  Nasza pracownica wykonywała dla nas umowę zlecenia na urlopie rodzicielskim. Urlop ten zakończył się, a umowa zlecenia trwa do 30 listopada 2018 r. Pracownica powróciła do pracy 17 września 2018 r., bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, ale w październiku 2018 r. stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego tej osobie należy wliczyć przychód z umowy cywilnoprawnej? ...»

 • Czy pracownik poniesie pełną odpowiedzialność materialną mimo braku umowy o powierzeniu mienia

  2018-10-12

  Prowadzę niewielki zakład produkcyjny, w którym kierowcy, dostarczając towar odbiorcom, przyjmują za niego zapłatę (wystawiają pokwitowanie). Nie podpisywałem z moimi kierowcami żadnych umów o odpowiedzialności za powierzone mienie. Kilka dni temu jeden z kierowców po rozwiezieniu towaru i odebraniu za niego gotówki, w drodze powrotnej do firmy zatrzymał się, aby zjeść obiad. Samochód zostawił na parkingu, zapominając zabrać z przedniego siedzenia saszetki z pieniędzmi. Po powrocie do samochodu zobaczył, że szyba w aucie jest wybita, a saszetki z pieniędzmi nie ma. Czy mimo braku umowy o powierzeniu towaru i pieniędzy z obowiązkiem wyliczenia się mogę żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości, czy tylko - na zasadach ogólnych - do wysokości jego 3-miesięcznego wynagrodzenia? ...»

 • Czy wypadek podczas zawodów organizowanych przez pracodawcę jest wypadkiem przy pracy

  2018-10-11

  Pracodawca organizuje i sponsoruje udział pracowników w wyścigu na gokartach. Nie jest to dla pracowników obowiązkowe i nie będzie się odbywało w czasie pracy. Czy w razie ewentualnego wypadku pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za wypadek w pracy? ...»

 • Jak ustalić wysokość zasiłku chorobowego pracownika przejętego od innego pracodawcy

  2018-10-11

  Na początku września 2018 r. przejęliśmy część pracowników innego pracodawcy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Pracownicy zostali wyrejestrowani z ubezpieczeń przez poprzedniego pracodawcę i od tego samego dnia zgłoszeni przez naszą firmę. Z jakiego okresu należy ustalić wysokość przysługującego im świadczenia chorobowego, jeżeli niektórzy z nich już we wrześniu br. byli niezdolni do pracy z powodu choroby? ...»

 • Jak dokonać potrącenia z odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej

  2018-10-10

  Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku dyrektora działu finansów. Ponieważ pracownik ten miał dostęp do szczególnie ważnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w trakcie trwania zatrudnienia podpisaliśmy z nim umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Odszkodowanie przewidziane w umowie będzie wypłacane przez 6 miesięcy w kwocie wynoszącej 100% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed zakończeniem zatrudnienia. Wynagrodzenie tej osoby jest zajęte przez komornika. Zajęcie dotyczy jednak wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności - zasiłku chorobowego. Czy na podstawie tego zajęcia nadal możemy dokonywać potrącenia, ale z przysługującego pracownikowi odszkodowania? ...»

 • Czy można przerwać urlop rodzicielski udzielony na podstawie tzw. długiego wniosku, jeżeli nie przejmie go ojciec dziecka

  2018-10-10

  Pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim. Po porodzie wystąpiła o udzielenie tego urlopu w pełnym wymiarze łącznie z urlopem macierzyńskim. Następnie pracownica zaszła w kolejną ciążę i chce przerwać urlop rodzicielski. Obecnie jest w trakcie 15. tygodnia tego urlopu. Ojciec dziecka nie chce przejąć niewykorzystanego urlopu rodzicielskiego. Czy pracownica może przerwać ten urlop? Co się stanie z jego pozostałą częścią? ...»

 • Czy w przypadku niezdolności do pracy delegowanego pracownika można zastąpić go innym pracownikiem

  2018-10-09

  Jesteśmy dużą firmą budowlaną we Wrocławiu. Część usług świadczymy na terenie Niemiec. W tym celu delegujemy tam pracowników. Jeden z naszych pracowników został delegowany 14 maja 2018 r. na okres 6 miesięcy, a 13 września złamał nogę - jest niezdolny do pracy po 4 miesiącach pracy w Niemczech. Z uwagi na nową praktykę ZUS - kwestionowanie delegowania na zastępstwo za innego delegowanego pracownika - chcielibyśmy się dowiedzieć, czy w celu dokończenia zamówienia możemy na miejsce osoby niezdolnej do pracy z powodu choroby delegować innego pracownika? ...»

Tematy tygodnia

Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

2018-10-15

Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych.

...»

Wszystkie tematy ...»