Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Rabaty otrzymane za towary i materiały zakupione w poprzednim roku obrotowym

  2020-05-25

  Sposób ewidencji rabatów w księgach rachunkowych zależy od momentu, kiedy jednostka otrzyma fakturę korygującą lub inny dokument potwierdzający rabat przyznamy za zakupione towary lub materiały. ...»

 • Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

  2020-05-25

  Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych. ...»

 • E-sprawozdania finansowe za 2019 r. – najczęstsze problemy przedsiębiorców

  2020-05-22

  Warszawski oddział PIBR, w związku z rozpoczętym już sezonem audytów, bazując na wiedzy warszawskich biegłych rewidentów, przypomniał o najczęściej występujących problemach z e-sprawozdaniami. ...»

 • Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML

  2020-05-22

  W związku z wątpliwościami dotyczącymi należytego sposobu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności w zakresie oceny stosunków gospodarczych oraz uzyskiwania informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, a także badania źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta Generalny Inspektor Informacji Finansowej (dalej „GIIF”) wydał komunikat[1], w którym zwrócił uwagę m.in. na kilka istotnych kwestii. ...»

 • Jak korzystać ze środków na rachunku VAT

  2020-05-21

  Środki zgromadzone na rachunku VAT, które wpłacali nasi kontrahenci z zastosowaniem MPP, formalnie są przypisane do naszego rachunku rozliczeniowego, jednak nie możemy nimi swobodnie dysponować. Możemy nimi regulować VAT z otrzymanych faktur lub opłacać należności publicznoprawne. Natomiast wypłacić te środki możemy tylko za zgodą naczelnika urzędu skarbowego. Wcześniej należy złożyć wniosek. ...»

 • Wpływ zmian ustawy o biegłych rewidentach na SWKJ

  2020-05-20

  PIBR przygotowała i udostępniła nowe opracowanie pt. „System Wewnętrznej Kontroli Jakości (SWKJ) - wymogi wynikające ze zmiany ustawy o biegłych rewidentach”. ...»

 • Terminy wdrożenia obowiązkowych kas on-line będą przesunięte

  2020-05-20

  Podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem oraz sprzedawcy węgla do celów opałowych nie będą musieli wdrażać kas on-line od 1 lipca 2020 r. Do końca 2020 r. będą mogli nadal korzystać z kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Przesunięty zostanie również termin trzeciego etapu wprowadzania obowiązkowych kas on-line. Ma on objąć usługi kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, prawnicze, opieki medycznej i wstępu do obiektów sportowych i klubów fitness. Dla tej grupy obowiązkowy termin wdrożenia kas on-line ma być przesunięty na 1 lipca 2021 r. ...»

 • Czego spodziewać się w podatkach w 2021 r.

  2020-05-19

  Nadciągają spore zmiany w podatkach na rok 2021. Rada Ministrów dokonała aktualizacji  "Krajowego Programu Reform" który zapowiada wprowadzenie od 2021 r. tzw podatku estońskiego, podwyższenie limitu umożliwiającego korzystanie z ryczałtowego opodatkowania przychodów oraz podwyższenie limitu przychodów umożliwiających korzystanie z 9% stawki podatku CIT. ...»

 • 1 czerwca 2020 r. upływa termin zapłaty zaliczek od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu

  2020-05-19

  Do 1 czerwca 2020 r. wydłużono termin wpłaty zaliczek od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu. Z tego korzystnego rozwiązania mogą skorzystać płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa. ...»

 • Zasady wystawiania faktur do paragonów i biletów

  2020-05-18

  Od 1 stycznia 2020 r. sposób fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej zależy od tego, kto jest nabywcą towarów oraz kto dokonuje sprzedaży. ...»

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»