Poniedziałek, 15.10.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jak postąpić, gdy podatnik omyłkowo nie ujął w pkpir faktury sprzedażowej

  2018-10-15

  Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i rozlicza się na podstawie pkpir. Za każdy miesiąc płaci całą należną zaliczkę. We wrześniu 2018 r. zorientowała się, że w kwietniu 2018 r. popełniła błąd i nie uwzględniła w pkpir za ten miesiąc jednej z faktur sprzedażowych. Do jakiego miesiąca doliczyć przychód z tej faktury? Do kwietnia czy do września? Jak postąpić z zaliczką na podatek? ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych odsprzedaż przedwstępnej umowy za wynagrodzeniem

  2018-10-15

  Spółka X wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości o wartości 500 000 zł w kwocie 50 000 zł plus VAT, co zostało potwierdzone fakturą od sprzedawcy. Okazało się jednak, że spółka X nie może kontynuować inwestycji, więc odsprzedała ogół praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej spółce Y za cenę 70 000 zł plus VAT. Spółka Y dokonała zakupu nieruchomości, co zostało udokumentowane fakturą od sprzedawcy. Równocześnie sprzedawca wystawił firmie X fakturę korygującą na zaliczkę. Jak zaksięgować w Spółce X oraz w Spółce Y te zdarzenia gospodarcze? ...»

 • Kiedy dostawa dokonywana w ramach dostawy łańcuchowej stanowi eksport towarów opodatkowany stawką 0%

  2018-10-12

  Spółka (A) ma zamiar sprzedawać własne wyroby odbiorcy z Czech (B), który będzie je wysyłał poza UE do ostatecznego swojego odbiorcy (C). W transakcji uczestniczą trzy podmioty. Dostawa będzie się odbywała na warunkach CFR, czyli organizacja transportu i odprawa leży po stronie Spółki. Z magazynu Spółki wyroby będą transportowane poza UE bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy. Załadunek na statek nastąpi w Gdyni lub Hamburgu. Czy dla zastosowania przez Spółkę stawki VAT 0% w tej transakcji łańcuchowej istotne są warunki, na jakich odbędzie się dostawa pomiędzy firmą z Czech a jej ostatecznym odbiorcą? Spółka jeszcze nie zna tych warunków. Czy jeżeli firma z Czech przeniesie ryzyko utraty towaru na swojego odbiorcę jeszcze w Polsce (np. zastosuje również CFR), to do dostawy będzie miała zastosowanie stawka 0%? ...»

 • Czy usługi fizjoterapeutyczne są zwolnione z VAT

  2018-10-12

  Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) od sierpnia 2018 r. rozpoczął świadczenie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług fizjoterapeutycznych. Przedsiębiorca jest wykwalifikowanym fizjoterapeutą. Ukończył studium fizjoteraupeutyczne z tytułem technik fizjoterapii oraz studia magisterskie ze specjalizacją edukacja zdrowotna z rehabilitacją. Wykonywane przez niego usługi to głównie ćwiczenia na sali gimnastycznej, które służą m.in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności. Czy wykonywane usługi fizjoterapeutyczne są zwolnione z VAT? ...»

 • Czy zbiorcza faktura korygująca musi obejmować wszystkie dostawy z danego okresu

  2018-10-11

  Czy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczych faktur korygujących do udzielonych rabatów, bonifikat, upustów lub dokonanych zwrotów towarów, w sytuacji gdy rabat (zwrot) nie obejmuje wszystkich dostaw w danym okresie? ...»

 • Czy można zaliczyć do kosztów wartość towarów nabytych z możliwością odkupu przez klienta, które zostały skradzione

  2018-10-11

  Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej skupuje od klientów rzeczy ruchome z możliwością ich odkupu. Czas na odkupienie rzeczy ruchomej to okres od miesiąca wzwyż. Przez ten czas rzeczy te pozostają zabezpieczone w magazynach należących do Przedsiębiorcy. Jeżeli w tym okresie rzeczy nie zostaną odkupione, to zostają przeznaczone do odsprzedaży. Celem uniknięcia strat na skutek ewentualnych kradzieży Przedsiębiorca założył monitoring oraz wyposażył magazyny w drzwi antywłamaniowe, sejfy i szafy pancerne. W większości magazynów znajdują się również rolety antywłamaniowe lub kraty. Mimo tych zabezpieczeń zdarzyło się włamanie. Przedsiębiorca zawiadomił o tym policję. W swojej dokumentacji posiada postanowienie policji o umorzeniu postępowania z powodu niewykrycia sprawcy. Czy Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wartość towarów, które zostały skradzione? ...»

 • Czy media przy najmie mogą być refakturowanie odrębnie

  2018-10-10

  Wynajmuję lokal użytkowy. Wszelkie koszty mediów chciałbym refakturować na mojego najemcę. Czy jest to możliwe? ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zakup usług Google AdWords

  2018-10-10

  Jak rozliczyć księgach rachunkowych fakturę z Google będącą wewnątrzwspólnotowym nabyciem usług? Przykładowe pozycje z faktury to: przedpłata za Google AdWords 2000 zł, Google AdWords 498,76 zł, środki z przedpłaty za Google AdWords (-)498,76 zł. ...»

 • Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski

  2018-10-09

  Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski? ...»

 • Czy ulepszenie środka trwałego pozwala na zmianę metody amortyzacji

  2018-10-09

  W 2017 r. podatnik nabył stary budynek produkcyjny. Wprowadził go do ewidencji środków trwałych i rozpoczął jego amortyzację ze stawką 2,5%. Cały czas w budynku trwa produkcja, ale jednocześnie podatnik inwestuje w remonty i ulepszenia tego budynku. Koszty ulepszeń zwiększają wartość początkową budynku, ale okres ich amortyzacji jest bardzo długi. Czy podatnik będzie mógł od 2019 r. zmienić metodę amortyzacji i wybrać indywidualną stawkę amortyzacji? Budynek był przez poprzedniego właściciela wykorzystywany przez 20 lat. ...»

Tematy tygodnia

Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

2018-10-15

Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych.

...»

Wszystkie tematy ...»