Wtorek, 23.04.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jak podatkowo rozliczyć umorzenie wierzytelności w walucie obcej

  2019-04-23

  Spółka z o.o. w porozumieniu z kontrahentem umorzyła wierzytelność wyrażoną w walucie obcej. Według jakiego kursu Spółka powinna rozpoznać koszt podatkowy? Czy Spółka powinna rozpoznać różnicę kursową? ...»

 • Czy limit 75% dotyczy kosztów napraw samochodów osobowych

  2019-04-23

  W Spółce z o.o. swykorzystywane są samochody osobowe, których koszty używania od 1 stycznia 2019 r. są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów tylko w 75%. Z samochodów korzystamy bowiem także w celach prywatnych. Czy limit ten obowiązuje również w przypadku ponoszenia kosztów napraw (w tym napraw powypadkowych) tych samochodów? ...»

 • Czy opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność podlega VAT

  2019-04-19

  1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Czy opłaty za przekształcenie, które będą z tego tytułu pobierane, będą opodatkowane VAT? ...»

 • Czy słodycze w opakowaniach zbiorczych mogą być uznane za prezenty o małej wartości

  2019-04-19

  Spółka (podatnik VAT czynny) zajmuje się m.in. produkcją artykułów spożywczych i słodyczy. W ramach akcji promocyjno- marketingowych Spółka przekazuje towary (słodycze) jako nagrody bądź podarunki/prezenty. Jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia poszczególnych towarów nie przekracza kwoty 10 zł netto. Ze względów praktycznych, m.in. w celu zapewnienia efektywnego transportu, przekazywane towary mogą być pakowane w „grupy” po kilkanaście lub kilkadziesiąt sztuk (np. w opakowaniach zbiorczych). Łączna wartość wszystkich towarów przekazywanych jednemu obdarowanemu jednorazowo może przekraczać 100 zł netto. Czy w opisanej sytuacji towary (słodycze) nieodpłatnie przekazywane przez Spółkę na rzecz osób obdarowanych mogą być uznane za prezenty o małej wartości i tym samym ich wydanie nie podlega opodatkowaniu VAT? ...»

 • Jak ewidencjonować w JPK_VAT i przechowywać dokumenty potwierdzające wydatki poniesione podczas podróży służbowej

  2019-04-18

  W mojej firmie użytkowane samochody nie zostały zgłoszone na druku VAT-26 do urzędu. Dlatego od wydatków samochodowych odliczam 50% VAT. Mam pytanie - co z wydatkami związanymi z delegacjami? Otrzymuję od pracowników paragony za przejazd autostradą, za parkingi. Jak technicznie wpisać do JPK_VAT te dokumenty? Czy muszę wpisywać każdy poszczególny paragon, czy mogę zrobić zestawienie zbiorcze? Czy faktury i paragony przekazane przez pracowników w wersji papierowej możemy zeskanować i przechowywać w wersji elektronicznej? ...»

 • Czy stosowanie przepisów o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych wymaga akceptacji odbiorcy

  2019-04-18

  Od 18 kwietnia 2019 r. jednostka jako zamawiający będzie obowiązana do odbierania od wykonawców faktur elektronicznych. Czy konieczne jest wcześniejsze wyrażenie przez jednostkę akceptacji faktur elektronicznych? ...»

 • Jak rozliczyć zakup towarów, gdy kontrahent z UE nie jest zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych?

  2019-04-17

  Chcemy zawrzeć kontrakt z francuską firmą, która będzie nam dostarczała towary. Ich dostawę będziemy rozpoznawali jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Niepokoi nas tylko, że francuski kontrahent nie jest zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jakie to ma skutki dla naszej firmy? ...»

 • Jaki jest limit zwolnienia z kasy fiskalnej w przypadku wznowienia działalności

  2019-04-17

  Przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadził działalność gospodarczą od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. W tym okresie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednak ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu był zwolniony podmiotowo z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, więc nie posiadał kasy fiskalnej. Od 1 maja 2019 r. przedsiębiorca ponownie otworzył działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, z tym samym numerem NIP i REGON. Obecnie przedsiębiorca także prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy w 2019 r. w otwartej ponownie działalności gospodarczej przedsiębiorcę obowiązuje pełen limit obrotu uprawniający do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, tj. 20 000 zł, czy też limit ten powinien być obliczony proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w 2019 r. (czyli w przeliczeniu na okres od 1 maja do 31 grudnia 2019 r.)? ...»

 • Czy darowizna warsztatu dziecku będzie objęta VAT?

  2019-04-16

  Podatnik ma zamiar przekazać swojej córce, w formie darowizny, należący do niego warsztat samochodowy. Córka zarejestruje się na potrzeby VAT i będzie po ojcu prowadziła rodzinny interes. Czy w tej sytuacji darowizna u podatnika-darczyńcy będącego czynnym podatnikiem VAT będzie objęta tym podatkiem? ...»

 • Czy bonus z tytułu przedłużenia umowy najmu podlega opodatkowaniu VAT

  2019-04-16

  Spółka jest najemcą lokalu użytkowego. Z tytułu przedłużenia umowy najmu na kolejny okres otrzymała od wynajmującego bonus. Czy w związku z jego otrzymaniem spółka powinna wystawić fakturę z VAT? ...»

Tematy tygodnia

Jak należy prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy

2019-04-23

Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy obejmują ewidencję czasu pracy pracownika oraz jego wnioski, zgody i inne dokumenty związane z czasem pracy. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., zmieniło zasady ewidencjonowania czasu pracy. Nowy sposób ewidencjonowania czasu pracy należy stosować wobec pracowników zatrudnionych w 2019 r. Jednakże w przypadku pracowników, których stosunek pracy trwał w dniu wejścia w życie nowych przepisów, w pewnych sytuacjach możliwe jest stosowanie poprzednich przepisów.

...»

Wszystkie tematy ...»