Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy umowa przechowania pieniędzy może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

  2017-09-19

  Jeden z naszych kontrahentów w związku ze swoim wyjazdem za granicę chce podpisać ze spółką umowę o przechowanie pieniędzy. Czy umowy przechowania pieniędzy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? ...»

 • Czy koszty poniesione na adaptację obcego środka trwałego podlegają ograniczeniom dla płatności gotówkowych

  2017-09-19

  Czy koszty poniesione na adaptację obcego środka trwałego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów płatności gotówkowych powyżej 15 000 zł? ...»

 • Jakich formalności należy dopełnić, aby zaskarżyć interpretację podatkową – procedury i terminy

  2017-09-18

  Podatnik, aby upewnić się co do swojej sytuacji podatkowej, może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej. Jeżeli interpretacja nie spełnia jego oczekiwań, podatnik ma możliwość obrony swojego stanowiska na drodze postępowania sądowego. W artykule przedstawiamy obowiązującą procedurę zaskarżania interpretacji. ...»

 • Jak podatnik ma weryfikować, czy jego kontrahent nie uczestniczy w oszustwach podatkowych

  2017-09-18

  Podatnik ma zamiar rozpocząć współpracę z firmą zajmującą się handlem olejami opałowymi. Podatnik ma świadomość, że musi zachować szczególną ostrożność w kontaktach z takimi podmiotami. Jak w praktyce sprawdzać takie podmioty, żeby nie narazić się na kłopoty z organami podatkowymi? ...»

 • Jak ująć wierzytelności nieściągalne w księgach rachunkowych

  2017-09-15

  Prowadzenie działalności gospodarczej łączy się z określonym ryzykiem. Zdarza się, że mimo wykonanej usługi dłużnik nie chce za nią zapłacić. Monity i wezwania do zapłaty pozostają bez odpowiedzi. Brak zapłaty wywołuje stosowne skutki w świetle ustawy o podatku dochodowym. ...»

 • Jak fakturować sprzedaż rejestrowaną w kasie

  2017-09-15

  Spółka prowadzi sklep z odzieżą. Klientami są głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spółka ewidencjonuje na kasie fiskalnej. Zdarza się, iż osoby te żądają wystawienia faktury. Jak i kiedy powinien fakturować tę sprzedaż dla osób indywidualnych zaewidencjonowaną uprzednio na kasie fiskalnej? ...»

 • Kiedy odliczyć VAT z faktury za usługę transportową z przyszłym terminem płatności

  2017-09-14

  W której deklaracji VAT-7 można odliczyć VAT z faktury za usługę transportową wykonaną w sierpniu 2017 r., jeżeli termin płatności tej faktury upłynie dopiero w październiku 2017 r.? Fakturę otrzymaliśmy 28 sierpnia 2017 r. ...»

 • Jak obliczyć zaliczkę na podatek od różnych wypłat pochodzących ze stosunku pracy

  2017-09-14

  Na początku września 2017 r. wypłaciliśmy jednemu z naszych pracowników ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (140 zł brutto) i zasiłek chorobowy za cały sierpień 2017 r. (2682 zł brutto). Czy zaliczkę na podatek możemy obliczyć od łącznej kwoty dochodów, skoro zostaną one wykazane w jednej pozycji PIT-11 jako przysługujące ze stosunku pracy? Przepisy ustawy o pdof nie wskazują na obowiązek obliczania zaliczki odrębnie od każdego dochodu. ...»

 • Kiedy naliczymy VAT, wycofując samochód z działalności

  2017-09-13

  Samochód został kupiony na fakturę VAT marża, więc nie został naliczony VAT. Pojazd był kilkakrotnie naprawiany i od tych zakupów odliczaliśmy VAT. Z faktur tych wynika, że nabyliśmy usługi naprawy (wartość wymienianych części została wliczona w wartość usługi). Teraz wycofujemy samochód z działalności i przekazujemy go na cele osobiste. Czy to przekazanie podlega VAT? Czy należy opodatkować VAT późniejszą sprzedaż samochodu? ...»

 • Czy pracownik, któremu pracodawca zapewnia nieodpłatnie śniadania, osiąga przychód ze stosunku pracy

  2017-09-13

  Spółka działa w branży IT. Pracownicy spółki są narażeni na szereg niekorzystnych dla zdrowia czynników związanych z wielogodzinną pracą biurową przed monitorami oraz wysokim poziomem stresu. Dlatego spółka wdrożyła dla swoich pracowników liczne programy, mające na celu ich aktywizację fizyczną, obniżenie poziomu stresu, zachowanie dobrego stanu zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Jedną z inicjatyw jest zapewnienie pracownikom w biurze posiłków w postaci gotowych śniadań. Inicjatywa ta ma dodatkowo zintegrować zespół. Prawo do nieodpłatnego korzystania ze śniadań jest uregulowane w regulaminie wynagradzania. Śniadania te przygotowuje firma cateringowa, która dostarcza posiłki w formie bufetu (stołu szwedzkiego) do biura spółki. Ilości i rodzaj posiłków przygotowywane są w oparciu o anonimową ankietę wypełnianą przez pracowników. Spółka nie prowadzi dokładnej ewidencji spożytych posiłków w formie bufetu przez poszczególnych pracowników. Prowadzenie takiej ewidencji w praktyce nie jest zresztą możliwe. Czy udział pracowników w firmowych śniadaniach skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy? Czy spółka ma obowiązek poboru zaliczek na PIT od tych świadczeń? ...»

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»