Wtorek, 19.02.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Kiedy wykazać fakturę dotyczącą odwrotnego obciążenia otrzymaną z opóźnieniem

  2019-02-19

  Otrzymaliśmy fakturę krajową dotyczącą odwrotnego obciążenia za usługę budowlaną, z datą wystawienia przez sprzedawcę 31.10.2018. Data wykonania usługi: 31.10.2018 r. Czy możemy wykazać taką fakturę w dacie otrzymania, czyli w styczniu, czy wykazać ją w deklaracji październikowej? ...»

 • W jakiej wysokości można odliczyć VAT z faktury z zawyżonym podatkiem

  2019-02-18

  We wrześniu otrzymaliśmy fakturę zaliczkową, z której odliczyliśmy VAT. W grudniu usługa została wykonana. Fakturę otrzymaliśmy w styczniu, jednak uwzględnia ona również zaliczkę. Jest wystawiona na pełną kwotę. Tylko kwota do zapłaty jest pomniejszona. Czy możemy sami zmniejszyć VAT do odliczenia, czy czekać na korektę? ...»

 • W lutym należy rozliczyć roczną korektę odliczonego VAT

  2019-02-18

  W lutym, w deklaracji i informacji JPK_VAT za styczeń (składanej do 25 lutego), podatnicy mają obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego w ubiegłym roku. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy wykonywali w ubiegłym roku tzw. działalność mieszaną (tzn. opodatkowaną i zwolnioną), ale też działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Korekty należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zasad dokonywania korekty. ...»

 • Na jakim formularzu należy wydać pracownikowi PIT-11 za 2018 r.

  2019-02-15

  W grudniu 2018 r. wysłaliśmy do urzędów skarbowych PIT-11 za 2018 r. na poprzednio obowiązującym formularzu. W lutym 2019 r. będziemy wydawać pracownikom PIT-11 za poprzedni rok. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe, jeżeli przekażemy tym osobom informacje roczne na nieaktualnej wersji formularza PIT-11? ...»

 • Czy świadczenie usług dietetycznych on-line jest zwolnione z VAT

  2019-02-14

  Jestem dyplomowanym dietetykiem. Ze swoimi pacjentami komunikuję się głównie on-line. Układam diety, konsultuję stan zdrowia i samopoczucie. Czy świadczenie usług dietetycznych on-line jest zwolnione z VAT? ...»

 • Jak księguje się drobne wydatki na kawę, herbatę i cukier?

  2019-02-14

  Co zrobić z fakturą na drobne zakupy spożywcze, typu kawa, herbata czy cukier, kupione na potrzeby pracowników i kontrahentów firmy? ...»

 • Jak rozliczać i ewidencjonować transakcje z użyciem kart płatniczych

  2019-02-13

  Rozliczeń pieniężnych w jednostkach dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Rozliczenia pieniężne gotówkowe realizuje się za pośrednictwem wyodrębnionej w jednostce do tego celu kasy. Takie rozliczenia mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków, jeśli przynajmniej jedna ze stron transakcji (dłużnik lub wierzyciel) posiada rachunek bankowy. ...»

 • Czy w 2019 r. można zaliczać do kosztów wydatki związane z używaniem użyczonego samochodu osobowego

  2019-02-12

  W jaki sposób od 1 stycznia 2019 r. rozliczać samochody, które nie są własnością przedsiębiorcy, a są przez niego używane w działalności gospodarczej na podstawie umowy użyczenia? Czy w przypadku tego rodzaju pojazdów można zaliczać do kosztów wydatki związane z ich używaniem? W znowelizowanym art. 23 ust. 1 pkt 46 updof jest mowa o samochodach, które stanowią własność przedsiębiorcy, ale nie zostały wprowadzone do środków trwałych. Co zrobić w przypadku, gdy przedsiębiorca wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej samochód rodziców? ...»

 • Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości

  2019-02-12

  Podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie ta spółka. ...»

 • Jak opodatkować VAT transakcje barterowe

  2019-02-11

  W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, gdy przedsiębiorcy, dążąc do uproszczenia rozliczeń finansowych i wyeliminowania płatności pieniężnych, zawierają umowy, na mocy których przekazują sobie wzajemnie towary bądź usługi. Dokonanie płatności za towar lub usługę nie w formie pieniężnej, lecz za pomocą innego towaru lub usługi, nosi nazwę transakcji barterowej. Konsekwencją zawarcia umowy barterowej dla rozliczeń VAT jest wystąpienie dwóch odrębnych transakcji. Każda ze stron umowy będzie występowała jednocześnie jako sprzedawca oraz nabywca. Obecnie organy podatkowe zmieniły zdanie na temat ustalania obowiązku podatkowego, gdy czynności nie są wykonane w tym samym okresie rozliczeniowym. ...»

Tematy tygodnia

W lutym należy rozliczyć roczną korektę odliczonego VAT

2019-02-18

W lutym, w deklaracji i informacji JPK_VAT za styczeń (składanej do 25 lutego), podatnicy mają obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego w ubiegłym roku. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy wykonywali w ubiegłym roku tzw. działalność mieszaną (tzn. opodatkowaną i zwolnioną), ale też działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Korekty należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zasad dokonywania korekty.

...»

Wszystkie tematy ...»