Piątek, 28.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy należy zapłacić PIT z tytułu wprowadzenia przez podatnika do sieci elektroenergetycznej energii wytworzonej w należącej do niego instalacji fotowoltaicznej

  2020-02-27

  Klient mojego biura rachunkowego prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną VAT i zakupił instalację fotowoltaiczną. Celem inwestycji jest wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby budynku, w którym zamieszkuje. Instalacja jest w stanie wyprodukować około 7000 kWh energii elektrycznej w ciągu roku. Potrzeby energetyczne budynku to około 5000 kWh energii elektrycznej w skali roku, jednak realne zużycie energii wytworzonej bezpośrednio w instalacji wyniesie tylko 2000 kWh w skali roku. Pozostała energia elektryczna wytworzona w instalacji zostanie przekazana do sieci elektroenergetycznej (5000 kWh). Mój klient będzie miał możliwość nieodpłatnego odbioru z sieci energii elektrycznej w ilości 4000 kWh w skali roku. W związku z faktem, że pobierze on z sieci tylko 3000 kWh w skali roku, saldo energii elektrycznej na korzyść zakładu energetycznego wyniesie w praktyce 2000 kWh w skali roku (5000 kWh wprowadzone do sieci - 3000 kWh pobrane przez mojego klienta z sieci). Nie będzie on ponosił kosztów pobrania energii z sieci elektroenergetycznej i nie będzie otrzymywał żadnych wpływów z tytułu przekazania energii wytworzonej w instalacji do tej sieci. Czy powstanie obowiązek podatkowy w PIT z tytułu energii wprowadzonej do sieci? ...»

 • W jakiej wysokości zwolnione z PIT są wypłaty dla zleceniobiorcy z tytułu odbycia przez niego podróży służbowej

  2020-02-27

  Zleceniobiorca dostał nagłe polecenie wyjazdu służbowego do ważnego klienta. Ze względu na sytuację awaryjną podatnika zwrócił zleceniobiorcy koszty jego podróży do tego klienta, ale w podwójnej wysokości. Czy cała ta kwota objęta jest zwolnieniem podatkowym u zleceniobiorcy? ...»

 • Czy podlega opodatkowaniu PIT odszkodowanie otrzymane z tytułu śmierci męża na skutek wypadku w gospodarstwie rolnym

  2020-02-26

  Do prowadzonego przeze mnie biura rachunkowego zgłosiła się klientka, której przyznano jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci męża na skutek wypadku przy pracy rolniczej. Wypadek miał miejsce na terenie gospodarstwa rolnego, które klientka prowadziła wspólnie ze zmarłym mężem. Odszkodowanie zostało przyznane jej na mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Czy otrzymane przez moją klientkę odszkodowanie podlega opodatkowaniu PIT? ...»

 • Kiedy należy zwiększyć podstawę opodatkowania o wartość nieuregulowanego świadczenia pieniężnego

  2020-02-26

  Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązania jesteśmy obowiązani do zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Czy zwiększeń takich trzeba dokonywać już na etapie obliczania zaliczek czy dopiero w zeznaniu rocznym? ...»

 • Kto w biurze rachunkowym podpisuje sprawozdanie finansowe sporządzane dla klienta

  2020-02-25

  Czy sprawozdanie finansowe sporządzane dla klienta biura rachunkowego musi zostać podpisane przez właściciela biura rachunkowego czy też osobę (księgowego), która fizycznie sporządziła je w biurze rachunkowym? Może sprawozdanie powinny podpisać obie te osoby? ...»

 • Czy każda płatność powinna być dokonywana na rachunek z białej listy w przypadku stałej współpracy

  2020-02-25

  Nie mamy podpisanej z kontrahentem stałej umowy o współpracę, ale ciągle coś u niego kupujemy? Czy w takim przypadku, gdy jest dużo faktur zakupu miesięcznie i są one na małe kwoty (np. 30 zł), należy je sumować i od momentu przekroczenia 15 000 zł dokonywać płatności przelewem na rachunek z białej listy? Czy byłoby inaczej, gdybyśmy podpisali z kontrahentem umowę? ...»

 • Czy elektroniczny podpis pod sprawozdaniem można złożyć po 31 marca

  2020-02-24

  Główna księgowa przejęła obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r. Została zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Na sprawdzenie prawidłowości i rzetelności ksiąg rachunkowych za 2019 r. oraz wyeliminowanie skutków ewentualnych błędów i nieprawidłowości pozostało mało czasu. Czy może ona podpisać sprawozdanie po 31 marca 2020 r.? ...»

 • Czy w umowach z biurem rachunkowym trzeba sumować faktury

  2020-02-24

  Czy w przypadku umowy z biurem rachunkowym zawartej na czas nieokreślony trzeba sumować faktury? Wartość usługi wynosi 100 zł miesięcznie i do tej pory była płacona gotówką. Nie jestem w stanie określić, ile czasu umowa ta będzie trwała. Czy powinienem zacząć płacić przelewem? ...»

 • Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

  2020-02-24

  Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców. ...»

 • Jak klasyfikować przychody uzyskiwane z licencji na znaki towarowe

  2020-02-21

  Y spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie reklamy. Jest właścicielem znaków towarowych, które w przeszłości nabyła. Są one zaliczone przez nią do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Y udzieliła na rzecz firmy X wyłącznej i ograniczonej licencji na korzystanie ze znaków towarowych, upoważniając ją do korzystania ze znaków towarowych w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez firmę X. Z tytułu udzielenia licencji na korzystanie ze znaków towarowych spółka Y uzyskuje przychód w postaci opłaty licencyjnej, kalkulowanej jako procent od obrotu osiągniętego przez firmę X z tytułu prowadzonej działalności, w ramach której wykorzystywane są znaki towarowe. Udzielenie licencji przez spółkę Y firmie X jest odrębną (niezależną) transakcją od świadczonych przez spółkę Y usług reklamowych na rzecz innych podmiotów. Czy przychody uzyskiwane z licencji na znaki towarowe udzielone firmie X powinny być zaliczone do przychodów z podstawowej działalności spółki czy przychodów z zysków kapitałowych? ...»

Tematy tygodnia

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

2020-02-24

Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

...»

Wszystkie tematy ...»