Wtorek, 25.06.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy należy stosować stawkę 0% do zaliczki eksportowej, jeżeli wiadomo, że dostawa nastąpi z opóźnieniem

  2019-06-25

  13 kwietnia 2019 r. podatnik otrzymał zaliczkę od rosyjskiego klienta. Pierwotnie towar miał zostać dostarczony do klienta w czerwcu 2019 r. Najprawdopodobniej jednak nie uda się tego terminu dotrzymać i towar zostanie dostarczony dopiero w lipcu 2019 r. Czy w tej sytuacji powinniśmy wystawić fakturę zaliczkową ze stawką 0% czy 23%? ...»

 • Czy można kupić i stosować kasę rejestrującą niebędącą kasą online

  2019-06-25

  W związku z przekroczeniem limitu 20 000 zł od 1 lipca 2019 r. będę obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy rejestrującej. Czy muszę kupić kasę online? Czy też mogę kupić kasę starego typu i używać jej w swojej działalności? Czy będę mógł skorzystać z ulgi na zakup kas? ...»

 • Kiedy podatnik VAT może anulować wystawioną fakturę

  2019-06-24

  W praktyce działalności gospodarczej zdarzają się przypadki, gdy podatnik wystawi fakturę dokumentującą czynności, które ostatecznie nie dochodzą do skutku. Najbardziej praktyczną drogą wycofania się z takiej sytuacji będzie anulowanie błędnie sporządzonego dokumentu. Anulowanie faktury nie zostało wprawdzie usankcjonowane w przepisach VAT, ale przy spełnieniu odpowiednich warunków jest ono jednak powszechnie akceptowane przez organy podatkowe. ...»

 • Czy osoba, która zakończyła prowadzenie działalności, może wystawić fakturę korygującą

  2019-06-24

  Osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą do czerwca 2018 r. Wykonała usługę, wystawiła fakturę. Teraz klient w związku z reklamacją żąda zwrotu pieniędzy i korekty faktury. Czy wykonawca może wystawić korektę? Jak ją rozliczyć? ...»

 • Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego

  2019-06-24

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy zobowiązujące podatników oraz podmioty ich obsługujące do raportowania o schematach podatkowych. W artykule objaśniamy, w jaki sposób działa mechanizm raportowania oraz w jakich sytuacjach obowiązek raportowania może obciążać biura rachunkowe. ...»

 • Sprawozdanie finansowe w przeddzień otwarcia likwidacji

  2019-06-21

  Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji sporządza się przy braku kontynuacji działalności. Sprawozdanie to nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. ...»

 • Dopłata do kapitału w spółce z o.o.

  2019-06-21

  Jedną z form dofinansowania spółki kapitałowej są dopłaty wspólników. Dopłaty mogą być przeznaczone na pokrycie straty finansowej, a także na bieżącą lub inwestycyjną działalność firmy. Przepisy nie określają celu dopłat. Dopłaty nie podwyższają kapitału zakładowego. ...»

 • Jak rozliczyć VAT, gdy na działce są prowadzone prace rozbiórkowe

  2019-06-19

  W związku z prowadzeniem prac rozbiórkowych na działce, na której są budynki lub budowle, powstaje wiele pytań o rozliczenie VAT. Wykonawcy mają problem z ustaleniem stawki VAT na te prace, gdyż stanowisko w tej kwestii nie jest jednolite. Tak samo jest, gdy dochodzi do wymiany barterowej, czyli firma dokonująca rozbiórki nabywa w wyniku demontażu określone towary w zamian za wykonaną usługę. Także sprzedawca gruntu, na którym są lub będą prowadzone prace rozbiórkowe, może mieć problem z ustaleniem, czy tę sprzedaż traktować jak dostawę gruntu niezabudowanego, przeznaczonego pod zabudowę, czy jak sprzedaż budynku. ...»

 • Czy w związku z obowiązkiem stosowania kas online należy wymienić wszystkie posiadane kasy

  2019-06-19

  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik m.in. świadczy na rzecz osób prywatnych usługi naprawy samochodów. Ponadto prowadzi dwa sklepy z częściami samochodowymi. Czy do końca grudnia 2019 r. podatnik ma obowiązek wymienić wszystkie stosowane kasy na kasy online? Czy też obowiązek ten dotyczy tylko kasy rejestrującej wykorzystywanej do ewidencjonowania świadczenia usług naprawy samochodów? ...»

 • Czy należy ponownie wygenerować plik JPK_VAT, jeśli klient zażyczył sobie wystawienia faktury do paragonu

  2019-06-18

  Sprzedaż książek (słowniki języka obcego) była dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dlatego została zarejestrowana na kasie fiskalnej w kwietniu 2019 r. W czerwcu okazało się, że jest to sprzedaż na rzecz podatnika. Klient zażyczył sobie wystawienia faktury do tego paragonu. Czy muszę na nowo wygenerować plik JPK_VAT? Jak mam to wykazać prawidłowo w pliku JPK_VAT i z jakimi opisami? Jestem czynnym podatnikiem VAT. ...»