Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jaka data jest istotna dla objęcia faktur zbiorczym przelewem w ramach MPP

  2020-01-17

  Chcemy rozpocząć dokonywanie zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jaka data jest w takim przypadku istotna dla objęcia faktur takim przelewem? Czy jest to data wystawienia faktur przez sprzedawców czy data otrzymania jej przez nas jako nabywców? ...»

 • Kiedy odliczyć VAT, gdy kwota należności została ustalona w wyniku ugody sądowej

  2020-01-17

  Dostawca wystawił fakturę VAT, która odesłaliśmy, bo się z nią nie zgadzaliśmy (nie zrealizowano postanowień umownych). Następnie w wyniku ugody sądowej uzgodniono mniejsze kwoty. Dostawca wystawił teraz fakturę korygującą. Jak mamy rozliczyć VAT, gdy jesteśmy w posiadaniu tylko faktury korygującej? ...»

 • Jak zaewidencjonować w pkpir nadwyżki inwentaryzacyjne

  2020-01-16

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu AGD. Rozliczam się na pkpir. Jak powinienem zaewidencjonować w pkpir nadwyżki inwentaryzacyjne, które stwierdziłem w towarze handlowym (żelazkach)? Nadwyżek tych nie będę zwracał dostawcy. ...»

 • Czy można wystawić fakturę zbiorczą bez otrzymania od klienta paragonów fiskalnych

  2020-01-16

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży detalicznej paliw silnikowych. Niektórzy klienci uczestniczą w programie sprzedażowym. Klienci ci otrzymują specjalne karty. Dane klienta, który przystąpił do programu, zostają zarejestrowane w specjalnie przygotowanym module systemu kasowo-magazynowego stacji paliw Spółki. Transakcje dokonywane przez klienta prowadzącego działalność gospodarczą na stacji paliw Spółki przy użyciu karty są fiskalizowane. Klient po dokonaniu transakcji otrzymuje na stacji paliw paragon fiskalny. Jest on wydawany każdorazowo i zawiera NIP klienta. Spółka na żądanie klienta wystawia fakturę zbiorczą (w formie papierowej) do transakcji udokumentowanych wcześniej wystawionymi paragonami fiskalnymi, zawierającymi NIP tego klienta. Wystawiając fakturę zbiorczą, Spółka nie otrzymuje od klienta paragonów fiskalnych. Faktura zbiorcza jest wystawiana maksymalnie za okres jednego miesiąca kalendarzowego. Spółka posiada zabezpieczenie systemowe, które uniemożliwia ponowne wystawienie faktury do konkretnego (tego samego) paragonu fiskalnego. Zabezpieczenie to uniemożliwia również wystawienie faktury innemu klientowi niż temu, który posługiwał się kartą i którego NIP znalazł się na paragonie fiskalnym. Czy Spółka postępuje prawidłowo, wystawiając klientowi fakturę zbiorczą w sytuacji, gdy ten zgłasza żądanie wystawienia faktury zbiorczej a jednocześnie nie paragonów fiskalnych? ...»

 • Jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego na złom

  2020-01-15

  Chciałem zlikwidować środek trwały poprzez wywiezienie go na złom. Czy powinienem wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem? ...»

 • Czy zapis na portalu zastępuje potwierdzenie odbioru faktury korygującej

  2020-01-15

  Spółka wystawia niektórym klientom faktury w postaci elektronicznej, które przekazywane są im za pośrednictwem specjalnie do tego celu dedykowanego portalu. Zdarza się, że Spółka wystawia tym klientom faktury korygujące, w tym zmniejszające podstawę opodatkowania lub podatek. Spółka zamierza wysyłać e-mail informujący o dostępności nowego dokumentu rozliczeniowego, do którego dołączony zostanie skan faktury. W efekcie może się więc zdarzyć, że klient nie będzie się logował do portalu, aby pobrać fakturę, która w systemie Spółki będzie miała status „wysłano”. Czy w takim przypadku można przyjąć, że doszło do potwierdzenia przez klienta otrzymania faktur korygujących in minus wystawianych w formie elektronicznej? Czy można uznać, że faktura została „potwierdzona” w momencie umieszczenia jej na portalu? ...»

 • Jakie są skutki niezłożenia korekty VAT-26 informującej o zmianie przeznaczenia samochodu

  2020-01-14

  Samochód był wykorzystywany tylko do celów służbowych i został zgłoszony na VAT-26. Od roku jest wykorzystywany do celów mieszanych i VAT jest odliczany w 50%, ale zapomnieliśmy złożyć korektę VAT-26 zmieniającą przeznaczenie samochodu. Co powinniśmy zrobić w takim przypadku? Wpisać datę zmiany sprzed roku? Jakie sankcje nam grożą? ...»

 • Jaką stawką opodatkować pakiety przekąsek

  2020-01-14

  Firma oferuje usługi przygotowania i dowożenia na wskazane przez klienta miejsce pakietów śniadaniowych, a także lunchowych. Zamawianie pakietu następuje poprzez stronę internetową firmy. Klient ma możliwość skomponowania pakietu śniadaniowego, a także obiadowego. Samodzielnie wybiera, czy jest to kanapka, drożdżówka czy też musli z owocami i jogurtem bądź baton. Wybiera też napój: sok owocowy, kawa, herbata, woda napój gazowany. Zazwyczaj zestawy są dostarczane do biur, w których pracują klienci. Zestaw tworzą produkty objęte różnymi stawkami VAT (np. 5%, 8% i 23%) oraz poniesione koszty dostawy (23%). Jaką stawkę wykazać na fakturze? ...»

 • Czy split payment wymaga dodatkowych księgowań

  2020-01-13

  Czy w związku z płatnością w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dochodzi w spółce do dodatkowych księgowań? ...»

 • Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego po likwidacji działalności

  2020-01-13

  Do mojego biura rachunkowego zgłosił się klient, który wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej budynek mieszkalny. Prowadził w nim pensjonat. Budynek ten był wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Po likwidacji działalności gospodarczej budynek został przekazany na potrzeby własne klienta. Likwidacja miała miejsce 8 lat temu. W grudniu 2019 r. klient sprzedał ten budynek. Czy ta sprzedaż spowodowała u niego powstanie przychodu z działalności gospodarczej? ...»

Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»