Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Refundowanie ulg ustawowych w transporcie zbiorowym

  2016-05-16

  1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady refundowania przewoźnikom ulg ustawowych w transporcie zbiorowym. Za rozliczanie tych ulg przejmą odpowiedzialność organizatorzy transportu zbiorowego, a więc gminy, powiaty i województwa. Ulgi będą mogły być refundowane wyłącznie na obszarze, na którym obowiązuje plan transportowy. ...»

 • VAT z tytułu wadium w przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości

  2016-05-16

  Możliwość zaliczenia kwoty wadium wpłaconej w pieniądzu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości następuje już w momencie wyboru oferenta w wyniku zorganizowanego przetargu. Wtedy też powstaje obowiązek podatkowy. ...»

 • Jak opodatkować oczyszczalnię ścieków

  2016-05-13

  Czy oczyszczalnię ścieków, w skład której wchodzą budynki, urządzenia i teren urządzony należy traktować jak budowlę czy też jak nieruchomość zabudowaną budynkami? ...»

 • Czy plan miejscowy ma wpływ na podatek od nieruchomości

  2016-05-06

  Osoba fizyczna (przedsiębiorca) kupiła niezabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako Bp i zgłosiła ją do opodatkowania jako grunty pozostałe. Organ podatkowy z uwagi na przeznaczenie tej działki w planie zagospodarowania przestrzennego zastosował stawki najwyższe, czyli przeznaczone dla budynków wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Czy słusznie? ...»

 • Czy gmina może gospodarować nieruchomością przekazaną spółce

  2016-05-02

  Gmina przekazała aportem nieruchomość na rzecz spółki akcyjnej. Czy burmistrz może nadal gospodarować tą nieruchomością? ...»

 • Urlop pracownika samorządowego prowadzącego działalność

  2016-04-27

  Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika samorządowego zależy od jego stażu pracy, wykształcenia, a także od posiadania innych okresów podlegających zaliczeniu. Wątpliwości pojawiają się odnośnie do zaliczenia do tych innych okresów czasu prowadzenia działalności gospodarczej. ...»

 • Czy okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego zalicza się do stażu pracy pracownika samorządowego

  2016-04-21

  Czy okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z gminnego ośrodka pomocy społecznej z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad córką należy zaliczyć do stażu za wysługę lat i nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego? Nadmieniam, że były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne w związku z pobieraniem tego świadczenia. ...»

 • Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia

  2016-04-14

  ...»

 • Zasady opodatkowania umów wykorzystywanych w obrocie cywilnoprawnym

  2016-04-14

  Obrót gospodarczy oparty jest na różnego rodzaju kontraktach/umowach o charakterze cywilnoprawnym, wykorzystywanych nie tylko w relacji przedsiębiorca–kontrahent/klient, ale także w stosunkach wewnętrznych firmy, bądź to na linii pracodawca–pracownik, bądź w kwestiach dotyczących majątku przedsiębiorstwa czy finansów firmy. Większość umów wywołuje określone skutki podatkowe na tle regulacji ustaw dotyczących podatku dochodowego, podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku od towarów i usług i/lub akcyzy. Niektóre z nich podlegają także tzw. oskładkowaniu. ...»

 • Ile wynosi okres ważności zaświadczenia o niekaralności

  2016-04-13

  Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych muszą mieć zaświadczenie o niekaralności. Jaki jest okres ważności tego zaświadczenia? Czy musimy okresowo potwierdzać niekaralność zatrudnionych urzędników? Czy jeżeli przy rekrutacji kandydat przedstawi zaświadczenie np. sprzed 6–10 miesięcy, to będzie ono dla nas wystarczające, czy należy wystąpić o nowe – pyta Czytelnik z Wrocławia. ...»

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»