Wtorek, 19.02.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy trzeba informować urząd skarbowy o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego

  2019-02-18

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Z tego tytułu jestem zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Ze względu na ciężką chorobę zamierzam na podstawie nowych przepisów ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Czy muszę powiadomić o tym swój urząd skarbowy? ...»

 • W lutym należy rozliczyć roczną korektę odliczonego VAT

  2019-02-18

  W lutym, w deklaracji i informacji JPK_VAT za styczeń (składanej do 25 lutego), podatnicy mają obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego w ubiegłym roku. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy wykonywali w ubiegłym roku tzw. działalność mieszaną (tzn. opodatkowaną i zwolnioną), ale też działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Korekty należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zasad dokonywania korekty. ...»

 • Jak zmieniły się reguły zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących

  2019-02-11

  W 2019 r. z katalogu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania usunięto trzy pozycje. Dodano nowe zwolnienie dla dostaw towarów i usług świadczonych przez koła gospodyń wiejskich. Zrezygnowano także z rozszerzenia obowiązku fakturowania jako warunku korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. ...»

 • Czy na potrzeby przyznania świadczeń z zfśs trzeba pozyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób uprawnionych i członków ich rodzin

  2019-02-08

  Pracodawca domaga się od pracowników i innych osób uprawnionych, którzy wnioskują o przyznanie im świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), zgody na przetwarzanie ich danych. Żąda też dostarczenia dokumentów potwierdzających wysokość zarobków współmałżonków w postaci odpowiednich zaświadczeń lub zeznań podatkowych. Ponadto w przypadku niektórych świadczeń z funduszu chce przedstawienia zaświadczeń potwierdzających np. stan zdrowia dziecka. Czy pracodawca ma prawo przetwarzać takie dane osób będących członkami rodzin jego pracowników i czy potrzebna jest na to zgoda pracownika? ...»

 • Nowe obowiązki podatników – zmiana ustawy o KAS

  2019-02-04

  2 stycznia 2019 r. w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej zostały wprowadzone zmiany, które bezpośrednio wpływają na prawa i obowiązki podatników w postępowaniu celno-skarbowym. Organy celno-skarbowe mogą np. prowadzić szerszą niż dotychczas kontrolę krzyżową oraz żądać dostępu do ksiąg i dowodów księgowych w formie elektronicznej w określonej strukturze logicznej. Ponadto ograniczone zostało prawo podmiotów kontrolowanych do złożenia pokontrolnej korekty deklaracji. Przedstawiamy zmiany wprowadzone w ustawie o KAS wpływające bezpośrednio na sytuację prawnopodatkową podatników. ...»

 • Jak zawrzeć umowę spółki z o.o. – nieobowiązkowe elementy umowy

  2019-01-29

  Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy prawa (przede wszystkim Kodeksu spółek handlowych) i zawartej w formie aktu notarialnego umowy spółki (aktu założycielskiego w przypadku spółki jednoosobowej). W poprzednim numerze przedstawiliśmy, jakie obowiązkowe elementy powinna zawierać ta umowa. Obok elementów obowiązkowych wspólnicy mogą zawrzeć jednak także inne postanowienia związane z działalnością spółki. Wspólnicy mają swobodę kształtowania umowy spółki w tym zakresie. W publikacji przedstawiamy przykłady najczęściej spotykanych zapisów umownych o charakterze dodatkowym. ...»

 • Kto zapłaci 9% podatku od osób prawnych

  2019-01-28

  Od 1 stycznia 2019 r. została obniżona preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych z 15% do 9%. Obniżona stawka ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r. Mogą z niej skorzystać mali podatnicy oraz podatnicy, którzy rozpoczynają działalność. Z obniżonej stawki nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy status uprawniający do preferencyjnej stawki uzyskali w wyniku niektórych działań restrukturyzacyjnych. ...»

 • Jak w 2019 r. rozliczać w kosztach wydatki związane z samochodami osobowymi

  2019-01-21

  Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania w kosztach wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi w działalności gospodarczej. Zlikwidowano obowiązek prowadzenia kilometrówki dla samochodów stanowiących prywatną własność przedsiębiorców. Ograniczono wysokość wydatków eksploatacyjnych, które można zaliczać do kosztów. To niejedyne zmiany w tym zakresie. ...»

 • Jakie zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych wprowadza nowe rozporządzenie o dokumentacji pracowniczej

  2019-01-14

  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy muszą prowadzić akta osobowe składające się z czterech części: A, B, C i D. Każda z nich może zostać podzielona na mniejsze części, tak aby można było przechowywać w nich oświadczenia lub dokumenty powiązane ze sobą tematycznie. ...»

 • Nowe obowiązki płatników składek wobec ZUS związane ze skróceniem archiwizacji dokumentacji pracowniczej

  2019-01-07

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy umożliwiające pracodawcom m.in. skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. W konsekwencji pracodawcy zostali zobowiązani przekazywać do ZUS dodatkowe informacje niezbędne w przyszłości do ustalenia pracownikom lub zleceniobiorcom prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych. Dodatkowe dane będą przekazywane w zaktualizowanych formularzach (np. ZUS ZWUA) lub na nowych (np. raport informacyjny ZUS RIA lub imienny raport miesięczny ZUS RPA). ...»

Tematy tygodnia

W lutym należy rozliczyć roczną korektę odliczonego VAT

2019-02-18

W lutym, w deklaracji i informacji JPK_VAT za styczeń (składanej do 25 lutego), podatnicy mają obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego w ubiegłym roku. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy wykonywali w ubiegłym roku tzw. działalność mieszaną (tzn. opodatkowaną i zwolnioną), ale też działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Korekty należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zasad dokonywania korekty.

...»

Wszystkie tematy ...»