Poniedziałek, 19.04.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Na co zwrócić uwagę, uczestnicząc w postępowaniu w sprawach gospodarczych

  2021-04-19

  Przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że ewentualne powództwo, np. z powodu nienależytego wykonania umowy, kontrahent (nawet jeśli jest osobą fizyczną) wytoczy przeciwko niemu w postępowaniu odrębnym - postępowaniu w sprawach gospodarczych. Z jakimi odrębnościami - w stosunku do postępowania zwykłego - musi się liczyć? Czego może spodziewać się po tym postępowaniu i na co powinien zwrócić uwagę? Czy jako pozwany ma możliwość wyboru rozpoznania sprawy w postępowaniu zwykłym? Takie wątpliwości wyjaśniamy poniżej. ...»

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza – problemy z rozliczeniem VAT

  2021-04-19

  Obowiązki związane z rozliczaniem VAT nie są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Jednak jednoosobowa działalność ze względu na swoją specyfikę powoduje wiele wątpliwości z rozliczeniem VAT. Po pierwsze, w działalności wykorzystywany jest prywatny majątek. Po drugie, majątek ten często stanowi współwłasność małżeńską. Ponadto problematyczne są również transakcje między firmami małżonków. Od 1 października 2020 r. muszą mieć oznaczenie TP. ...»

 • PPK w małych firmach – ostatni etap rozszerzenia systemu

  2021-04-15

  Podmioty zatrudniające od 1 do 19 osób, a także pozostałe firmy, które dotychczas nie utworzyły PPK, muszą w najbliższym czasie zawrzeć dwie kluczowe dla tego systemu umowy - o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK. Mikroprzedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa), u których żadna z osób zatrudnionych nie będzie chciała uczestniczyć w PPK, są z tego obowiązku zwolnieni. W przypadku odwołania deklaracji o rezygnacji z PPK choćby przez jedną osobę konieczne będzie zawarcie umów w systemie PPK oraz rozpoczęcie odprowadzania wpłat. ...»

 • Jak wycenić niezakończone roboty budowlane, których wykonawca jest rozliczany metodą ryczałtową?

  2021-04-13

  Firma prowadzi niezakończoną jeszcze budowę. Umowa z wykonawcą przewiduje, że otrzyma on za nią wynagrodzenie ryczałtowe. Jak ustalić przychody z wykonania niezakończonej jeszcze usługi? ...»

 • Nowe wersje formularzy CIT, przesunięcie terminu rozliczenia rocznego i informacji składanej przez podatników, który wybrali tzw. estoński CIT

  2021-04-12

  Opublikowano nowe wersje zeznań podatkowych CIT-8, CIT-8AB, a także informacji CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/IP, CIT/WW, CIT/WZ oraz CIT/WZG. Na tych drukach podatnicy CIT powinni dokonać rozliczenia rocznego. Nowość stanowi wprowadzenie wzoru informacji - CIT/KW, składanej przez podatników, którzy wybrali tzw. estoński CIT. Informujemy również, że Ministerstwo Finansów wydłuży termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku CIT do końca czerwca 2021 r. W tym samym terminie będą składali wymagane informacje podatnicy, którzy wybrali tzw. estoński CIT i których pierwszy rok opodatkowania w tej formie rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. ...»

 • Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o Tarczy 8.0.

  2021-03-29

  Na początku marca na portalu biznes.gov.pl opublikowano podstawowe informacje dotyczące zakresu i sposobu uzyskiwania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach tarczy 8.0. Przedstawiamy pełną treść komunikatu. ...»

 • Czy złożona po terminie z winy klienta deklaracja podatkowa upoważnia go do dochodzenia od biura zwrotu zapłaconej grzywny

  2021-03-26

  Klient naszego biura rachunkowego dostarczył dokumenty 19 dnia miesiąca. Umowa o świadczenie usług księgowych zobowiązuje klienta do dostarczania kompletnej dokumentacji do 5 dnia następnego miesiąca. W związku z tak późnym dostarczeniem dokumentów nasze biuro nie było w stanie przygotować na czas obowiązującej jeszcze wtedy deklaracji VAT. Została wysłana w kolejnym miesiącu wraz z przygotowanym dla klienta czynnym żalem. Po kilku miesiącach przyszło do klienta pismo z wezwaniem do stawiennictwa w urzędzie skarbowym. Klient otrzymał grzywnę. Zażądał od nas zwrotu kwoty grzywny, argumentując, że profesjonalne biuro rachunkowe powinno złożyć deklarację w terminie bez względu na wszystko. Gdy odmówiliśmy zapłaty, klient zagroził nam procesem sądowym i wysłał wezwanie do zapłaty. Co robić w takiej sytuacji? ...»

 • Jak zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

  2021-03-22

  Jedną z kluczowych zmian w podatku akcyzowym, wprowadzoną od 1 lutego 2021 r., jest utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Zastąpił on dotychczasowe rejestry prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych, właściwych w sprawach akcyzy. Zarówno podmioty, które będą rejestrowały się do akcyzy po raz pierwszy, jak i podatnicy dotychczas zarejestrowani w akcyzie będą musieli dopełnić skomplikowanych formalności rejestracyjnych poprzez portal PUESC. Na uzupełnienie rejestracji podatnicy mają czas do 30 czerwca 2021 r. ...»

 • Rozliczenie konta płatnika składek – jak ustalić saldo składkowe i ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek

  2021-03-08

  Płatnik, który chce się dowiedzieć, jakie jest jego saldo konta rozliczeniowego w ZUS, może złożyć wniosek o rozliczenie konta płatnika składek na formularzu RD-3. Natomiast płatnik, który uregulował należności składkowe, a następnie ZUS udzielił mu zwolnienia z ich opłacenia, np. w ramach Tarczy antykryzysowej, może wystąpić o zwrot tych składek. Aby je odzyskać, składa wniosek do ZUS o symbolu RZS-P. ...»

 • Kto skorzysta ze zwolnienia ze składek ZUS i świadczenia postojowego

  2021-02-15

  Płatnicy składek,  którzy korzystali z tarczy antykryzysowej 6.0 skierowanej do przedsiębiorców z wybranych branż, będą mogli ponownie skorzystać ze świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS. Świadczenie postojowe dla niektórych branż przysługuje dwukrotnie.  Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy natomiast grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. Natomiast do 15 marca 2021 r. można składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za  okres od lipca do września 2020 r.  Przysługuje ono podmiotom które do 31 października 2020 r. złożyły do ZUS deklaracje rozliczeniowe za te miesiące. ...»

Tematy tygodnia

Jednoosobowa działalność gospodarcza – problemy z rozliczeniem VAT

2021-04-19

Obowiązki związane z rozliczaniem VAT nie są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Jednak jednoosobowa działalność ze względu na swoją specyfikę powoduje wiele wątpliwości z rozliczeniem VAT. Po pierwsze, w działalności wykorzystywany jest prywatny majątek. Po drugie, majątek ten często stanowi współwłasność małżeńską. Ponadto problematyczne są również transakcje między firmami małżonków. Od 1 października 2020 r. muszą mieć oznaczenie TP.

...»

Wszystkie tematy ...»