Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jakie są konsekwencje przejścia zakładu pracy dla pracowników niezatrudnionych na umowę o pracę

  2017-09-18

  W razie przejęcia zakładu pracy nowy pracodawca powinien kontynuować zatrudnienie pracowników na podstawie powołania, mianowania, wyboru albo spółdzielczej umowy o pracę. Jeżeli nie jest to możliwe, to konieczne będzie zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę. Z dniem przejęcia zakładu pracy pracodawca zobowiązany jest zaproponować wspomnianym pracownikom nowe warunki pracy i płacy. ...»

 • Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

  2017-09-18

  Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.   ...»

 • Kiedy konieczna zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika

  2017-09-12

  Jeśli pracodawca żąda od pracowników jedynie danych osobowych, których wymagają przepisy, nie potrzebuje zgody tych osób na ich przetwarzanie. Musi natomiast zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych. ...»

 • Wszystko o jednorazowej amortyzacji – po zmianach

  2017-09-11

  Z dniem 12 sierpnia 2017 r. w wyniku nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych została wprowadzona dodatkowa możliwość jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych. Jednocześnie zachowana została możliwość korzystania z dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie. Nadal podatnicy mogą jednorazowo amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł. Prawo do jednorazowej amortyzacji na dotychczasowych zasadach zachowali też podatnicy rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy. ...»

 • Jak postąpić w przypadku, gdy zapachy z sąsiedniej nieruchomości utrudniają prowadzenie działalności

  2017-09-04

  Prowadzimy obiekt o charakterze sanatoryjnym, większość naszych kuracjuszy to osoby cierpiące na choroby układu oddechowego. Nasza działka przylega z jednej strony do lasu. Działkę z drugiej strony naszego sanatorium kupiła firma, która zajmuje się produkcją kadłubów łodzi regatowych. Wiemy, że podczas produkcji kadłubów łodzi poliestrowych będzie ulatniał się charakterystyczny zapach kleju i żywic. Utrzymywanie się tego zapachu oznacza dla nas koniec działalności. Czy możemy zablokować budowę tego zakładu produkcyjnego? ...»

 • Na jakich zasadach będzie można zatrudniać cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

  2017-09-04

  1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady zatrudniania w Polsce obywateli państw spoza UE i EOG. Nowe zasady będą dotyczyły w szczególności wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca i będzie wskazywać m.in. najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Obywatele niektórych państw będą mogli uzyskać wpis wielosezonowy (do 3 lat) oraz możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni. ...»

 • Jak przedłużyć umowę o pracę tymczasową z pracownicą w ciąży

  2017-08-31

  Od 1 czerwca 2017 r. umowa z pracownicą w ciąży wykonującą pracę tymczasową może automatycznie ulec przedłużeniu do dnia porodu. Takie przedłużenie następuje tylko wówczas, gdy termin zakończenia umowy o pracę przypada po upływie 3. miesiąca ciąży. Ponadto pracownica musi posiadać co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy. ...»

 • Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  2017-08-28

  Przedsiębiorcy w pewnych okolicznościach mogą pomniejszać najniższą podstawę wymiaru składek ZUS o dni absencji chorobowej. Warunkiem proporcjonalnego obniżenia podstawy i opłacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne jest spełnienie warunków do przyznania zasiłku. Nie ma przy tym znaczenia, czy zasiłek jest finansowany z ubezpieczenia chorobowego, czy wypadkowego. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne należna jest w pełnej wysokości, gdyż jest niepodzielna. W przypadku gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zadeklaruje podstawę wymiaru składek w kwocie wyższej, wówczas proporcjonalne jej zmniejszenie z tytułu choroby nie jest możliwe. ...»

 • Jakie są konsekwencje tworzenia rachunku bankowego zfśs

  2017-08-23

  Pracodawcy, którzy zobowiązani są do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, mają też obowiązek utworzenia odrębnego rachunku bankowego dla środków tego funduszu. Po przekazaniu odpisów na rachunek pracodawca ma możliwość zaliczenia ich równowartości do swoich kosztów uzyskania przychodów. Z chwilą ich przekazania, środki te, co do zasady są wyłączone spod egzekucji. ...»

 • Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie ochrony danych osobowych pracowników

  2017-08-21

  Jeśli pracodawca żąda od pracowników jedynie danych osobowych, których wymagają przepisy, nie potrzebuje zgody tych osób na ich przetwarzanie. Musi natomiast zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych. Jeżeli nie chce samodzielnie wykonywać wszystkich zadań dotyczących ochrony danych osobowych, może powołać administratora bezpieczeństwa informacji. ...»

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»