Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

  2018-12-10

  Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof. ...»

 • Upominki świąteczne dla pracowników i innych uprawnionych osób – z jakich środków sfinansować i jak rozliczyć

  2018-12-03

  Prezenty świąteczne lub spotkanie z okazji świąt pracodawca może sfinansować swoim pracownikom np. ze środków obrotowych lub pochodzących z zfśs. O ile sfinansowanie tego rodzaju działalności z rachunku firmowego nie wymaga spełnienia przez pracowników lub inne obdarowane osoby żadnych kryteriów, o tyle przy wykorzystaniu do tego celu środków socjalnych trzeba zachować pewną ostrożność. W tym bowiem przypadku pracodawca musi każdorazowo przeanalizować sytuację życiową, rodzinną i materialną osób będących jednocześnie uprawnionymi do korzystania z funduszu. ...»

 • W jakiej formie wypłacać pracownikom wynagrodzenie za pracę po 31 grudnia 2018 r.

  2018-11-26

  Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. Regułą będzie wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez pracownika, a nie - jak jest obecnie - do rąk pracownika. Do 21 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracowników dotychczas otrzymujących wynagrodzenie w kasie pracodawcy o wyborze formy przekazywania wynagrodzenia. Zmiana w tym zakresie została wprowadzona ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. ...»

 • Czy można poszukiwać pracowników w ramach tzw. rekrutacji „ślepych” lub „ukrytych”

  2018-11-19

  Chcemy zatrudnić nowego pracownika, ale zależy nam na tym, żeby podczas rekrutacji kandydatom do pracy nie podawać nazwy firmy. Czy takie prowadzenie rekrutacji jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych? ...»

 • Nowe zasady przechowywania i prowadzenia dokumentacji kadrowej od 1 stycznia 2019 r.

  2018-11-19

  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał wybór, czy prowadzić dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Od tego dnia będą też obowiązywały nowe okresy przechowywania dokumentów kadrowych. Zasadniczo termin przechowywania tej dokumentacji zostanie skrócony z 50 do 10 lat. ...»

 • Kto powinien podpisać się w imieniu spółki z o.o. pod umową kredytu

  2018-11-12

  Czy prowadząc sprawy Spółki z o.o. jako jeden z członków dwuosobowego zarządu, mogę reprezentować Spółkę i podpisać umowę kredytową z bankiem? Czy w moim przypadku mogą wystąpić ograniczenia mojego prawa do reprezentowania Spółki? Planuję uzyskanie kredytu i dokonanie inwestycji w maszynę niezbędną do rozwoju Spółki. ...»

 • Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

  2018-11-12

  W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. ...»

 • Który przedsiębiorca będzie mógł od 1 stycznia 2019 r. opłacać składki w wysokości uzależnionej od przychodu

  2018-11-08

  Od 2010 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Przez ostatnie 3 lata uzyskuję z niej jednak coraz niższe przychody. Słyszałem, że od nowego roku będzie można opłacać niższe składki ZUS z działalności. Czy to prawda i kto będzie miał taką możliwość? ...»

 • Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową za niewystawienie paragonu

  2018-10-29

  Podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż za pośrednictwem kasy rejestrującej, niejednokrotnie mają wątpliwości, czy odpowiedzialność za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej i niewydanie paragonu fiskalnego obciąża wyłącznie ich jako podatnika (właściciela), czy dotyczy także pracownika, który powinien zaewidencjonować sprzedaż na kasie, ale tego nie zrobił. Otóż odpowiedzialność za brak rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy także pracownika. Jeżeli sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej nastąpiłaby podczas kontroli skarbowej, to w pierwszej kolejności zostanie ukarany karą grzywny pracownik. ...»

 • Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej akcyzą

  2018-10-22

  Uchwalone 20 lipca 2018 r. zmiany w ustawie akcyzowej wchodzą w życie w dwóch turach. Od 19 września 2018 r. wprowadzono m.in. możliwość składania wniosków o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy również w formie elektronicznej. Natomiast od 1 stycznia 2019 r. podatników przemieszczających wyroby akcyzowe podlegające zwolnieniu z akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką czeka prawdziwa rewolucja. Zostanie wprowadzony elektroniczny nadzór nad ich przemieszczaniem, który zastąpi dotychczasowe dokumenty papierowe. ...»

Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»