Wtorek, 23.04.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jak należy prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy

  2019-04-23

  Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy obejmują ewidencję czasu pracy pracownika oraz jego wnioski, zgody i inne dokumenty związane z czasem pracy. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., zmieniło zasady ewidencjonowania czasu pracy. Nowy sposób ewidencjonowania czasu pracy należy stosować wobec pracowników zatrudnionych w 2019 r. Jednakże w przypadku pracowników, których stosunek pracy trwał w dniu wejścia w życie nowych przepisów, w pewnych sytuacjach możliwe jest stosowanie poprzednich przepisów. ...»

 • Jak wystawiać i przechowywać faktury w formie elektronicznej

  2019-04-15

  To od podatników zależy, czy wystawiają faktury w formie papierowej czy elektronicznej. Jednak brak zgody kupującego na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej powoduje, że sprzedawca musi wystawić fakturę papierową. Nie dotyczy to zasadniczo zamówień publicznych. Sprzedawca może przechowywać wystawione faktury w formie elektronicznej. To samo dotyczy kupujących, którzy otrzymają fakturę papierową. Nie muszą jej przechowywać w tej formie. ...»

 • Pracownicze plany kapitałowe krok po kroku

  2019-04-08

  Przepisy wprowadzające pracownicze plany kapitałowe (PPK) nakładają na pracodawców wiele obowiązków związanych z ich utworzeniem i prowadzeniem. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. ...»

 • Czy od 1 kwietnia 2019 r. wysokość składki wypadkowej dla przedsiębiorców ulegnie zmianie

  2019-04-01

  W nowym okresie składkowym, rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 r., stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych nadal wynosi 1,67%. Pozostałe stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD także nie uległy zmianie. Jednak płatnicy składek, którym ZUS nie ustali stopy procentowej składki wypadkowej, będą musieli tę wysokość ustalić samodzielnie. ...»

 • Rozliczenie roczne CIT za 2018 r. – na co zwrócić uwagę

  2019-03-25

  W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia rocznego CIT podatników mających rok podatkowy odpowiadający kalendarzowemu przedstawiamy, na co powinni oni zwrócić uwagę, dokonując rozliczenia rocznego. ...»

 • Jakich odszkodowań od pracodawcy może żądać pracownik

  2019-03-18

  W pewnych sytuacjach pracownikom, przysługuje od pracodawcy finansowa rekompensata w postaci odszkodowań. Są one należne m.in. w związku z nieprzestrzeganiem przez pracodawcę przepisów prawa lub niewywiązaniem się ze spoczywających na nim obowiązków. Trzeba je wypłacać także np. w razie skrócenia okresu wypowiedzenia bądź z tytułu zakazu konkurencji. ...»

 • Jak wypełnić umowę o pracę

  2019-03-11

  Od 1 stycznia 2019 r. nie ma już oficjalnego wzoru umowy o pracę. Jego pomocniczą wersję opracowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracodawcy mogą z niej korzystać albo opracować własny wzór, który będzie zawierał określone przez Kodeks pracy wymagania właściwe dla umowy o pracę. ...»

 • Jakie są różnice między typami postępowania restrukturyzacyjnego

  2019-03-04

  Już od trzech lat (od 1 stycznia 2016 r.) obowiązują przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które mają realizować tzw. „politykę nowej szansy” przez umożliwienie efektywnej restrukturyzacji firm pod nadzorem sądów. Przepisy pozwalające na redukcję zobowiązań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego dotyczą także przedsiębiorców, którzy mają problemy finansowe, a którzy prowadzą działalność w mniejszej skali. Wątpliwości takich przedsiębiorców dotyczą m.in. tego, jakie są różnice między podstawowymi typami postępowań restrukturyzacyjnych i tym, który typ będzie miał zastosowanie w ich przypadku. Postaramy się wyjaśnić te wątpliwości. ...»

 • Obowiązek raportowania o schematach podatkowych

  2019-02-25

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzające obowiązek raportowania o schematach podatkowych. Obowiązek raportowania obejmuje wszystkie schematy podatkowe o określonych w Ordynacji cechach rozpoznawczych. Podmiotami obciążonymi tym obowiązkiem są w pierwszej kolejności tzw. promotorzy, czyli podmioty zajmujące się opracowywaniem, oferowaniem, udostępnianiem, wdrażaniem lub zarządzaniem takim schematem. W dalszej kolejności obowiązek ten obciąża korzystającego z danego schematu, a następnie „wspomagającego”. Minister Finansów zapowiedział, że opublikuje objaśnienia podatkowe w sprawie informowania o schematach podatkowych. ...»

 • Czy trzeba informować urząd skarbowy o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego

  2019-02-18

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Z tego tytułu jestem zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Ze względu na ciężką chorobę zamierzam na podstawie nowych przepisów ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Czy muszę powiadomić o tym swój urząd skarbowy? ...»

Tematy tygodnia

Jak należy prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy

2019-04-23

Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy obejmują ewidencję czasu pracy pracownika oraz jego wnioski, zgody i inne dokumenty związane z czasem pracy. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., zmieniło zasady ewidencjonowania czasu pracy. Nowy sposób ewidencjonowania czasu pracy należy stosować wobec pracowników zatrudnionych w 2019 r. Jednakże w przypadku pracowników, których stosunek pracy trwał w dniu wejścia w życie nowych przepisów, w pewnych sytuacjach możliwe jest stosowanie poprzednich przepisów.

...»

Wszystkie tematy ...»