Piątek, 28.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

  2020-02-24

  Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców. ...»

 • Praca w handlu w niedziele i święta w 2020 r. – kiedy jest dozwolona

  2020-02-17

  Stacje paliw, apteki, kwiaciarnie czy lecznice dla zwierząt mogą być otwarte w każdą niedzielę. W sumie lista wyjątków od zakazu handlu w niedziele obejmuje 32 rodzaje placówek handlowych. Te placówki, które się na niej nie znajdują, mogą prowadzić handel w 2020 r. tylko w siedem niedziel. ...»

 • Jak w 2020 r. obliczać wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

  2020-02-10

  Od 1 stycznia 2020 r. pracodawcy w stosunku do umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosowane są przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, muszą przestrzegać minimalnej stawki godzinowej wynoszącej 17 zł brutto. Jeśli wysokość wynagrodzenia nie zapewnia tego minimum, wówczas osobie realizującej umowę przysługuje wynagrodzenie obliczone z uwzględnieniem gwarantowanej ustawowo stawki. ...»

 • „Informacja roczna dla ubezpieczonego” jak ją przygotować w programie Płatnik

  2020-02-03

  Do 28 lutego 2020 r. płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania pracownikom i zleceniobiorcom  „Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej” obejmującej m.in. przychody i okresy absencji z poprzedniego roku w podziale na miesiące. Informacja roczna  może być przygotowana zarówno w programie kadrowo-płacowym, jak i w programie Płatnik czy w aplikacji ePłatnik na platformie PUE ZUS. Ważne, aby dane, które się w niej znajdą, odzwierciedlały dane przekazane do ZUS. ...»

 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

  2020-01-27

  Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do ustaw o podatku dochodowym tzw. ulgę na złe długi. Zakładanym celem tych regulacji jest ograniczenie zatorów płatniczych. Na podstawie nowych regulacji wierzyciele mają prawo do zastosowania ulgi w związku z brakiem uregulowania zobowiązań przez dłużników. Ulga dla wierzycieli wiąże się również z określonymi obowiązkami dłużników. Co istotne, przepisy regulujące kwestie ulgi mają zastosowanie także w przypadku ryczałtowców, o czym piszemy na końcu opracowania. ...»

 • Jak ustalić proporcję i preproporcję na 2020 r. oraz przeprowadzić korektę roczną

  2020-01-20

  W deklaracji VAT-7 i JPK_VAT za styczeń 2020 r. podatnicy, którzy odliczali VAT ustalany według proporcji lub preproporcji, muszą rozliczyć korektę roczną. Pierwszym krokiem jest ustalenie ostatecznego wskaźnika preproporcji i proporcji, który będzie stosowany również do odliczeń VAT w 2020 r. Następnie należy ustalić kwoty VAT naliczonego podlegające korekcie. Do korekty mogą być zobowiązani również podatnicy, którzy zmienili przeznaczenie kupionych środków trwałych. ...»

 • „Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

  2020-01-13

  12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł. ...»

 • Czy Prezes UODO może kontrolować sposób posługiwania się dokumentami, które zawierają dane osobowe

  2020-01-08

  Pracodawca przechowuje dane osobowe pracowników w dwóch różnych dokumentach, mimo że w praktyce wykorzystuje je tylko w jednym celu, np. aby zgłosić te osoby do ZUS. Czy Prezes UODO może ukarać pracodawcę (administratora danych) za taki sposób przechowywania danych zatrudnionych osób? ...»

 • PIT-11 – zasady sporządzania i problemy z wypełnianiem po zmianach

  2020-01-07

  Początek każdego roku to okres wystawiania przez płatników informacji podatkowych za poprzedni rok. Do najczęściej sporządzanych informacji należy PIT-11 wystawiany m.in. dla pracowników oraz zleceniobiorców. Za 2019 r. obowiązuje wersja 25 informacji PIT-11. Wprowadzono w niej wiele zmian związanych z obowiązującym od 1 sierpnia 2019 r. zwolnieniem z PIT dla młodych. W raporcie przedstawiamy rozwiązania zgłoszonych naszej redakcji problemów, dotyczących sporządzania informacji PIT-11, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. ...»

 • Zmiany 2020! Biała lista podatników VAT - sankcje

  2019-12-30

  Już 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy określające sankcje dla podatników dokonujących płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (czyli spoza białej listy). To zatem najwyższy czas, aby poznać te przepisy. Pomoże w tym niniejszy raport, w którym szeroko i na przykładach omówione zostały przepisy regulujące prowadzenie wskazanego wykazu oraz sankcje wchodzące w życie w 2020 r. ...»

Tematy tygodnia

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

2020-02-24

Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

...»

Wszystkie tematy ...»