Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy trzeba złożyć wniosek o upadłość w trakcie trwania epidemii

  2020-05-20

  Prowadzę zakład produkcji podzespołów dla linii produkcyjnych samochodów. Nasz główny odbiorca (jeden z największych producentów samochodów osobowych w Europie) odbiera 90-95% naszej produkcji. Z powodu epidemii COVID-19 wstrzymał on uruchomienie nowych linii produkcyjnych do końca 2020 r., co dla nas oznacza brak przychodów. Specjalizacja w naszej produkcji wyklucza możliwość szybkiej zmiany branży, co wymagałoby to też ogromnych inwestycji. Nasze koszty stałe zostały już zredukowane do minimum, zaś zgromadzone środki finansowe wykorzystamy maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy. Prowadzimy działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy i kiedy jako prezes zarządu spółki mam obowiązek złożenia wniosku o upadłość? ...»

 • Jak wypełnić i przekazać wniosek o zwolnienie ze składek ZUS - RDZ

  2020-05-18

  Ze względu na epidemię COVID-19 liczna grupa płatników może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Ulga ta przysługuje jednak wyłącznie na wniosek płatnika. ZUS alarmuje, że wnioski o zwolnienie ze składek ZUS są w bardzo wielu przypadkach nieprawidłowo wypełnione. Oprócz tego płatnicy stosują niewłaściwą formę przekazania wniosku RDZ do ZUS. ...»

 • Dotacje i pomoc zwrotna dla polskich przedsiębiorców z funduszy unijnych

  2020-05-13

  Od 30 kwietnia 2020 r. polscy przedsiębiorcy mają możliwość uzyskiwania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Jest to już kolejna pomoc finansowana ze środków unijnych (wcześniej Komisja Europejska zgodziła się na finansowanie pomocy w postaci pożyczek, poręczeń i gwarancji). ...»

 • Interpretacje indywidualne w czasie epidemii

  2020-05-12

  Wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej to często najbezpieczniejsze rozwiązanie, które jednostka może zastosować wobec niejasnych przepisów prawa podatkowego oraz niejednolitych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, stosowanie prawa podatkowego stało się jeszcze trudniejsze - w krótkim czasie pojawiło się bowiem wiele nowych regulacji prawnych, a duża część tych już obowiązujących została znowelizowana (często wielokrotnie). W takiej sytuacji możliwość złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wydaje się mieć dla podatników jeszcze większe znaczenie. Niestety, w czasie epidemii także działanie urzędów zostało ograniczone, a termin na wydanie interpretacji został wydłużony. ...»

 • Jak uzyskać wcześniejszy zwrot VAT

  2020-05-11

  Zwrot VAT możemy otrzymać w terminie 60 dni. Jest to podstawowy termin. Gdy potrzebujemy gotówki wcześniej, możemy wnioskować o jego skrócenie do 25 dni. Uzyskanie takiego zwrotu jest obostrzone licznymi warunkami, a przygotowanie wniosku pracochłonne. Tylko zwrot w terminie 25 dni na rachunek VAT nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Jest jednak minus tego rozwiązania. Nie możemy z tych środków swobodnie korzystać. Przepisy tarczy antykryzysowej nie wprowadziły zmian w tym zakresie, mimo że przedsiębiorcy postulowali o skrócenie terminu zwrotu i ułatwienia w jego otrzymaniu. MF zapewnia, że wydało wytyczne urzędom skarbowym, aby nieprzetrzymywały zwrotów, ale jak podkreśla zależy to zawsze od indywidualnej sytuacji podatnika. ...»

 • Jak zmieniły się zasady doręczania pism urzędowych w okresie epidemii koronawirusa

  2020-05-04

  Na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii została zawieszona zasada, że nieodebrane pismo z urzędu, gdy podatnik został o tym dwukrotnie powiadomiony (awizo), uznaje się za doręczone. Wyjątek dotyczy m.in. pism wysyłanych w związku z kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową oraz postępowaniami podatkowymi, jeżeli prowadzone są w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. ...»

 • Tarcza antykryzysowa – jakie terminy zostały zawieszone lub wydłużone dla podatników VAT

  2020-05-04

  Ustawa o COVID-19 wprowadza wiele rozwiązań dotyczących m.in. zawieszenia czy wydłużenia terminów na spełnienie formalności przez podatników. Regulacje te odnoszą się nie tylko do podatników, ale również do organów podatkowych, które także otrzymały więcej czasu na dokonanie określonych czynności urzędowych. ...»

 • Czy pracodawca może udostępnić dane osobowe pracownika, który sporządził notatkę służbową dotyczącą zachowania przełożonego

  2020-04-27

  Pracodawca otrzymał notatkę służbową, w której pracownik (autor notatki) opisał nieprawidłowe postępowanie bezpośredniego przełożonego. Powiadomiony o problemie przełożony domaga się ujawnienia danych autora notatki. Czy w takiej sytuacji pracodawca powinien udostępnić dane osobowe tej osoby? ...»

 • Pożyczki, poręczenia, gwarancje ze środków unijnych – wsparcie w trakcie epidemii

  2020-04-27

  Komisja Europejska zaakceptowała rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych. ...»

 • Kto ma obowiązek noszenia maski

  2020-04-23

  Od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa. Rozporządzenie wprowadzające ten obowiązek określa listę miejsc, w których wprowadza się ten obowiązek, a także przypadki, w których obowiązek ten jest wyłączony. ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

2021-01-25

Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

...»

Wszystkie tematy ...»