Wtorek, 23.04.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy zwolnienie lekarskie na dziecko przerywa korzystanie z urlopu wypoczynkowego i dni opieki na dziecko

  2019-04-23

  Pracownica wystąpiła o 2 dni opieki na dziecko w wieku do 14 lat i 2 dni urlopu wypoczynkowego. Udzieliliśmy jej tego wolnego i urlopu, a następnie otrzymaliśmy e-zwolnienie dla tej pracownicy na chore dziecko. Zwolnienie lekarskie przypada na dni opieki oraz na urlop wypoczynkowy. Jak potraktować ten okres? Czy zwolnienie lekarskie przerywa opiekę na dziecko i urlop wypoczynkowy? ...»

 • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi służby bhp

  2019-04-23

  Zatrudniamy dwóch pracowników służby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy. Stan zatrudnienia pracowników w naszej spółce wynosi ok. 800 osób. Ponieważ pracownicy służby bhp wywiązują się ze swoich obowiązków w czasie krótszym niż 8 godzin dziennie, rozważamy przydzielenie im dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych. Pracownicy służby bhp odmawiają jednak wykonywania tych zadań, argumentując, że nie należą one do zakresu obowiązków służby bhp. Czy w takim przypadku możemy wręczyć tym pracownikom wypowiedzenia zmieniające obniżające ich etat i wysokość wynagrodzenia? ...»

 • Jak podatkowo rozliczyć umorzenie wierzytelności w walucie obcej

  2019-04-23

  Spółka z o.o. w porozumieniu z kontrahentem umorzyła wierzytelność wyrażoną w walucie obcej. Według jakiego kursu Spółka powinna rozpoznać koszt podatkowy? Czy Spółka powinna rozpoznać różnicę kursową? ...»

 • Czy limit 75% dotyczy kosztów napraw samochodów osobowych

  2019-04-23

  W Spółce z o.o. swykorzystywane są samochody osobowe, których koszty używania od 1 stycznia 2019 r. są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów tylko w 75%. Z samochodów korzystamy bowiem także w celach prywatnych. Czy limit ten obowiązuje również w przypadku ponoszenia kosztów napraw (w tym napraw powypadkowych) tych samochodów? ...»

 • W jakiej formie sfinansować pracownikom karnety sportowe, aby ich wartość była wyłączona z oskładkowania

  2019-04-19

  Zamierzamy sfinansować naszym pracownikom karnety - abonamenty sportowe. Jaką formę finansowania przyjąć, aby koszt tego dofinansowania mógł zostać wyłączony z podstawy oskładkowania? ...»

 • Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy niepełnosprawnej w stopniu lekkim

  2019-04-19

  Pracownica z 4-letnim stażem pracy, po średniej szkole ogólnokształcącej, uzyskała orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Czy przyznana niepełnosprawność powoduje wydłużenie o 10 dni urlopu wypoczynkowego? Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy? ...»

 • Czy opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność podlega VAT

  2019-04-19

  1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Czy opłaty za przekształcenie, które będą z tego tytułu pobierane, będą opodatkowane VAT? ...»

 • Czy słodycze w opakowaniach zbiorczych mogą być uznane za prezenty o małej wartości

  2019-04-19

  Spółka (podatnik VAT czynny) zajmuje się m.in. produkcją artykułów spożywczych i słodyczy. W ramach akcji promocyjno- marketingowych Spółka przekazuje towary (słodycze) jako nagrody bądź podarunki/prezenty. Jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia poszczególnych towarów nie przekracza kwoty 10 zł netto. Ze względów praktycznych, m.in. w celu zapewnienia efektywnego transportu, przekazywane towary mogą być pakowane w „grupy” po kilkanaście lub kilkadziesiąt sztuk (np. w opakowaniach zbiorczych). Łączna wartość wszystkich towarów przekazywanych jednemu obdarowanemu jednorazowo może przekraczać 100 zł netto. Czy w opisanej sytuacji towary (słodycze) nieodpłatnie przekazywane przez Spółkę na rzecz osób obdarowanych mogą być uznane za prezenty o małej wartości i tym samym ich wydanie nie podlega opodatkowaniu VAT? ...»

 • Czy można przekazać darowiznę na zfśs

  2019-04-18

  Jeden z naszych pracowników przeszedł na emeryturę, ale chciałby przekazać na zfśs pewną kwotę w formie darowizny. Czy jest to możliwe? ...»

 • Czy umowa na zastępstwo kończy się w ostatnim dniu urlopu rodzicielskiego czy wypoczynkowego

  2019-04-18

  Pracownica bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego będzie korzystała z urlopu wypoczynkowego. Kiedy w takiej sytuacji kończy się umowa pracownika zatrudnionego na zastępstwo? Czy będzie to zakończenie urlopu rodzicielskiego, czy może dzień zakończenia urlopu wypoczynkowego? ...»

Tematy tygodnia

Jak należy prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy

2019-04-23

Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy obejmują ewidencję czasu pracy pracownika oraz jego wnioski, zgody i inne dokumenty związane z czasem pracy. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., zmieniło zasady ewidencjonowania czasu pracy. Nowy sposób ewidencjonowania czasu pracy należy stosować wobec pracowników zatrudnionych w 2019 r. Jednakże w przypadku pracowników, których stosunek pracy trwał w dniu wejścia w życie nowych przepisów, w pewnych sytuacjach możliwe jest stosowanie poprzednich przepisów.

...»

Wszystkie tematy ...»