Wtorek, 19.02.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy pracodawca może przeznaczyć wpływy z kar pieniężnych na nagrody dla pracowników

  2019-02-18

  Zdarza się , że dyscyplinujemy naszych pracowników karami porządkowymi. Czy wpływy z tytułu nałożonych na pracowników pieniężnych kar porządkowych za naruszenie przepisów bhp możemy przeznaczyć na nagrody dla osób wyróżniających się swoją postawą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? ...»

 • Jakie reguły bhp obowiązują pracodawcę zatrudniającego telepracownika

  2019-02-18

  Pracuje u nas kilku telepracowników. Czy w przypadku pracownika zatrudnionego w ramach telepracy obowiązują te same przepisy bhp, co dotyczące pracowników wykonujących pracę np. w biurze? ...»

 • W jakiej wysokości można odliczyć VAT z faktury z zawyżonym podatkiem

  2019-02-18

  We wrześniu otrzymaliśmy fakturę zaliczkową, z której odliczyliśmy VAT. W grudniu usługa została wykonana. Fakturę otrzymaliśmy w styczniu, jednak uwzględnia ona również zaliczkę. Jest wystawiona na pełną kwotę. Tylko kwota do zapłaty jest pomniejszona. Czy możemy sami zmniejszyć VAT do odliczenia, czy czekać na korektę? ...»

 • Czy trzeba informować urząd skarbowy o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego

  2019-02-18

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Z tego tytułu jestem zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Ze względu na ciężką chorobę zamierzam na podstawie nowych przepisów ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Czy muszę powiadomić o tym swój urząd skarbowy? ...»

 • Jak liczyć zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP po urlopie macierzyńskim

  2019-02-15

  Pracownica wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego na pierwsze dziecko 16 kwietnia 2016 r. i od 1 maja 2016 r. pracodawca nie opłaca za nią składek na FP i FGŚP. Kolejne dziecko urodziła 27 września 2018 r. Na urlopie macierzyńskim będzie przebywała do 13 lutego 2019 r. (140 dni). Na początku lutego br. planowana jest wypłata nagród rocznych. Czy od składnika, który będzie wypłacony tej pracownicy w trakcie urlopu macierzyńskiego, pracodawca ma obowiązek opłacenia składek na FP i FGŚP? Jak należy liczyć okres zwolnienia ze składek na FP i FGŚP na drugie dziecko? Czy nowy 36-miesięczny okres zwolnienia obowiązuje od marca 2019 r. czy od maja 2019 r. (czyli po zakończeniu 36 miesięcy zwolnienia na pierwsze dziecko)? ...»

 • Czy utrata reprezentatywności przez związek zawodowy od 1 stycznia 2019 r. powoduje pozbawienie ochrony jego działaczy

  2019-02-15

  Od 1 stycznia 2019 r. nasza organizacja związkowa utraciła status związku zawodowego reprezentatywnego. Jest to związane z podniesieniem progów reprezentatywności w wyniku zmiany przepisów. Czy w związku z tym chronieni przed zwolnieniem działacze utracili ochronę związkową od 1 stycznia 2019 r.? W organizacji niereprezentatywnej ochrona przysługuje tylko jednej osobie. ...»

 • Czy trzeba wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik nie składał wniosków urlopowych

  2019-02-15

  Z końcem lutego 2019 r. rozwiąże się umowa o pracę z jednym z naszych pracowników przejętym w styczniu 2019 r. na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Osoba ta przychodziła do pracy raz w tygodniu na 8 godzin. Chcemy rozliczyć jej urlop wypoczynkowy, przy czym nie mamy żadnego wniosku urlopowego ani ewidencji czasu pracy te osoby. Z pracownikiem nie ma kontaktu. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Z informacji od jego współpracowników wynika jednak, że bez wątpienia korzystał z płatnego wypoczynku. Jak powinniśmy postąpić w tej sytuacji? Czy możemy przyjąć na podstawie zeznań innych pracowników, że zwalniany pracownik wykorzystał przysługujący mu urlop i nie wypłacać ekwiwalentu? ...»

 • Na jakim formularzu należy wydać pracownikowi PIT-11 za 2018 r.

  2019-02-15

  W grudniu 2018 r. wysłaliśmy do urzędów skarbowych PIT-11 za 2018 r. na poprzednio obowiązującym formularzu. W lutym 2019 r. będziemy wydawać pracownikom PIT-11 za poprzedni rok. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe, jeżeli przekażemy tym osobom informacje roczne na nieaktualnej wersji formularza PIT-11? ...»

 • Czy od ubezpieczonego można żądać zwrotu zasiłku, który został mu bezpodstawnie wypłacony

  2019-02-14

  Podczas kontroli ZUS okazało się, że w 2016 r. jednej z ubezpieczonych naliczyliśmy za wysoki zasiłek macierzyński (z powodu nieprawidłowo ustalonej podstawy wymiaru zasiłku). Czy ZUS może domagać się korekty wysokości zasiłku i jego zwrotu? Jeśli tak, to jak go wyegzekwować od ubezpieczonej? ...»

 • Czy od pracownika, który porzucił pracę, można domagać się odszkodowania

  2019-02-14

  Nasza firma ma duże problemy kadrowe. Brakuje nam obsady zwłaszcza w działach produkcyjnych. W ostatnich miesiącach kilku pracowników porzuciło pracę. Czy z tego powodu możemy żądać odszkodowania od tych osób? ...»

Tematy tygodnia

W lutym należy rozliczyć roczną korektę odliczonego VAT

2019-02-18

W lutym, w deklaracji i informacji JPK_VAT za styczeń (składanej do 25 lutego), podatnicy mają obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego w ubiegłym roku. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy wykonywali w ubiegłym roku tzw. działalność mieszaną (tzn. opodatkowaną i zwolnioną), ale też działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Korekty należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zasad dokonywania korekty.

...»

Wszystkie tematy ...»