Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy można potrącić nadpłacony zasiłek macierzyński z przyszłej wypłaty bez korygowania dokumentacji rozliczeniowej ZUS

  2021-10-22

  Nasza pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, za który przysługiwał jej zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru, a następnie na urlopie rodzicielskim z prawem do 60% tego zasiłku. W wyniku pomyłki zamiast 60% za cały sierpień 2021 r. wypłaciliśmy jej 100% zasiłek. Czy możemy za pisemną zgodą pracownicy dokonać potrącenia nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego z kolejnej jego wypłaty, która będzie przypadała we wrześniu 2021 r., bez korygowania dokumentów rozliczeniowych? ...»

 • Czy sprzedaż na platformie Amazon może korzystać z unijnej procedury OSS

  2021-10-22

  Polski podatnik VAT dokonuje sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz konsumentów z innych krajów UE za pośrednictwem platformy Amazon. Z firmą Amazon rozlicza się w modelu FBA. Jeśli towar został przemieszczony do magazynu w Niemczech (magazyn Amazon) i stamtąd następuje jego wysyłka na rzecz konsumenta z Francji i Włoch, to czy do takiej sprzedaży podatnik może zastosować procedurę OSS i wykazywać VAT w deklaracji składanej do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście? ...»

 • Jak odliczyć VAT powstały w czasie zawieszenia działalności gospodarczej?

  2021-10-22

  Podatnik zawiesił działalność gospodarczą. Cały czas ponosi jednak niewielke koszty związane z należącą do niego firmą, z których nie można zrezygnować. Co zrobić w tej sytuacji z VAT do odliczenia od tych wydatków? ...»

 • Czy tytuł wykonawczy obejmujący zasiłek chorobowy uprawnia do prowadzenia egzekucji z zasiłku macierzyńskiego

  2021-10-21

  Otrzymaliśmy od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego przysługujących pracownicy zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy. Egzekucja dotyczy innych należności niż alimentacyjne. Obecnie pracownica pobiera zasiłek macierzyński. Czy na podstawie tego pisma możemy dokonać potrącenia z zasiłku macierzyńskiego, mimo że nie został on wymieniony w tytule wykonawczym? ...»

 • Jak anulować fakturę, która została zaewidencjonowana w pliku JPK_VAT

  2021-10-21

  Pomyłkowo wystawiliśmy ponownie fakturę. Wystawiona faktura została wykazana w pliku JPK_VAT i wysłana do Ministerstwa Finansów. Jak anulować fakturę, która została zaewidencjonowana w pliku JPK_VAT? ...»

 • Jak najemca powinien udokumentować przeniesienie praw do poniesionych nakładów adaptacyjnych

  2021-10-21

  Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zawarłem umowę wynajmu magazynu. Najemca (czynny podatnik VAT) poniósł nakłady na adaptację magazynu do swoich potrzeb. Podpisaliśmy umowę, z której wynika, że poniesione nakłady będą rozliczane z czynszem najmu (najemca będzie płacił comiesięczny czynsz obniżony o ustaloną część nakładów). Czy najemca powinien wystawiać z tego tytułu faktury co miesiąc, czy wystarczy, że wystawi jedną fakturę na koniec obowiązywania umowy (za rok)? Czy mam prawo odliczyć VAT z tego tytułu? ...»

 • Czy przy planowaniu czasu pracy pracodawca powinien uwzględnić, że pracownik podjął naukę

  2021-10-20

  Nasza spółka jest właścicielem stacji benzynowej, gdzie pracuje się w systemie dwuzmianowym (dzień/noc) po 12 godzin każdego dnia. Jeden z pracowników z własnej inicjatywy podjął studia w systemie zaocznym. Nie skierowaliśmy go na te studia w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych ani nie wyraziliśmy na nie zgody. Pracownik podczas układania grafiku pracy na dany miesiąc informuje przełożonego o każdym weekendzie, w który ma zajęcia. Przełożony stara się planować czas pracy tak, aby nie kolidowało to z nauką pracownika, jednak nie zawsze jest taka możliwość, np. z uwagi na absencje chorobowe czy kwarantanny innych pracowników. Czy w przypadku gdy pracownik ma zaplanowane zajęcia na uczelni od godziny 8.00 do 18.30 zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, można zaplanować pracownikowi pracę na nocnej zmianie z soboty na niedzielę od godziny 18.00 do 6.00? ...»

 • Czy w przypadku sprzedaży maszyn rolniczych wraz z ich transportem należy stosować kod GTU_13

  2021-10-20

  Sprzedajemy towary - maszyny rolnicze wraz z ich transportem. Zazwyczaj wartość usługi transportowej jest wliczona w cenę. Niekiedy jednak transport towaru jest przedmiotem odrębnego świadczenia - koszty transportu są wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji. Czy wówczas fakturę za usługę transportową należy oznaczać w JPK_VAT symbolem GTU_13? ...»

 • Czy metodę kasową w VAT stosuje się do faktur zagranicznych

  2021-10-20

  Podatnik rozliczający VAT metodą kasową wykonał dla niemieckiej firmy usługę marketingową. Usługę tę udokumentował fakturą bez VAT. Czy obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tej usługi powstaje zgodnie z metodą kasową? ...»

 • Czy można przyznać ryczałt za używanie prywatnego samochodu głównemu księgowemu instytutu badawczego

  2021-10-19

  Główny księgowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucie badawczym często korzysta z prywatnego samochodu do celów służbowych podczas lokalnych przejazdów w miejscowości, w której instytut ma swoją siedzibę. Wynagrodzenie tej osoby jest jednak ograniczone na podstawie tzw. ustawy kominowej. Czy mimo to można przyznać jej ryczałt za używanie własnego samochodu? ...»

Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»