Poniedziałek, 27.05.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy wartość szczepień przeciwko chorobom tropikalnym należy doliczyć do przychodów pracownika

  2019-05-23

  Zamierzam wysłać trzech pracowników w podróż służbową do Wietnamu. Przed wyjazdem do tego kraju jest zalecane wykonanie szczepień przeciwko chorobom tropikalnym, takim jak m.in. dur brzuszny. W związku z tym zdecydowałem się sfinansować pracownikom niezbędne szczepienia. Czy wartość szczepień powinienem doliczyć do ich przychodu ze stosunku pracy? ...»

 • Czy pracodawca automatycznie musi powiadomić Państwową Inspekcję Pracy, że zatrudnia osobę do pracy w nocy

  2019-05-22

  Jeden z pracowników będzie pracował w nocy. Czy w takim przypadku pracodawca z urzędu musi poinformować o tym Państwową Inspekcję Pracy? ...»

 • Gdzie i jak długo należy przechowywać ZUS ZUA?

  2019-05-22

  Czy w aktach osobowych pracownika można przechowywać dokumenty zgłoszeniowe do ZUS związane z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem pracownika do ubezpieczeń? ...»

 • Jaką stawką ryczałtu opodatkować sprzedaż własnoręcznie wytwarzanych wyrobów z drewna

  2019-05-22

  Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą, z której przychody będą opodatkowane ryczałtem. Działalność będzie polegać na własnoręcznym wytwarzaniu wyrobów z drewna i sprzedaży ich głównie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczych. Jaką stawkę ryczałtu powinnam zastosować? Czy będę musiała prowadzić ewidencję za pomocą kasy fiskalnej? ...»

 • Czy zawsze zwrot kosztów z tytułu używania przez pracownika własnego pojazdu dla potrzeb pracodawcy jest zwolniony z PIT

  2019-05-22

  Zajmujemy się świadczeniem usług hydraulicznych i elektrycznych. Pracownicy jako miejsce wykonywania pracy mają wskazany obszar Warszawy. Przemieszczają się po mieście samochodami osobowymi stanowiącymi ich własność. Pracownicy ci zawarli umowę na wykorzystywanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Przebieg pojazdu jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika. Pracownikom nie jest wypłacany ryczałt pieniężny za jazdy lokalne. Otrzymują natomiast zwrot kosztów z tytułu używania prywatnych samochodów dla potrzeb zakładu pracy na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Czy otrzymany zwrot kosztów jest zwolniony z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b updof? ...»

 • W której części dokumentacji pracowniczej przechowywać skierowania na okresowe badania kontrolne pracownika

  2019-05-21

  Czy skierowanie na badania kontrolne pracownika należy przechowywać w części A nowej dokumentacji pracowniczej prowadzonej według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.? ...»

 • Czy za niewykorzystane dni wolne na poszukiwanie pracy należy się ekwiwalent

  2019-05-21

  Pracownik ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia. Czy jeśli nie wykorzysta tych dni, należy mu w związku z tym wypłacić ekwiwalent pieniężny? ...»

 • Czy urząd skarbowy może zakwestionować rozliczanie w kosztach dwóch samochodów w jednoosobowej firmie

  2019-05-21

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zatrudniam nikogo. Do tej pory używałem jeden samochód osobowy, który amortyzuję. Do końca okresu amortyzacji pozostały dwa lata. Od lipca chciałbym wziąć w leasing operacyjny drugi samochód. Również ten samochód będę wykorzystywał w prowadzonej działalności. Chciałbym rozliczać w kosztach wydatki związane z leasingiem tego drugiego samochodu. Czy w takim przypadku mogę nadal amortyzować samochód, który do tej pory używałem w działalności oraz rozliczać wydatki związane z jego eksploatacją w kosztach? ...»

 • Jak rozliczyć w pkpir przekazanie towaru handlowego na rzecz pracownika

  2019-05-21

  Przekazałem pracownikowi drukarkę na jego cele osobiste. Drukarka ta została wcześniej zaliczona przeze mnie do towarów handlowych i wpisana w kolumnie 10 pkpir. W jaki sposób powinienem rozliczyć takie przekazanie w pkpir? ...»

 • Czy trzeba składać informacje podsumowujące, gdy nie mamy VAT UE kontrahenta

  2019-05-20

  Prowadzę sklep ze sprzętem elektronicznym, który sprowadzam z Chin. Chiński kontrahent jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru na wskazany adres na terytorium Polski. W momencie dostarczenia towaru następuje przeniesienie na mnie prawa do dysponowania towarem. Zamówiony towar trafia uprzednio do któregoś z krajów Unii Europejskiej (UE), gdzie jest przepakowywany do mniejszych paczek. Otrzymuję zamówiony towar w paczkach nadanych do Polski z terytorium innego kraju UE, nie zaś bezpośrednio z Chin, o czym świadczy adres nadania paczek. Za pośrednictwem firm kurierskich towar jest rozsyłany do nabywców. Czy mam rozliczać WNT i składać informację podsumowującą? Chiński dostawca nie ma VAT UE. ...»

Tematy tygodnia

Kasy online – zasady ewidencjonowania według nowych przepisów

2019-05-27

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Zostało ono wydane w związku z wprowadzeniem kas online. Mają one stopniowo zastępować dotychczas stosowane kasy - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. W artykule przedstawiamy regulacje nowego rozporządzenia określającego m.in. sposób prowadzenia ewidencji, terminy zgłoszeń kas czy też terminy obowiązkowych przeglądów technicznych. Zwrócimy także szczególną uwagę na obowiązki podatników rejestrujących sprzedaż w kasach fiskalnych.

...»

Wszystkie tematy ...»