Poniedziałek, 27.05.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy dzień wolny od pracy przesuwa terminy wyznaczone przez ustawę o rachunkowości

  2019-05-07

  Ostateczna data zatwierdzenia sprawozdania finansowego wypada w 2019 r. w niedzielę. Czy oznacza to, że termin ten ulega przesunięciu z 30 czerwca 2019 r. (niedziela) na 1 lipca 2019 r. (poniedziałek)? ...»

 • Jak potrącić karę pieniężną z wynagrodzenia pracownika

  2019-05-06

  Ukaraliśmy pracownika karą porządkową za opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia (pracownik opuścił swoje stanowisko pracy 2 godziny przed ustaloną dla niego godziną zakończenia pracy i tego nie usprawiedliwił). Karę wymierzyliśmy w wysokości 1-dniowego wynagrodzenia przysługującego tej osobie. Chcemy potrącić tę kwotę z pensji pracownika. Jak ustalić wysokość tego potrącenia? ...»

 • Jak rozliczyć i ustalić prawo do odroczonego urlopu rodzicielskiego

  2019-05-06

  Jedna z naszych pracownic od czerwca 2015 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego, a następnie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Za czas tych urlopów otrzymała zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego skorzystała z 14 tygodni urlopu rodzicielskiego, za który otrzymała 60% zasiłku macierzyńskiego. Pracownica powróciła do pracy w lutym 2016 r. (w tym miesiącu zakończyła część urlopu rodzicielskiego). Pozostało jej do wykorzystania 18 tygodni urlopu rodzicielskiego, o które będzie wnioskować od drugiej połowy kwietnia 2019 r. Czy może skorzystać z tego urlopu, jeżeli dziecko od września 2018 r. uczęszcza do przedszkola? Jeżeli tak, to z jakiego okresu powinniśmy ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego? ...»

 • Jakie są skutki przekazania samochodu osobowego na cele osobiste podatnika

  2019-05-06

  Klient mojego biura rachunkowego planuje zakup samochodu osobowego za ponad 50 000 zł. Samochód początkowo będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, ale przez okres krótszy niż rok. Następnie, przed upływem roku, pojazd zostanie wycofany z działalności gospodarczej i przekazany na potrzeby osobiste klienta. Czy wycofanie pojazdu z działalności gospodarczej przed upływem roku od jego oddania do używania spowoduje konieczność dokonania korekty kosztów? ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zaliczkę na podróż służbową pobraną w złotych polskich

  2019-05-06

  Jednostka wysyła w podróż służbową pracownika do Hiszpanii. W tym celu przekazała mu zaliczkę na wydatki związane z delegacją zagraniczną w złotych. Po przyjeździe z delegacji pracownik przekazał do rozliczenia rachunki w walucie obcej. Niewykorzystaną kwotę zaliczki pracownik zwrócił w euro, a nie złotych, które otrzymał od jednostki. W jaki sposób rozliczyć kwotę w euro do zwrotu przez pracownika. ...»

 • Czy po urlopie rodzicielskim należy koniecznie wykorzystać urlop wypoczynkowy

  2019-05-02

  Pracownica ma wrócić do pracy po urlopie rodzicielskim. Czy pracodawca może ją w tej sytuacji od razu wysłać na urlop wypoczynkowy? ...»

 • Czy konieczna jest zgoda lekarza, żeby zatrudnić niepełnosprawnego w porze nocnej

  2019-05-02

  Planujemy zatrudnienie osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności do pracy w godzinach nocnych przy pilnowaniu mienia. Czy w tej sytuacji potrzebna jest zgoda lekarza na pracę niepełnosprawnego w nocy? ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę wyrobu gotowego odpisanego bezpośrednio w koszty?

  2019-05-02

  Jesteśmy małą spółką produkującą wyroby papiernicze. Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę naszych wyrobów gotowych, jeśli nie są one objęte ewidencją magazynową. Wyroby gotowe odpisujemy bezpośrednio w koszty w momencie wytworzenia. ...»

 • Czy można zaliczyć do kosztów odpis aktualizujący dotyczący wierzytelności objętej umową powierniczego przelewu

  2019-05-02

  Podatnik posiada nieuregulowaną należność, którą skierował do windykacji na podstawie powierniczego przelewu wierzytelności. Obecnie wobec dłużnika otwarto przyspieszone postępowanie układowe. Podatnik chce na tej podstawie utworzyć odpis aktualizacyjny należności na podstawie art. 35b ustawy o rachunkowości. Czy taki odpis będzie dla mnie kosztem podatkowym? Czy umowa powierniczego przelewu wierzytelności nie będzie tu przeszkodą? ...»

 • Kiedy podwyżkę wynagrodzenia trzeba uwzględnić przy obliczaniu zasiłków

  2019-04-30

  W trakcie jednego z miesięcy uwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nasz pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia. Osoba ta wcześniej nie chorowała. W jakiej wysokości wynagrodzenie za miesiąc, za który pracownik uzyskał podwyżkę, należy uwzględnić w podstawie zasiłkowej - w wysokości po zmianie, która przysługiwałaby za cały miesiąc? ...»

Tematy tygodnia

Kasy online – zasady ewidencjonowania według nowych przepisów

2019-05-27

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Zostało ono wydane w związku z wprowadzeniem kas online. Mają one stopniowo zastępować dotychczas stosowane kasy - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. W artykule przedstawiamy regulacje nowego rozporządzenia określającego m.in. sposób prowadzenia ewidencji, terminy zgłoszeń kas czy też terminy obowiązkowych przeglądów technicznych. Zwrócimy także szczególną uwagę na obowiązki podatników rejestrujących sprzedaż w kasach fiskalnych.

...»

Wszystkie tematy ...»