Środa, 19.09.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jeden login do portali publicznych

  2018-09-19

  Wystartował tzw. węzeł krajowy, czyli rozwiązanie, które sprawi, że docelowo Polacy nie będą już musieli przy logowaniu do portali administracji publicznej pamiętać wielu haseł. Do wszystkich będą się mogli zalogować przy pomocy jednego, wybranego przez siebie loginu. ...»

 • Pracodawca będzie gromadził dodatkowe dokumenty

  2018-09-19

  Od 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, które określa nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników. Na dostosowanie się do zmian pracodawcy będą mieli pół roku. ...»

 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe za unikanie opodatkowania

  2018-09-19

  Od 1 stycznia 2019 r. planowane jest wprowadzenie głębokich zmian w Ordynacji podatkowej przeciwdziałających optymalizacjom podatkowym. Zmiany mają uszczelnić system podatkowy, zapobiegać wyprowadzaniu zysków za granicę, unikaniu opodatkowania i uzyskiwaniu korzyści podatkowych. ...»

 • Nowe propozycje dotyczące zakupu i używania aut

  2018-09-18

  Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych zawiera dużo korzystnych propozycji. Gdyby nie został uzupełniony o kilka kontrowersyjnych rozwiązań można byłoby go uznać, za jedną z najlepszych nowelizacji w ostatnich latach. Wśród propozycji przedstawionych w „pakiecie samochodowym" znajdują się zarówno zasługujące na aprobatę, jak i niekorzystne dla biznesu - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. ...»

 • Wynagrodzenia zleceniobiorców chronione przed potrąceniami

  2018-09-18

  Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami komorniczymi. Nowelizacja w zakresie zapewnienia tym osobom minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją zrówna je z osobami mającymi status pracowników. Oznacza to, że do wynagrodzeń zleceniobiorców-dłużników należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń. ...»

 • Akta osobowe pracownika po nowemu

  2018-09-18

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, który określa nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników. ...»

 • Niepotrzebny pośpiech we wprowadzaniu exit tax

  2018-09-18

  Konstrukcja exit tax zakłada obciążenie podatnika daniną od niezrealizowanego hipotetycznego dochodu w momencie jego przeprowadzki, niezależnie od tego czy doszło do jakiegokolwiek zbycia składników tzw. majątku osobistego. Taki mechanizm to rodzaj opłaty za wyprowadzkę z Polski, która budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją i prawem Unii Europejskiej - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. ...»

 • Bardziej wiarygodne wykazy podatników VAT

  2018-09-17

  Prowadzone przez Szefa KAS wykazy podatników, którym odmówiono rejestracji, wykreślono z rejestru oraz którym przywrócono rejestrację od 22 sierpnia 2018 r., są prowadzone według nowych - bardziej precyzyjnych zasad. Dzięki zmianom informacje zawarte w wykazach mają być pełniejsze, a podatnicy zyskają bardziej wiarygodne informacje o statusie swoich kontrahentów. ...»

 • Pracodawcy za mniejszymi obciążeniami związanymi z PPK

  2018-09-17

  Postulujemy zmniejszenie obciążeń pracodawców związanych z administrowaniem pracowniczymi planami kapitałowymi, wyjaśnienie kilku wątpliwości dotyczących nowych obowiązków, a także zagwarantowanie pewności obrotu prawnego i gospodarczego (niespodziewane zmiany w projekcie w zakresie PPE) - napisała Konfederacja Lewiatan w ocenie projektu ustawy o PPK. ...»

 • Zróżnicowanie płacy minimalnej w regionach?

  2018-09-17

  Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o decyzji rządu, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. wobec 2018 r. (2 100 zł ) i stanowi 47,2 proc. prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r. Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na poziomie 14,7 zł (13,7 zł w 2018 r.). ...»

Tematy tygodnia

Ulga badawczo-rozwojowa - podatkowa zachęta do prowadzenia działalności innowacyjnej

2018-09-17

Przepisy prawa podatkowego określają wiele zachęt dla podatników prowadzących działalność innowacyjną. Przede wszystkim podatnicy tacy mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, a podatnicy o statusie centrum badawczo-rozwojowego - również ze zwolnień od podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. W publikacji przedstawiamy, kto ma prawo do wymienionych ulg i na czym one polegają.

...»

Wszystkie tematy ...»