Niedziela, 22.07.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Wniosek o 500+ online

  2018-07-20

  Od początku lipca rodzice i opiekunowie mogą złożyć online wniosek o świadczenie Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w urzędzie. ...»

 • MF wyjaśnia: O czym pamiętać podczas wypełniania JPK_VAT

  2018-07-20

  W związku z pojawiającymi się przy wysyłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) błędami MF wyjaśnia, jak poprawnie go wypełniać. Pozwoli to uniknąć wizyty w urzędzie skarbowym, aby wyjaśniać niezgodności i korygować JPK_VAT. Chodzi o transakcje objęte procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia" oraz wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur. ...»

 • Problemy ze stosowaniem split paymentu

  2018-07-20

  Z początkiem lipca 2018 r. weszły w życie przepisy określające mechanizm podzielonej płatności. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) z pewnością - przynajmniej w początkowym okresie stosowania nowych przepisów - będzie stwarzać trudności. ...»

 • Wpłata w split payment na rachunek VAT płatnika – WNT paliw

  2018-07-19

  Przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności możliwe jest również dokonywanie wpłaty kwot podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rachunek VAT płatnika, o którym mowa w art. 17a ustawy o VAT. ...»

 • ZUS ostrzega: płacąc e-składkę można stracić prawo do zasiłku

  2018-07-19

  Od stycznia do czerwca 2018 r. do ZUS trafiło z wpłat ze składek przekazywanych przez przedsiębiorców na nowe, indywidualne rachunki 145 mld 900 mln zł - poinformowała prezes ZUS. Jednocześnie ZUS przypomina, że bieżące wpłaty są w pierwszej kolejności księgowane na najstarsze zaległości, co może prowadzić do utraty prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego, jeśli nie wystarczy środków na terminowe opłacenie składki chorobowej. ...»

 • Większa liczba podatników uprawniona do ulgi rehabilitacyjnej

  2018-07-19

  Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać m.in. podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, jeżeli dochody tych osób nie przekraczają w roku podatkowym limitu wskazanego w przepisach updof. Od 6 czerwca 2018 r. zmieniły się zasady ustalania wysokości tego dochodu. Dzięki temu większa liczba opiekunów osób niepełnosprawnych zyskała prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Ponieważ nowe regulacje mają zastosowanie już do dochodów za 2017 r., warto pomyśleć o złożeniu korekty zeznania za ubiegły rok. ...»

 • Zastosowanie podzielonej płatności do faktur bez VAT

  2018-07-18

  Nie  jest możliwe uregulowanie w MPP wyłącznie kwoty netto, przykładowo w odniesieniu do faktur, w których nie wykazano kwoty podatku (odwrotne obciążenie czy też czynności zwolnione od podatku). ...»

 • Prościej uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca

  2018-07-18

  Od 1 lipca 2018 r. w przypadku niektórych zawodów łatwiej można uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca. Wojewoda wydaje bowiem dla niektórych zawodów zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. ...»

 • Zmiany w zatrudnianiu pracowników młodocianych

  2018-07-18

  Od 1 września 2018 r. zostanie obniżony wiek pracowników młodocianych. Za takiego pracownika będzie uważana osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. roku życia. ...»

 • Umorzenie kredytu mieszkaniowego - zwolnione z PIT

  2018-07-17

  W dodanym art. 52i updof, który zacznie obowiązywać od 19 lipca 2018 r. zwolniono z PIT przychód z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego przez bank na podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1779). ...»

Tematy tygodnia

Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2018-07-16

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

...»

Wszystkie tematy ...»