Sobota, 21.09.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Prosta spółka akcyjna od marca 2020 r.

  2019-09-20

  Od 1 marca 2020 r. w polskim systemie prawnym pojawi się nowy typ spółki prawa handlowego - prosta spółka akcyjna. PSA została uregulowana w KSH jako odrębny, trzeci typ spółki kapitałowej. Ten nowy typ spółki jest formą łączącą cechy spółki osobowej ze spółką kapitałową. ...»

 • Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

  2019-09-20

  Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania dotyczące oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i publikuje przykładowy wzór oświadczenia. ...»

 • Nowa aplikacja e-Sprawozdania Finansowe od września 2019 r.

  2019-09-20

  Udoskonalona aplikacja (ze schematami MF w wersji 1_2) uwzględnia postulat przekazywany przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości, w oparciu o zgłoszenia przedsiębiorców, którzy sygnalizowali problem pojawiający się na ostatnim etapie składania e-Sprawozdań Finansowych (do KRS). ...»

 • Związkowcy i pracodawcy chcą powołania funduszu podnoszenia kompetencji

  2019-09-19

  Pracodawcy i związkowcy z Rady Dialogu Społecznego poparli pomysł Konfederacji Lewiatan utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji (FPKiK). Nowy fundusz ma wspierać pracowników w procesie ciągłego uczenia się w miejscu pracy. ...»

 • VAT 2019: Wiążąca informacja stawkowa od listopada

  2019-09-19

  Od 1 listopada 2019 r. podatnicy będą mogli występować o wydanie WIS. WIS będą wykorzystywane przede wszystkim do ustalenia stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Będzie to narzędzie znacznie pewniejsze niż obecnie wydawane interpretacje indywidualne. ...»

 • Rejestracja uproszczona w akcyzie

  2019-09-19

  Minister Finansów określił wzory formularzy w zakresie podatku akcyzowego niezbędne do wykonania obowiązku zgłoszenia. ...»

 • Większy nadzór nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich

  2019-09-19

  Ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach została powołana nowa instytucja Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Przejmie ona funkcje nadzorcze od Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) oraz Krajowej Komisji Nadzoru (KKN). ...»

 • Pracodawca nie może zbadać pracownika alkomatem

  2019-09-18

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej popiera stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w sprawie przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników. ...»

 • Związkowcy też przeciwni zniesieniu limitu składek na ZUS

  2019-09-18

  Siedem reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan, sprzeciwia się zniesieniu górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Związkowcy i pracodawcy ostrzegają, że zniesienie limitu negatywnie wpłynie na gospodarkę, rynek pracy i ubezpieczenia społeczne. ...»

 • Niższy PIT od 1 października

  2019-09-18

  Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje ustawa, którą Sejm przyjął 30 sierpnia 2019 r. Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów. Zmiany mają obowiązywać od 1 października 2019 r. Ustawa oczekuje na podpis prezydenta RP. ...»

Tematy tygodnia

Obowiązek raportowania „zaszłych” schematów podatkowych przez korzystających – do 30 września 2019 r.

2019-09-16

Obowiązek raportowania o schematach podatkowych - wprowadzony w 2019 r. - objął także zaszłości sięgające aż do 25 czerwca 2018 r. (schematy transgraniczne) bądź do 1 listopada 2018 r. - schematy krajowe. Obowiązek raportowania o tych „zaszłych” schematach został przesunięty w czasie. Do 30 czerwca 2019 r. informacje o tych schematach mieli przekazać promotorzy. Natomiast do 30 września 2019 r. - obowiązek ten ciąży na korzystających.

...»

Wszystkie tematy ...»