Wtorek, 22.01.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Będzie Krajowy Rejestr Zadłużonych

  2019-01-22

  1 grudnia 2020 r. wejdzie w życie ustawa wdrażająca Krajowy Rejestr Zadłużonych. ...»

 • Aktualizacja KSR Nr 7

  2019-01-22

  4 stycznia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym MF opublikowano komunikat Ministra Finansów z 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. ...»

 • Nowy Płatnik – nie czekaj

  2019-01-22

  Przedsiębiorco! ZUS udostępnił już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. ZUS zachęca już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG). ...»

 • Wyższe kary dla pracodawców

  2019-01-22

  Ustawa o poprawie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych podwyższa maksymalny limit kary pieniężnej, która może być nałożona na pracodawcę w określonych przypadkach. ...»

 • Wzrost składek w 2019 r. najwyższy od 6 lat

  2019-01-21

  Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że składka na ubezpieczenie dla przedsiębiorców w 2019 roku wzrośnie najwyżej od 6 lat. Główny Urząd Statyczny opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. 2018 r. – które pozwalają na obliczenie wysokości ostatniej, nieznanej do tej pory składowej obciążeń jednoosobowych firm, czyli składki na ubezpieczenie zdrowotne. 1316,96 zł – tyle ostatecznie wyniesie łączna kwota składek, które standardowo będą płacić indywidualni przedsiębiorcy od lutego br., po corocznej podwyżce. ...»

 • Zawiadamianie o kwartalnym opłacaniu ryczałtu w PIT-28

  2019-01-21

  Od 2019 r. możliwość kwartalnego opłacania ryczałtu będą mieli także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 uzpd. Wprowadzono również zasadę, w myśl której o wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu podatnicy będą informowali w zeznaniu PIT-28 składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób opłacania ryczałtu. ...»

 • Informacja roczna ZUS IMIR do 28 lutego

  2019-01-21

  Od 1 stycznia 2019 r. zostały określone nowe wzory informacji dla ubezpieczonych - zarówno informacji miesięcznej, jak i informacji rocznej. Informację mają obowiązek przekazać płatnicy składek - m.in. pracodawcy i zleceniodawcy - za osoby, za które w 2018 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne. Termin na przekazanie osobom zatrudnionym informacji rocznej za ubezpieczonego upływa 28 lutego 2019 r. ...»

 • Czy krótszy okres przechowywania dokumentacji nie pozbawi prawa do emerytury

  2019-01-21

  Nie zmieni się wynikająca z przepisów zasada, że do wniosku w sprawie świadczenia powinny być dołączone niezbędne dowody, które są konieczne do przyznania świadczenia oraz obliczenia jego wysokości. Jednakże ZUS nie będzie już żądał dowodów potwierdzających dane, które zostaną przekazane w raporcie informacyjnym za lata od 1999 r. do 2018 r. oraz po wejściu w życie ustawy w nowym imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RPA). ...»

 • Nowe zasady kontroli przebywających na zwolnieniach lekarskich

  2019-01-18

  Od 1 stycznia 2019 r. ZUS może zawiadamiać ubezpieczonych o kontroli zasadności wystawionego zwolnienia lekarskiego (tj. o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS, przez lekarza konsultanta, a także o terminie na dostarczenie wyników badań) nie tylko za pośrednictwem operatora pocztowego, ale też przekazując im takie zawiadomienie na numer telefonu lub wysyłając wiadomość e-mailem. ...»

 • Poinformuj pracownika o zmianie formy wypłaty wynagrodzenia

  2019-01-18

  Od 1 stycznia 2019 r., reguła wypłaty wynagrodzenia uległa odwróceniu. Zasadą jest wypłata wynagrodzenia na rachunek płatniczy pracownika. Natomiast jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wypłatę w formie gotówki do rąk własnych to będzie musiał złożyć pracodawcy wniosek o taką wypłatę w postaci pisemnej lub elektronicznej. ...»

Tematy tygodnia

Jak w 2019 r. rozliczać w kosztach wydatki związane z samochodami osobowymi

2019-01-21

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania w kosztach wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi w działalności gospodarczej. Zlikwidowano obowiązek prowadzenia kilometrówki dla samochodów stanowiących prywatną własność przedsiębiorców. Ograniczono wysokość wydatków eksploatacyjnych, które można zaliczać do kosztów. To niejedyne zmiany w tym zakresie.

...»

Wszystkie tematy ...»