Sobota, 20.07.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Zerowy PIT dla młodych - konieczne oświadczenie pracownika

  2019-07-19

  Z dniem1 sierpnia 2019 r. do przepisów updof zostanie dodane nowe zwolnienie dla przychodów osiąganych przez podatników do dnia ukończenia 26. roku życia. Pracodawcy po raz pierwszy uwzględnią nową ulgę już przy wypłacie wynagrodzeń w sierpniu, pod warunkiem że otrzymają stosowny wniosek pracownika o zastosowanie zwolnienia. ...»

 • UOKiK będzie walczył z zatorami płatniczymi

  2019-07-19

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Ustawa zawiera cały pakiet rozwiązań prawnych (zmian podatkowych, rozwiązań cywilnoprawnych i administracyjnych), których celem jest ograniczenie zatorów płatniczych. Nadmierne opóźnienia w płatnościach będą groziły interwencją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ...»

 • Nowa struktura JPK_VAT od kwietnia 2020 r.

  2019-07-19

  Sejm uchwalił ustawę nowelizującą VAT, która przewiduje nową strukturę JPK. Ma ona zastąpić dotychczasowe deklaracje VAT-7/VAT-7K i JPK_VAT, gdyż będzie zawierała dane zarówno z deklaracji, jak i z ewidencji VAT. W 2020 r. wprowadzenie tych regulacji będzie odbywać się etapami. Od kwietnia 2020 r. obowiązek ten będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorców. Natomiast od 1 lipca 2020 r. - pozostałych podatników, w tym jednostki samorządu terytorialnego, chyba że dobrowolnie wybiorą wcześniejszy termin wysyłki nowego JPK. ...»

 • Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia od 2020 r.

  2019-07-18

  Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny poparła projekt nowelizacji ustawy wyłączającej tzw. dodatek stażowy z podstawy wynagrodzenia minimalnego za pracę. ...»

 • Do 27 lipca oświadczenie, aby skorzystać z niższej taryfy prądu

  2019-07-18

  Najpóźniej 27 lipca 2019 r. mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale,  jednostki sektora finansów publicznych  oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą złożyć swoim dostawcom energii elektrycznej stosowne oświadczenie – jeżeli chcą nadal w 2019 r. korzystać z niższych taryf stawek za energię elektryczną. Jeżeli takie oświadczenie złożą, do końca roku będą mogli korzystać z ubiegłorocznych stawek cen za prąd. ...»

 • 31 lipca 2019 r. mija termin na wprowadzenie nowych oznaczeń stawek VAT

  2019-07-18

  Podatnicy użytkujący kasy, których fiskalizacja miała miejsce przed 1 maja, mają czas do 31 lipca 2019 r. na ich przeprogramowanie i dostosowanie używanych stawek VAT i zwolnień do nowych oznaczeń literowych wprowadzonych przez obowiązujące od 1 maja br. rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. ...»

 • Obniżka PIT z 18 do 17 proc.

  2019-07-17

  Podatek PIT zostanie obniżony z 18 do 17 proc. Dodatkowo obniżone zostaną koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. ...»

 • Wnioski o nowe świadectwa pracy do 29 lipca

  2019-07-17

  W przypadku świadectw pracy, które zostały sporządzone w okresie od 4 maja do 28 czerwca 2019 r. i zawierają informacje o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy. ...»

 • Ułatwienia dla pracodawców zapewniających pracownikom posiłki profilaktyczne

  2019-07-17

  9 lipca 2019 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Mają one na celu ułatwienie pracodawcom wywiązywanie się z obowiązku zapewniania pracownikom posiłków profilaktycznych. ...»

 • Zmiany w zakresie dyskryminacji i równego traktowania pracowników

  2019-07-16

  Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje zmiany w zakresie dyskryminacji i równego traktowania pracowników, które wprowadzają otwarty katalog przesłanek mogących być przyczyną dyskryminacji. Dotychczas był on ściśle ograniczony i zawierał wyczerpujący zestaw cech, które powodowały dyskryminację. ...»

Tematy tygodnia

Jak zatrudniać młodzież i dzieci w okresie wakacyjnym

2019-07-15

Młodociany może być zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Do zawarcia umowy o pracę nie jest konieczna zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Zgoda taka jest jednak wymagana do zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobą młodocianą.

...»

Wszystkie tematy ...»