Wtorek, 13.11.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy Rzecznik Praw Podatnika jest potrzebny?

  2018-11-13

  Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że – choć intencje w odniesieniu do instytucji Rzecznika Praw Podatnika są bardzo dobre – to jednak powołanie kolejnej dużej struktury administracyjnej może rodzić znaczące koszty bez oczekiwanych efektów. Powołano już bowiem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw – którego kompetencje częściowo pokrywają się z tymi planowanymi dla Rzecznika Praw Podatnika. Ponadto instytucja Rzecznika w każdym przypadku powinna być maksymalnie niezależna od polityków – nie może być zatem powoływany przez Ministra. Warto zaś szczegółowo określić wymagania dla kandydatów na takie stanowisko – w tym całkowitą odrębność i brak powiązań z polityką. ...»

 • Pracodawcy za zniesieniem opłaty targowej

  2018-11-13

  Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który przewiduje zniesienie opłaty targowej. Stanowi ona nieproporcjonalne obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców i trudno znaleźć dla niej uzasadnienie w realiach współczesnej gospodarki. ...»

 • Składki na fundusz solidarnościowy już od 1 stycznia 2019 r.

  2018-11-13

  Od 1 stycznia 2019 r.  utworzony zostanie fundusz solidarnościowy, którego celem jest zapewnienie wsparcia społecznego, zawodowego i zdrowotnego osobom niepełnosprawnym. Fundusz będzie tworzony z obowiązkowych składek na fundusz oraz z tzw. daniny solidarnościowej. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, składka na fundusz solidarnościowy ma wynosić 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy.  Będzie to dodatkowy koszt obciążający pracodawców. ...»

 • Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych z naruszeniami?

  2018-11-13

  W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy unijnej w zakresie raportowania schematów podatkowych (z ang. tzw. Mandatory Disclosure Rules MDR) Rada Naukowa przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych wyraża stanowczą dezaprobatę co do sposobu procedowania tak ważnych dla całego systemu podatkowego i obrotu gospodarczego przepisów, które ingerują w materię tajemnicy zawodowej doradców podatkowych. ...»

 • Ustawa o dniu wolnym 12 listopada u RPO

  2018-11-12

  Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą pośpiesznego trybu uchwalenia ustawy o ustanowieniu 12 listopada 2018 r. Święta Narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prace w Sejmie nad projektem trwały dwa dni. Po poprawkach Senatu ustawę przyjęto ostatecznie 7 listopada. ...»

 • Uwaga na oszustów wykorzystujących RODO

  2018-11-12

  W ostatnim okresie przedsiębiorcy dostają wezwania do zapłaty za rzekome nieprawidłowości w stosowaniu RODO. To próba oszustwa – ostrzega Prezes UODO i radzi, by nie dokonywać wpłat, lecz zawiadamiać organy ścigania. ...»

 • Fiskus rozliczy PIT za podatnika

  2018-11-09

  Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana przepisów ma na celu uproszczenie systemu podatkowego dla podatników PIT. ...»

 • Konieczna obniżka VAT

  2018-11-09

  VAT w Polsce jest wysoki – wyższy niż większości krajów europejskich. Zasadniczo wynosi 22 proc., ale w 2011 roku został „tymczasowo” zwiększony do 23 proc. Prowizorka trwa już 7 lat i już dawno powinna zostać usunięta, a stawka VAT – zmniejszona. ...»

 • Zniesienie limitu składek ZUS - dłuższe vacatio legis nie pomoże

  2018-11-09

  Już wkrótce Trybunał Konstytucyjny przesądzi o losach ustawy znoszącej limit 30-krotności stawek ZUS. Część osób przewidując czarny scenariusz już się martwi o skutki wprowadzenia tej ustawy. Pojawiają się apele o wydłużenie vacatio legis, aby było wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zmian. Odsuwanie momentu wprowadzenia nie jest jednak żadnym rozwiązaniem problemu – którym jest sam fakt powstania tej ustawy. ...»

 • Od 2019 r. limity kosztowe dla opłat leasingowych

  2018-11-08

  Od 1 stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone limity zaliczania do kosztów podatkowych opłat leasingowych od samochodów osobowych o wartości przekraczającej 150 000 zł. Limitowane będą także wydatki związane z korzystaniem z samochodów osobowych. ...»

Tematy tygodnia

Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

2018-11-12

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

...»

Wszystkie tematy ...»