Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Skarga pauliańska możliwa także dla fiskusa

  2018-04-20

  Trybunał Konstytucyjny orzekł zgodność z konstytucją możliwości dochodzenia należności podatkowych w ramach przewidzianej w prawie cywilnym tzw. skargi pauliańskiej. Wniosek do TK w tej sprawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar zakwestionował stosowanie - w drodze analogii - regulacji cywilnoprawnej, jaką jest skarga pauliańska, do dochodzenia należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych. ...»

 • Kiedy przedsiębiorca skorzysta z ulgi na start

  2018-04-20

  30 kwietnia 2018 r.  wejdą w życie korzystne zmiany dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest wprowadzenie ulgi na start  dla osób  rozpoczynających działalność gospodarczą. Polega ona na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Po upływie tego czasu przedsiębiorca może przez 2 lata opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach. Ulga obejmie tych przedsiębiorców którzy rozpoczną działalność 30 kwietnia br. lub później. ...»

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - obowiązki nie tylko dla biur rachunkowych

  2018-04-20

  13 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zastąpi ona dotychczas obowiązującą w tym zakresie ustawę pod tym samym tytułem. Jednostki zobowiązane do stosowania tej ustawy, w tym biura rachunkowe, mają 3 miesiące na zapoznanie z nowymi przepisami i wdrożenie w firmach nowych procedur bezpieczeństwa finansowego. ...»

 • RODO nadal budzi sporo wątpliwości

  2018-04-19

  Do wejścia w życie RODO, przepisów o ochronie danych osobowych, został już nieco ponad miesiąc. Dla firm nie będzie już okresu przejściowego na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia – od 25 maja nowe przepisy mają być w pełni respektowane. Wciąż budzą one jednak sporo wątpliwości. Nie określają minimalnych standardów technicznych, które mają na celu zabezpieczenie danych. To administratorzy danych muszą dobrać odpowiednie środki i procedury. Na nich też będzie spoczywał obowiązek wykazania, że przy przetwarzaniu danych osobowych firma spełnia wymagania RODO. ...»

 • Dłuższy termin na złożenie CIT-8

  2018-04-19

  Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia, które zakłada wydłużenie dla części podatników terminu składania formularzy CIT-8, CIT-8A i CIT-8B do 30 czerwca. ...»

 • Podatek dochodowy powinien być niższy dla wszystkich firm

  2018-04-18

  PiS przedstawiło pakiet nowych propozycji tzw. piątkę Morawieckiego, czyli obniżkę ZUS i CIT dla małych firm, fundusz dróg lokalnych, program Dostępność+ czy 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka. ...»

 • Pracownik młodociany od 15 roku życia

  2018-04-18

  Młodzi pracownicy, ze względu na brak doświadczenia na rynku pracy, mogą być bardziej narażeni na problemy z pracodawcami. Dlatego przed podjęciem pierwszej pracy muszą poznać prawa i obowiązki, które będą ich dotyczyć. Dotyczy to zarówno osób dorosłych wchodzących na rynek pracy, jak i pracowników młodocianych, czyli osoby między 16. a 18. rokiem życia. Od września tego roku zostanie obniżona granica wieku i pracę będą mogły podjąć osoby, które ukończyły 15. rok życia. ...»

 • Będzie Rzecznik Praw Podatnika i redukcja stawek VAT

  2018-04-18

  Utworzenie Rzecznika Praw Podatnika, który będzie bronił przedsiębiorców przed bezwzględnością administracji skarbowej, uproszczenie podatku VAT, m.in. redukcje stawek obniżonych z 240 do ok. 60, opracowanie nowej ustawy CIT - zapowiedział Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w czasie II Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. ...»

 • Jak firmy radzą sobie z JPK

  2018-04-17

  Mikrofirmy mają za sobą wysyłkę pierwszych JPK_VAT. Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, poradziły sobie z tym całkiem nieźle. 94,5% przedsiębiorców złożyło w terminie JPK_VAT za styczeń 2018 r. Spośród 650 mln faktur wykazanych w JPK_VAT 85 tys. będzie wymagać szczegółowego sprawdzenia przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Dlatego część przedsiębiorców otrzymała lub otrzyma e-maile lub SMS-y z prośbą o weryfikację swoich rozliczeń. ...»

 • MF ostrzega przed fałszywymi e-mailami

  2018-04-17

  Do użytkowników poczty elektronicznej trafiają wiadomości dotyczące otrzymania „zwrotu pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy".  Warunkiem ma być uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Uwaga: takie e-maile są próbą wyłudzenia danych i nie należy ich otwierać. ...»

Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»