Poniedziałek, 27.05.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Przedsiębiorca z prawem do błędu

  2019-05-27

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie oceniał dotychczas procedowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekty ustaw składające się na kolejne pakiety deregulacyjne, a także wchodzące w skład Konstytucji dla Biznesu. Niestety, po kilku „rundach” deregulacji, a także wejściu w życie Prawa przedsiębiorców, nie możemy mówić o jakościowej rewolucji w zakresie otoczenia prawnego dla firm w Polsce. Przedsiębiorcy wciąż na to czekają, tymczasem procedowany jest kolejny projekt dotyczący ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Co do zasady ZPP ocenia go pozytywnie (choć nie bez zastrzeżeń), zaznaczając jednocześnie że przedsiębiorcy wciąż czekają na faktyczną, kompleksową zmianę regulacyjnego otoczenia dla biznesu. ...»

 • Monitoring w pracy na nowych zasadach

  2019-05-27

  Zakaz prowadzenia monitoringu w pomieszczeniach zajmowanych przez związki zawodowe, to jedna z najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji dostosowującej przepisy prawa pracy do RODO, która obowiązuje od 4 maja 2019 r. ...»

 • Do 31 maja 2019 r. należy przekazać I ratę odpisu na zfśs

  2019-05-27

  Do 31 maja 2019 r. pracodawcy, którzy mieli w tym roku obowiązek utworzenia zfśs , powinni przekazać co najmniej 75% odpisu podstawowego na rachunek funduszu. Pracodawcy, którzy utworzyli fundusz dobrowolnie, środki na jego działalność mogą przekazać w innym dowolnie ustalonym terminie, przy czym również na wyodrębnione konto funduszu. W 2019 r. maksymalna podstawa odpisu na zfśs jest wyższa niż w 2018 r. i wynosi 3278,14 zł. ...»

 • Co najmniej 2520 zł brutto - płaca minimalna w 2020 r.

  2019-05-27

  Reprezentatywne centrale związkowe przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, minimalnego wynagrodzenia oraz państwowej sferze budżetowej. Powinny wynieść odpowiednio: 8,6 proc., 12 proc. i 15 proc. Centrale oczekują też systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. ...»

 • Brak zgody na przetwarzanie danych nie może być przyczyną wypowiedzenia

  2019-05-24

  W celu zapewnienia skutecznego stosowania przepisów RODO konieczne stało się, poza uchwaleniem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, dokonanie licznych zmian w innych ustawach. Zmiany te wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwana dalej "ustawą nowelizującą". Nowe przepisy regulują zasady przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. ...»

 • Jakie sankcje dla niestosujących się do przepisów ustawy o PPK

  2019-05-24

  Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków nałożonych ustawą o PPK na podmioty zatrudniające mogą być nałożone sankcje karne. ...»

 • MF ostrzega przed fałszywą korespondencję mailową

  2019-05-24

  Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości podszywające się pod pracowników resortu finansów. Wiadomości te różnią się treścią, ale zawsze zawierają link lub załącznik z niebezpiecznym oprogramowaniem. ...»

 • Coraz mniej pracowników tymczasowych

  2019-05-24

  Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w pierwszym kwartale 2019 roku. Odnotowane spadki, zarówno w liczbie pracowników tymczasowych, jak i obrotach, nie są zaskoczeniem. Rynek pracownika trwa w najlepsze. ...»

 • Uwaga na fałszywe maile o Krajowej Kontroli Skarbowej

  2019-05-23

  Resort finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości podszywa się pod pracownika Krajowej Administracji Skarbowej i prosi o wypełnienie załączonego formularza. Korespondencja ta nie jest wysyłana z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej. ...»

 • Dla kogo kasy rejestrujące od 1 czerwca 2019 r.

  2019-05-23

  Nowe rozporządzenie, które określiło zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na lata 2019-2021, w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyło zakres zwolnień. Podatnicy, którzy nie znaleźli się w nowym wykazie, a nie mogą korzystać ze zwolnienia np. ze względu na wysokość obrotu, muszą wprowadzić kasy od 1 czerwca br. Uzyskają ulgę na jej zakup, gdy będzie to kasa online. W przypadku kas kupionych po 30 kwietnia obowiązują już nowe zasady. ...»

Tematy tygodnia

Kasy online – zasady ewidencjonowania według nowych przepisów

2019-05-27

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Zostało ono wydane w związku z wprowadzeniem kas online. Mają one stopniowo zastępować dotychczas stosowane kasy - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. W artykule przedstawiamy regulacje nowego rozporządzenia określającego m.in. sposób prowadzenia ewidencji, terminy zgłoszeń kas czy też terminy obowiązkowych przeglądów technicznych. Zwrócimy także szczególną uwagę na obowiązki podatników rejestrujących sprzedaż w kasach fiskalnych.

...»

Wszystkie tematy ...»