Wtorek, 26.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Skutki podatkowe otrzymania pożyczki w ramach Tarczy antykryzysowej

  2020-05-25

  Podatnicy, którzy otrzymują pożyczki z PFR mają wątpliwości czy stanowią one dla nich przychód podatkowy oraz czy opłacone z tych środków wydatki mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Poniżej wyjaśnienia MF dotyczące poszczególnych kwestii związanych z takimi pożyczkami. ...»

 • Zasiłek opiekuńczy wydłużony do 14 czerwca

  2020-05-25

  Rodzice mogą być spokojni – dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca. Co ważne, przysługuje on również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia np. żłobka zdecydują się osobiście sprawować opiekę nad dzieckiem. Do tej pory do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło już blisko 860 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. ...»

 • Gospodarce potrzebne jest całkowite otwarcie już od 1 lipca

  2020-05-25

  – Całkowite otwarcie gospodarki 1 lipca jest nie tylko możliwe, ale wręcz niezbędne – przekonuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zamrożona gospodarka oznacza katastrofę dla budżetu, bo wydatki publiczne na pomoc firmom rosną, a wpływy są mniejsze niż zwykle. – Każdy kolejny dzień zamknięcia to 1 mld zł straty dla budżetu – podkreśla. Dłuższe utrzymywanie takiej sytuacji może oznaczać, że bezrobocie znacząco wzrośnie, a wiele firm straci szanse na ratunek przed bankructwem, nawet z pomocą rządu w ramach tarczy antykryzysowej lub finansowej. ...»

 • Zwolnienia ze składek ZUS jeszcze bardziej dostępne

  2020-05-25

  Nastąpiły ważne zmiany w tarczy antykryzysowej. Jeszcze więcej firm skorzysta ze zwolnień. To m.in. osoby korzystające z tzw. ulgi na start. Wszystko po to, aby chronić miejsca pracy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. ...»

 • Korzystne dla mikroprzedsiębiorców zmiany przepisów w zakresie tzw. mikropożyczki

  2020-05-25

  Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla mikroprzedsiębiorców zmiany  przepisów w zakresie tzw. mikropożyczki. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Wicepremier, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, przedsiębiorcy ci powinni zostać zwolnieni z obowiązku składania wniosku o jej umorzenie. ...»

 • Rząd chroniąc polskie firmy przed przejęciem zaszkodzi gospodarce

  2020-05-22

  Rząd przyjął rozwiązania, które przewidują ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE. Zdaniem Konfederacji Lewiatan mogą one bardziej zaszkodzić niż pomóc polskiej gospodarce, są niezgodne z Konstytucją RP i unijnym prawem - ostrzega Konfederacja Lewiatan. ...»

 • Objaśnienia prawne w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego

  2020-05-22

  W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne. ...»

 • Większy budżet na pożyczki z funduszy europejskich

  2020-05-22

  Ponad 500 milionów złotych w prawie tysiącu wniosków - tak wygląda sytuacja po niespełna 2 tygodniach naboru wniosków o pożyczkę z funduszy europejskich dla firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Pierwsze pieniądze zostały już wypłacone. W odpowiedzi na potrzeby biznesu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzję o zwiększeniu budżetu na pożyczki o 150 milionów złotych. ...»

 • Wakacje kredytowe pogłębią kryzys gospodarczy?

  2020-05-22

  Rząd, w ramach tarczy 4.0, przyjął przepisy, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu, maksymalnie do 3 miesięcy. Konfederacja Lewiatan uważa, że tzw. wakacje kredytowe tylko pogłębią kryzys gospodarczy i negatywnie wpłyną na rynek finansowy. ...»

 • Najważniejsze rozwiązania nowej tarczy antykryzysowej 4.0

  2020-05-22

  Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłona finansowa dla samorządów; ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających; dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm; łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili źródło utrzymania – takie m.in. mają być efekty kolejnej pakietowej ustawy, która złoży się na tarczę  antykryzysową. ...»

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»