Wtorek, 04.08.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Pracodawca nie może pytać pracownika o kierunek wakacyjnego wyjazdu

  2020-08-04

  Tylko co trzeci Polak wyjedzie w tym roku na urlop, a zdecydowana większość zamierza spędzić go w kraju. Wielu z nich musiało zrewidować swoje wakacyjne plany, które mieli na początku roku. ...»

 • Które usługi niematerialne będą musiały mieć w nowym JPK oznaczenie GTU_12

  2020-08-04

  W nowym JPK_VAT w części ewidencyjnej usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, będą musiały być oznaczane kodem GTU_12. Ustawodawca nie zdefiniował jednak tych usług. MF, odpowiadając na pytanie podatnika o definicję, wskazał, że można pomocniczo posługiwać się klasyfikacją PKWiU 2015. ...»

 • Sejm uwzględnił postulaty Rzecznika MŚP ws. zwalniania z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne również w przypadku istnienia nadpłaty w ZUS

  2020-08-04

  Postulaty Rzecznika MŚP w zakresie korzystnego dla przedsiębiorców zwalniania z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne również w przypadku istnienia tzw. nadpłaty w ZUS zostały uwzględnione w ramach uchwalonej przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. ...»

 • Podatnicy świadczący usługi taksówkowe rozliczane ryczałtem nie będą składali nowego JPK_VAT

  2020-08-04

  Obecnie każdy podatnik świadczący usługi taksówek osobowych i rozliczający VAT ryczałtem na formularzu VAT-12 ma obowiązek składania informacji JPK_VAT. Jednak nowy JPK_VAT z deklaracją nie obejmuje VAT-12. W związku z tym, jak informuje MF, podatnicy, którzy rozliczają usługi taksówkowe w ten sposób, nie będą mieli w ogóle obowiązku składania nowego JPK_VAT z deklaracją. Będą składali wyłącznie VAT-12. ...»

 • Ulga na złe długi w nowym JPK_V7M/JPK_V7K

  2020-08-03

  Zarówno sprzedawca, który rozlicza ulgę na złe długi, jak i nabywca, który jest zobowiązany do korekty odliczonego VAT z niezapłaconej faktury, muszą dokonać odpowiednich zapisów w ewidencji. Organy podatkowe wymagają, aby każda faktura była wpisywana odrębnie. Zasada ta nie ulegnie zmianie od 1 października 2020 r. w nowym JPK_V7M/JPK_V7K. Nadal podatnicy nie będą mogli posługiwać się zbiorczym dokumentem. MF potwierdziło natomiast, że nie trzeba będzie posługiwać się kodami towarowymi lub transakcyjnymi, wpisując faktury objęte korektą. ...»

 • Trwają prace nad wprowadzeniem na stałe pracy zdalnej do kodeksu pracy

  2020-08-03

  Pracujemy nad stosownymi zapisami, aby już na stałe wprowadzić pracę zdalną do kodeksu pracy - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że konkretne zmiany w kodeksie pracy resort zaproponuje po wakacjach. ...»

 • COVID-19 stworzył bombę zegarową dotyczącą niewypłacalności

  2020-08-03

  Większość przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw dopiero nadejdzie, a efekt będzie można zaobserwować głównie między końcem 2020 r., a pierwszą połową 2021 r. i w związku z tym globalny wskaźnik niewypłacalności prawdopodobnie osiągnie rekordowy poziom, rosnąc o 35% do 2021 r., ocenia Euler Hermes. ...»

 • Oznaczenia literowe dla poszczególnych stawek podatku i zwolnień

  2020-08-03

  Obowiązkiem podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jest odpowiednie przypisanie oznaczeń literowych od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnień od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług. ...»

 • Od sierpnia wnioski o "Dobry start" także papierowo

  2020-08-03

  1 lipca ruszył nabór wniosków elektronicznych w ramach programu „Dobry Start”. Do tej pory wpłynęło blisko 1,4 mln wniosków o przyznanie jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od sierpnia można składać wnioski również w formie tradycyjnej, papierowej. ...»

 • Warunki korzystania z ulgi na zakup kas online

  2020-07-31

  Warunki korzystania z ulgi na zakup kas online określają przepisy § 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas. ...»

Tematy tygodnia

W jakiej formie należy uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę

2020-07-27

Faktury korygujące, jako dokumenty służące doprowadzeniu faktur pierwotnych do stanu, który odzwierciedla faktycznie zrealizowaną transakcję, są powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym. W przypadku części z nich ustawodawca zobowiązał sprzedawców do uzyskania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Wymóg ten dotyczy faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przepisy ustawy nie precyzują jednak, jak takie potwierdzenie powinno wyglądać. Kwestia ta wywołuje zatem często wiele wątpliwości, stając się przedmiotem sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi. Pod wpływem orzecznictwa sądów organy podatkowe zaczęły uznawać potwierdzenie dostarczenia e-maila z załączoną fakturą korygującą za wystarczający dowód doręczenia faktury.

...»

Wszystkie tematy ...»