Sobota, 05.12.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • MF zachęca do weryfikacji rozliczeń VAT i składania korekt deklaracji

  2016-05-17

  Podatnicy VAT i akcyzy, którzy dokonają korekty i zapłaty zaległego podatku dopiero po interwencji organu podatkowego, zapłacą podwyższone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Wynoszą one 150% stawki podstawowej. Również stosowanie stawki obniżonej jest ograniczone w czasie. Dlatego MF zachęca do weryfikacji rozliczeń VAT i składania korekt deklaracji. ...»

 • Jak rozliczyć VAT, gdy sprzedawany towar jest montowany przez sprzedawcę

  2016-04-14

  W przypadku transakcji, których elementem jest zarówno dostawa towaru, jak i jego montaż, wątpliwości podatników powoduje ustalenie, czy dana sprzedaż stanowi dostawę towaru czy świadczenie usługi. Nie jest to problem teoretyczny. Ustalenie, czy przedmiotem sprzedaży jest dostawa towaru czy świadczenie usługi, wpływa na dalsze rozliczenie VAT, w tym m.in. w zakresie określenia właściwej stawki podatku. Problem ten dotyczy przede wszystkim branży budowlanej, choć nie tylko. W budownictwie mieszkaniowym większość robót budowlanych podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%. Natomiast dostawa towarów na ogół jest opodatkowana stawką podstawową – 23%. Z kolei w transakcjach zagranicznych ustalenie, czy mamy do czynienia z dostawą czy z usługą, decyduje o miejscu (kraju) opodatkowania transakcji. ...»

 • Jak wystawić fakturę po otrzymaniu zapłaty

  2016-04-13

  ...»

 • Przegląd najnowszych interpretacji w sprawach rozliczeń VAT

  2016-04-12

  ...»

 • Zakończenie umowy leasingu i najmu – skutki dla rozliczeń VAT

  2016-04-12

  Zakończenie umowy leasingu lub umowy najmu powoduje powstanie różnego rodzaju tytułów do rozliczeń między stronami. Rozliczenia te wywołują liczne wątpliwości skutkujące rozliczeniem zarówno podatku należnego, jak i naliczonego. Wątpliwości te sprowadzają się m.in. do ustalenia, czy czynność wynikająca z zakończenia umowy podlega opodatkowaniu oraz czy skutkuje koniecznością korekty podatku naliczonego. ...»

 • Zasady odliczania VAT naliczonego w działalności mieszanej

  2016-04-12

  ...»

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania kosztów reklamacji

  2012-09-20

  W przypadku refakturowania kosztów reklamacji obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia refaktury. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę w ciągu 7 dni od wykonania usługi. W przypadku refakturowania momentem „wykonania usługi” jest moment obciążenia kosztami reklamacji. Nie ma znaczenia, kiedy zostały wykonane refakturowane usługi. Poniżej fragment interpretacji MF w tej sprawie. ...»

 • Czy można uzupełnić notą korygującą brak NIP nabywcy na fakturze

  2012-09-19

  Wystawca faktury może skorygować błąd polegający na pominięciu NIP nabywcy na fakturze, zarówno wystawiając fakturę korygującą, jak i akceptując notę korygującą wystawioną przez nabywcę. Brak NIP nabywcy to błąd tzw. mniejszej wagi, który nie wyklucza prawidłowości rozliczenia sprzedawcy i prawa nabywcy do odliczenia VAT. Potwierdza to interpretacja MF, której fragment przytaczamy. ...»

 • Czy wniosek o zwrot VAT zapłaconego za granicą może złożyć spadkobierca podatnika

  2012-09-14

  W 2011 r. zmarł mój ojciec. Prowadził on firmę jako osoba fizyczna. Po śmierci ojca kontynuowałem jego działalność (zarejestrowałem się jako podatnik VAT). Ojciec w ramach działalności dokonywał m.in. zakupów w innych państwach UE. Po przejęciu firmy ja również dokonywałem takich zakupów. Czy we wniosku o zwrot VAT za 2011 r. mogę wystąpić o zwrot VAT za okres, w którym to ojciec prowadził działalność? ...»

 • Czy od zakupów artykułów spożywczych na posiedzenia rady nadzorczej można odliczyć VAT

  2012-09-14

  Czy od zakupu artykułów spożywczych na posiedzenie rady nadzorczej przysługuje nam prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz czy należy potem naliczyć VAT należny z tytułu zużycia artykułów spożywczych na posiedzeniu? ...»

Tematy tygodnia

Jak ustalić płatnika zasiłków na 2021 r.

2020-11-30

O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2021 r., decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego lub dobrowolnego) na 30 listopada 2020 r. Jeżeli liczba osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia przekroczy 20 osób, płatnik zostanie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych w 2021 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

...»

Wszystkie tematy ...»