Wtorek, 24.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Odliczanie VAT od inwestycji zmieniającej przeznaczenie

  2015-12-28

  W sytuacji gdy przed zakończeniem realizacji inwestycji polegającej na budowie przez gminę hali sportowej podjęta została decyzja o zmianie jej przeznaczenia (z nieodpłatnego przekazania, tj. czynności niepodlegającej VAT, na dzierżawę, tj. czynność opodatkowaną VAT), zastosowanie znajdzie art. 91 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT. ...»

 • Szkoła nie jest lokalem użytkowym

  2015-12-21

  Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Gdańsk nie miał prawa przekazać nowo wybudowanej szkoły w najem. Zdaniem sądu, nie można potraktować szkoły i budynków szkolnych jak lokalu użytkowego. ...»

 • PCC od dopłat nie jest kosztem spółki – wyrok NSA

  2015-12-17

  Podatek od czynności cywilnoprawnych, zapłacony przez spółkę z o.o. z tytułu wniesienia przez wspólników dopłat, nie stanowi kosztów podatkowych tej spółki – wyrok NSA z 3 września 2015 r., sygn. akt II FSK 1581/13. ...»

 • Czy zakład budżetowy zostanie objęty centralizacją rozliczeń VAT

  2015-12-04

  Gminy, dokonując centralizacji rozliczeń VAT, muszą nią objąć również zakłady budżetowe, gdyż zakłady nie są odrębnymi od gminy podatnikami. Tak wynika z uchwały NSA podjętej 26 października 2015 r. w składzie 7 sędziów (sygn. I FPS 4/15). ...»

 • W sobotę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o TK

  2015-12-04

  W sobotę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. Przewiduje m.in. wygaszenie kadencji prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego. Miała ona też umożliwić ponowny wybór 5 sędziów TK - Sejm wybrał ich 2 grudnia. 9 grudnia tę nowelę zbada TK. ...»

 • Można zapłacić podatek od powierzchni budynku niewydzielonej ścianami – wyrok NSA

  2015-12-03

  Powierzchnia wydzielona jedynie za pomocą filarów, słupów i kolumn też jest uznawana za objętą podatkiem od nieruchomości. Tym samym obiekt, który nie jest ze wszystkich stron otoczony ścianami, może być wliczony do powierzchni budynku opodatkowanej podatkiem od nieruchomości – wyrok NSA z 25 września 2015 r. (sygn. akt II FSK 2086/13). ...»

 • Czy odsetki ustawowe otrzymane od banku są przychodem z kapitałów pieniężnych – wyrok NSA

  2015-12-02

  Podatnik, któremu sąd przyznał odsetki ustawowe za bezprawne rozporządzenie przez bank jego pieniędzmi, nie może ich kwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, opodatkowanych zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym. Odsetki zasądzone od banku są odszkodowaniem, które należy traktować jako przychód z innych źródeł, opodatkowany według skali podatkowej – wyrok NSA z 8 września 2015 r., sygn. akt II FSK 1685/13. ...»

 • Świadczenia z ZFŚS w podstawie wymiaru składek ZUS

  2015-11-25

  Świadczenia finansowane ze środków zfśs bez względu na ich wartość czy rodzaj są wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego). Nie ma w tym przypadku żadnego limitu, bowiem ważne jest źródło ich finansowania, a także prawidłowość przekazania. Ze środków funduszu może być sfinansowane zarówno wsparcie pieniężne (np. dopłaty do wypoczynku, zapomogi), jak i wsparcie rzeczowe (paczki, talony, bilety do kina). Ważne jest jednak, aby wartość świadczeń była uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). Konieczne jest zatem każdorazowe rozpatrywanie sytuacji rodzinnej pracownika oraz jego rodziny. Niższy dochód w przeliczeniu na członka rodziny uprawnia do wyższych świadczeń z zfśs. ...»

 • Centralizacja rozliczeń VAT w gminach obejmie zakłady budżetowe – skutki uchwały NSA

  2015-11-25

  Gmina może odliczyć VAT z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały przekazane do gminnego zakładu budżetowego. Warunkiem odliczenia jest, aby inwestycje te były wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale podjętej 26 października 2015 r. w składzie 7 sędziów (sygn. akt I FPS 4/15). W związku z tą uchwałą MF poinformował, że gminne zakłady budżetowe zostaną objęte planowanym obowiązkowym „scentralizowaniem” rozliczeń VAT w samorządach. Centralizacja ta ma nastąpić do końca czerwca 2016 roku. ...»

 • Szerszy zakres centralizacji rozliczeń VAT

  2015-11-24

  26 października br. NSA uznał, że gminne zakłady budżetowe nie są odrębnymi od gminy podatnikami VAT, a zatem ich obroty z działalności gospodarczej powinny być scalone w jednej deklaracji VAT gminy. Oznacza to kolejne rewolucyjne zmiany w rozliczeniach VAT samorządów, które zapoczątkowane zostały już centralizacją rozliczeń jednostek budżetowych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września br. ...»

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

2020-11-23

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

...»

Wszystkie tematy ...»