Czwartek, 26.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Do końca 2014 r. zwrot zobowiązania pieniężnego w formie rzeczowej nie był opodatkowany – wyrok WSA

  2015-10-06

  Do końca 2014 r. zwrot świadczenia pieniężnego w formie rzeczowej był neutralny podatkowo. Dopiero od 1 stycznia 2015 r. powstaje przychód w tym przypadku – wyrok WSA w Rzeszowie z 4 sierpnia 2015 r., sygn. akt I Sa/Rz 559/15. ...»

 • VAT od samochodu w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów

  2015-10-05

  Poniżej przedstawiamy zestawienie najistotniejszych interpretacji organów skarbowych i orzeczeń sądów dotyczących VAT od samochodu, wydanych od listopada 2014 r. ...»

 • TK: kara dla właściciela auta za niewskazanie kierującego - umiarkowana i zgodna z konstytucją

  2015-09-30

  Kara grzywny dla właściciela auta za niewskazanie kierującego, który popełnił wykroczenie drogowe, jest umiarkowana i proporcjonalna do zakładanych celów ustawodawcy - uznał Trybunał Konstytucyjny. ...»

 • Stawka 8% dla obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym

  2015-09-25

  Gdy podatnik nie może zastosować zwolnienia do dostawy nieruchomości, musi zastosować stawkę 23%, chyba że budynek lub jego część można zaliczyć do obiektów budownictwa społecznego i zastosować stawkę 8%. ...»

 • Czy można jednorazowo amortyzować rower – interpretacja MF

  2015-09-24

  Przedsiębiorca może zamortyzować jednorazowo rower, którego wartość początkowa przekracza 3,5 tys. zł. Warunkiem jest, by rower ten był wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a przedsiębiorca był małym podatnikiem albo w roku, w którym zakupił rower, rozpoczął działalność gospodarczą. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji, której fragment przedstawiamy. ...»

 • Definicja pierwszego zasiedlenia z ustawy o VAT jest niezgodna z Dyrektywą – wyrok NSA

  2015-09-21

  Wykładnia językowa i celowościowa przepisów Dyrektywy 112 oraz ustawy o VAT, regulujących zwolnienie z VAT dostawy nieruchomości, nakazuje postawić tezę, że pojęcie „pierwszego zasiedlenia” jako „oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” jest niezgodne z Dyrektywą 112 – wyrok NSA z 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14. ...»

 • Czy ZUS może odmówić rozstrzygnięcia w interpretacji, który przychód podlega oskładkowaniu

  2015-09-18

  Rozstrzygając w interpretacji indywidualnej, czy dany przychód stanowi podstawę wymiaru składek, ZUS od lat odmawia wydania decyzji w sytuacji, gdy płatnik wcześniej sam nie dokona kwalifikacji podatkowej przychodu, którego ma dotyczyć rozstrzygnięcie. Taką praktykę Sąd Najwyższy uznał za nieprawidłową w wyroku z 12 marca 2015 r. (II UK 136/14, M.P.Pr. 2015/6/327–330). Jeżeli ZUS zastosuje się do wykładni SN, wydawane interpretacje powinny lepiej chronić płatników przed skutkami nieprawidłowych działań. ...»

 • Czy nietrzeźwość pracownika zawsze musi uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  2015-09-17

  Świadczenie przez pracownika pracy w stanie nietrzeźwości z reguły jest bezprawne i zawinione, a więc powinno być kwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2015 r., sygn. akt I PK 247/14). ...»

 • Dochodzenie opłat za pobyt w DPS – dwa poglądy NSA

  2015-09-14

  W praktyce członkowie rodziny często odmawiają ponoszenia kosztów pobytu swojego krewnego w DPS – na przykład odmawiają podpisania bądź uaktualnienia umowy z kierownikiem OPS, w której ustala się wysokość opłaty wnoszonej za pobyt mieszkańca DPS. Ustawa o pomocy społecznej przewiduje wtedy konieczność wydania decyzji związanych z zapłatą kosztów pobytu w DPS. Istnieją wątpliwości, w jakim trybie wydaje się taką decyzję i na podstawie których przepisów. ...»

 • Jakie usługi oferowane przez hotel są objęte preferencyjną stawką VAT – wyrok NSA

  2015-09-14

  Z preferencyjnej stawki VAT mogą korzystać tylko te świadczenia, które według przyjętych zwyczajów, znajdujących odzwierciedlenie w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania hoteli, są wliczone w koszt pobytu w hotelu, np. przechowanie bagażu, dostęp do telewizji kablowej, sprzątanie pokoju, dostarczenie ręczników. Takiego charakteru nie mają natomiast serwowane w restauracji hotelowej obiady i kolacje, czy też zabiegi kosmetyczne lub pielęgnacyjne – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2015 r. (sygn. akt I FSK 2105/13). ...»

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

2020-11-23

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

...»

Wszystkie tematy ...»