Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Terminarz

Ważne terminy

2020-01-19

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

2020-01-19

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

2020-01-20

 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Złożenie deklaracji PIT-6 dotyczącej wymiaru zaliczek w 2020 r. podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
 • Złożenie informacji rocznej za 2019 r. w formie dokumentu elektronicznego
 • Wpłata za grudzień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2019 r.
 • Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/ PIT-16S) lub w przypadku przejścia z tej formy opodatkowania na inną oświadczenie o wyborze podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienie o rezygnacji z karty
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji w formie dokumentu elektronicznego za grudzień 2019 r.
 • Wpłata zaliczki kwartalnej na podatek dochodowy od osób prawnych za IV kwartał 2019 r.
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne) – firmy inwestycyjne: prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne) – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
 • Wpłata za grudzień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w grudniu 2019 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w grudniu 2019 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacana przez podatników opodatkowanych 19-proc. podatkiem liniowym
 • Wpłata zaliczki kwartalnej na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2019 r.

Poprzedni miesiąc

Grudzień 2019

Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualny miesiąc

Styczeń 2020

Następny miesiąc

Luty 2020

Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie