Czwartek, 26.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Terminarz

Ważne terminy

2020-11-29

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

2020-11-30

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za październik 2020 r. składane przez dysponenta części 77
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za październik 2020 r. składane przez dysponenta części 87
 • Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2020 r
 • Ustalenie płatnika zasiłków na 2021 r.
 • AKC-PA - listopad
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym składane przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

2020-12-07

 • Zapłata składek za listopad 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2020 r.
 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za listopad 2020 r.
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2020 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za listopad 2020 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • CIT-7 za miesiąc poprzedni
 • Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • AKC-P za miesiąc poprzedni

Zmiany w prawie

2020-11-26

2020-11-27

2020-11-30

Poprzedni miesiąc

Październik 2020

Aktualny miesiąc

Listopad 2020

Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następny miesiąc

Grudzień 2020