Wtorek, 28.09.2021

Informator prawno-podatkowy

Terminarz

Ważne terminy

2021-09-28

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za sierpień 2021 r. (oraz złożenie deklaracji za lipiec WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)

2021-09-28

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za sierpień 2021 r. (oraz złożenie deklaracji za lipiec WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)

2021-09-30

 • II rata odpisu na ZFŚS
 • Ostateczny termin udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego za 2020 r.
 • Wniosek o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim
 • AKC-PA - wrzesień
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień 2021 r.
 • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez jednostki inne niż jednostki sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostki prowadzące działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa wart.1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Przesłanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatników, u których termin wykonania tego obowiązku wypadał w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
 • Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC za 2020 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego;
 • Przesłanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-P, której termin złożenia upłynął w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
 • Przesłanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC za 2020 r. i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego

Zmiany w prawie

2021-09-28

2021-09-29

2021-09-30

Poprzedni miesiąc

Sierpień 2021

Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualny miesiąc

Wrzesień 2021

Następny miesiąc

Październik 2021