Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Terminarz

Ważne terminy

2020-05-25

 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A– –AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN

2020-05-25

 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A– –AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN

2020-05-28

 • Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej JST
 • budżet państwa: Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za kwiecień 2020 r. składane przez dysponenta części 77
 • budżet środków europejskich: Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za kwiecień 2020 r. składane przez dysponenta części 87
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za kwiecień 2020 r. (oraz złożenie deklaracji za kwiecień WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)

Poprzedni miesiąc

Kwiecień 2020

Aktualny miesiąc

Maj 2020

Następny miesiąc

Czerwiec 2020