Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Terminarz

Ważne terminy

2022-10-05

 • Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2022 r.

2022-10-07

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2022 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za wrzesień 2022 r.
 • Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • CIT-7 za miesiąc poprzedni
 • AKC-P za miesiąc poprzedni

2022-10-10

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące UWAGA! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 11 dni dłużej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za III kwartały 2022 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za III kwartały 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące UWAGA! Sprawozdanie jednostkowe Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – 11 dni dłużej

Zmiany w prawie

2022-10-04

2022-10-05

2022-10-07

Poprzedni miesiąc

Wrzesień 2022

Aktualny miesiąc

Październik 2022

Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następny miesiąc

Listopad 2022