Poniedziałek, 19.04.2021

Informator prawno-podatkowy

Terminarz

Ważne terminy

2021-04-20

 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w marcu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w marcu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za marzec 2021 r. lub INF-1
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za marzec 2021 r. lub INF-1
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec 2021 r. lub I kwartał 2021 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w marcu 2021 r. lub w I kwartale 2021 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2021 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2021 r.

2021-04-21

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2021 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-N – jako jednostki budżetowej i jako organu za I kwartał 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące

2021-04-22

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2021 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2021 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2021 r. składane przez zarządy JST

Poprzedni miesiąc

Marzec 2021

Aktualny miesiąc

Kwiecień 2021

Następny miesiąc

Maj 2021

Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie