Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Terminarz

Ważne terminy

2021-01-28

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za grudzień 2020 r. składane przez dysponenta części 87
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

2021-01-28

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za grudzień 2020 r. składane przez dysponenta części 87
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

2021-01-31

 • Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
 • Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
 • Przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2021 r. przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu wynagradzania
 • Przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2021 r. przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu wynagradzania

Zmiany w prawie

2021-01-28

2021-01-29

2021-01-30

Poprzedni miesiąc

Grudzień 2020

Aktualny miesiąc

Styczeń 2021

Następny miesiąc

Luty 2021