Wtorek, 23.04.2019

Informator prawno-podatkowy

Terminarz

Ważne terminy

2019-04-23

 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne) – firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne) – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
 • Wpłata za 2019 r, podatku od przychodu z tytułu własności środka trwałego (budynku), określonego w art. 24b updop
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej z tytułu wypłaconych w marcu 2019 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata za luty 2019 r. podatku od przychodu z tytułu własności środka trwałego (budynku), określonego w art. 30g updof
 • Wpłata zaliczki miesięcznej za marzec (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub I kwartał 2019 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Wpłata zaliczki od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (za marzec lub I kwartał 2019 r.); dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2019 r. (lub I kwartał 2019 r.)
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z) za marzec 2019 r.

2019-04-23

 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne) – firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne) – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
 • Wpłata za 2019 r, podatku od przychodu z tytułu własności środka trwałego (budynku), określonego w art. 24b updop
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej z tytułu wypłaconych w marcu 2019 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata za luty 2019 r. podatku od przychodu z tytułu własności środka trwałego (budynku), określonego w art. 30g updof
 • Wpłata zaliczki miesięcznej za marzec (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub I kwartał 2019 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Wpłata zaliczki od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (za marzec lub I kwartał 2019 r.); dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2019 r. (lub I kwartał 2019 r.)
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z) za marzec 2019 r.

2019-04-25

 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za I kwartał 2019 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2019 r. i za I kwartał 2019 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za marzec 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A– AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN

Zmiany w prawie

2019-04-23

2019-04-25

2019-04-26

Poprzedni miesiąc

Marzec 2019

Aktualny miesiąc

Kwiecień 2019

Następny miesiąc

Maj 2019