Wtorek, 19.02.2019

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Nowy obowiązek pracodawców

  19.02.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy powinni dołączyć do świadectwa pracy zwalnianego pracownika informację o okresie przechowywania jego dokumentacji kadrowej, możliwości jej odbioru oraz ewentualnym jej zniszczeniu w razie nieodebrania dokumentacji. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu pracy obowiązek ten dotyczy jednak tylko pracowników, którzy zostali zatrudnieni w 2019 r. i z którymi w tym roku lub później dojdzie do rozwiązania stosunku pracy. ...»

 • Nowy formularz FAT-1

  19.02.2019

  Opublikowany został nowy formularz FAT-1 do raportowania danych za 2018 r. Nie zmienił się natomiast formularz CRS-1. ...»

 • Surowe kary za lichwę

  18.02.2019

  Bezpieczne zakupy na raty, „chwilówki” bez zdzierstwa, koniec z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity kosztów dodatkowych i surowe kary za lichwę – to pakiet rewolucyjnych zmian w prawie, które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Są elementem programu reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” ogłoszonego w kwietniu 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. ...»

 • Ubezpieczenia społeczne twórców z dopłatą

  18.02.2019

  Rząd pracuje nad projektem ustawy o statusie artysty – zapewnia RPO wicepremier Piotr Gliński. Celem jest m.in. rozwiązanie problemu ubezpieczeń społecznych i emerytur artystów. RPO zabiega w tej kwestii od ponad trzech lat, kiedy twórcy zaalarmowali go w czasie spotkań regionalnych Rzecznika. ...»

 • E-sprawozdania - firmy obowiają się trudności

  18.02.2019

  W związku z napływającymi sygnałami o problemach technicznych, jakie mają organizacje rzemieślnicze z wdrożeniem przekazu sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił o wprowadzanie zmian etapami, a także o inicjatywę legislacyjną. ...»

 • Wyższe sankcje za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

  18.02.2019

  Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego, mający na celu umożliwienie skuteczniejszej walki z szarą strefą. W tym celu zaproponowano m. in. zaostrzenie sankcji za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu oraz wydłużenie okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych. Projekt spotkał się z krytyką. Czy jest ona jednak słuszna? Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że państwo musi mieć przecież instrumenty do walki z nadużyciami. ...»

 • Co skontroluje PIP w 2019 r.

  15.02.2019

  Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła plan kontroli na 2019 r. W tym roku PIP będzie kontrolowała przede wszystkim przestrzeganie przepisów w zakresie bhp, czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia. Szczególnej kontroli będą podlegały branże: budowlana i przemysłu spożywczego. ...»

 • Jedna baza z wykazem rzetelnych podatników VAT

  15.02.2019

  Minister Finansów opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakładający utworzenie od 1 września 2019 r. jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT w postaci ogólnodostępnego wykazu podatników VAT. Spowoduje to dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług. Poprzez udostępnienie bezpłatnego narzędzia w postaci wykazu służącego weryfikacji danych kontrahenta zostanie zminimalizowane ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. ...»

 • Wynagrodzenie zleceniobiorców chronione przed potrąceniami

  15.02.2019

  Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych objęte jest ochroną przed potrąceniami. Do tych wynagrodzeń należy odpowiednio stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń. ...»

 • Profil Zaufany pozwoli załatwić sprawy urzędowe online

  15.02.2019

  Polacy mogą praktycznie wszystkie sprawy urzędowe załatwiać przez Internet. Wystarczy mieć Profil Zaufany. Dzięki Profilowi Zaufanemu cały proces przebiega równie sprawnie jak wykonanie internetowego przelewu w banku – szybko, wygodnie i bezpiecznie. Jedną z najbardziej popularnych e-usług jest możliwość wysłania pisma ogólnego do urzędu. A od niedawna obywatele posiadający Profil Zaufany mogą również korzystać z Internetowego Konta Pacjenta. ...»

Tematy tygodnia

W lutym należy rozliczyć roczną korektę odliczonego VAT

2019-02-18

W lutym, w deklaracji i informacji JPK_VAT za styczeń (składanej do 25 lutego), podatnicy mają obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego w ubiegłym roku. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy wykonywali w ubiegłym roku tzw. działalność mieszaną (tzn. opodatkowaną i zwolnioną), ale też działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Korekty należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zasad dokonywania korekty.

...»

Wszystkie tematy ...»