Sobota, 25.11.2017

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Split payment musi dawać przywileje uczciwym przedsiębiorcom

  24.11.2017

  Split payment, czyli podzielona płatność to pomysł, który ma naprawić wspólnotową wersję VAT-u. Nabywca towaru lub usługi – który ma wątpliwości, czy jego dostawca jest rzetelnym kontrahentem i czy będzie mógł odliczyć podatek z faktury, którą od niego otrzymuje – będzie mógł zapłacić cenę towaru w części netto na jego rachunek rozliczeniowy, a część odpowiadającą podatkowi VAT na specjalny rachunek bankowy dostawcy. Ten będzie pod ścisłym nadzorem organów skarbowych. Jednak projekt niepotrzebnie narzuca to rozwiązanie wszystkim podatnikom. ...»

 • Nowy system wpłaty składek skomplikuje rozliczenia podatkowe

  24.11.2017

  Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Prezes ZUS, Gertrudy Uścińskiej odniósł się do nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Według zapisu w dokumencie składki będą wpłacane na jedno indywidualne konto, ale z mocy prawa będą zaliczane na poczet najstarszej zaległości składkowej oraz proporcjonalnie na poczet odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach składek, jeżeli takie istnieją. ...»

 • Sankcje za nieterminowe złożenie JPK_VAT

  24.11.2017

  Składając JPK_VAT nieterminowo, możemy być ukarani sankcją z Kodeksu karnego skarbowego, gdyż według Ordynacji podatkowej jest to informacja podatkowa. ...»

 • Na jaką pomoc może liczyć rodzina

  24.11.2017

  Polska utrzymuje się na 4. miejscu wśród państw Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę finansowe wsparcie rodzin w relacji do osiąganego przez nie przeciętnego wynagrodzenia – to wniosek z najnowszego badania firmy PwC. ...»

 • Będą zmiany na rynku pracy

  23.11.2017

  Rząd zamierza dokonać istotnych zmian w prawie dotyczącym rynku pracy – zadeklarował sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed. ...»

 • Aktualizacja KSR Nr 1

  23.11.2017

  Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”. Zaktualizowana wersja KSR 1 nie wnosi istotnych merytorycznych zmian. ...»

 • Nowe wzory deklaracji i informacji PFRON

  23.11.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się wzory deklaracji miesięcznych wpłat na PFRON (DEK-I-b) oraz deklaracji ewidencyjnej wpłat na PFRON (DEK-Z). ...»

 • Dla kogo wyższy ZUS w 2018 r.

  22.11.2017

  W przyszłym roku czeka nas rewolucja w prowadzeniu firmy. Składki na ZUS co prawda wzrosną, ale część przedsiębiorców w ogóle nie będzie musiała się rejestrować. ...»

 • Uproszczenia dla firm zagranicznych

  22.11.2017

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W projekcie ustawy określono zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazano zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju. ...»

 • Ewidencja w formie elektronicznej

  22.11.2017

  Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie musiał wysyłać JPK_VAT do MF. Będzie zobowiązany również prowadzić ewidencję VAT wyłącznie w formie elektronicznej. ...»

Tematy tygodnia

Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

2017-11-20

Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku.

...»

Wszystkie tematy ...»