Środa, 23.09.2020

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wzmocni efektywność rad nadzorczych

  23.09.2020

  BCC pozytywnie ocenia propozycję zmian do ustawy Kodeks spółek handlowych w zakresie dotyczącym wprowadzenia przepisów umożliwiających radzie nadzorczej sprawowanie efektywnego nadzoru, dostępu do danych oraz wiedzy eksperckiej. ...»

 • PIP wspiera kampanię na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej

  23.09.2020

  Trwająca od marca 2020 r. #EU4FAIRWORK to pierwsza europejska kampania informacyjna promująca pracę zadeklarowaną. Inicjatywa, finansowana i prowadzona przez Komisję Europejską przy wsparciu Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz Europejskiej Platformy ds. Przeciwdziałania Pracy Nierejestrowanej, ma na celu podniesienie świadomości pracodawców i pracowników korzyściach płynących z pracy rejestrowanej, a także przyczynienie się do zmiany podejścia do pracy nierejestrowanej. ...»

 • ZUS umorzył około 600 mln zł nadpłaconych składek

  23.09.2020

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowo - w wyniku realizacji ustawy - umorzył około 600 milionów złotych nadpłaconych składek - informuje prof. Gertruda Uścińska. ...»

 • PFRON może dochodzić od pracodawców zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń przez 5 lat

  23.09.2020

  W wyroku z 10 września 2020 r. (I GSK 829/20) NSA potwierdził,  że w sprawach o zwrot dopłat do pensji osób niepełnosprawnych ma zastosowanie 5-letni okres przedawnienia wynikający z Ordynacji podatkowej. PFRON stał na stanowisku, że należy w tym zakresie stosować okres 10-letni o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego. ...»

 • Spółka komandytowa nie powinna być podatnikiem CIT?

  23.09.2020

  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw dając kilka dni na konsultacje. BCC proponuje odstąpienie od zamiaru zmiany statusu spółki komandytowej na podatnika CIT. Nowelizacja w zakresie spółki komandytowej nie powinna zostać wprowadzona. ...»

 • Zbliża się termin złożenia sprawozdań finansowych

  22.09.2020

  Spółki, w których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym do końca września 2020 r. powinny podjąć uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku lub pokrycia straty. ...»

 • Czy PPK jest obowiązkowe dla pracownika?

  22.09.2020

  Oszczędzanie w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) jest całkowicie dobrowolne. O tym czy przystąpić do programu, decyduje sam pracownik. Co więcej nawet jeśli - w pewnym momencie - zrezygnuje z oszczędzania w PPK, w każdej chwili może do tego programu wrócić. ...»

 • Z poszerzeniem dostępności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zmodyfikować matrycę stawek

  22.09.2020

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia plan realizacji przez Ministerstwo Finansów jednego z 10 kluczowych postulatów ZPP, tj. poszerzania dostępu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. ZPP od lat w swoich raportach oraz komentarzach apeluje o zmiany w tym zakresie. Związek postuluje, by ta forma opodatkowania przedsiębiorstw stała się powszechnym i szeroko dostępnym rozwiązaniem. ...»

 • Cyfrowe prawo jazdy już od 5 grudnia

  22.09.2020

  Kierowcy nie będą już musieli mieć przy sobie prawa jazdy. Od 5 grudnia wejdzie w życie kolejny etap deregulacji. Brak dokumentu prawa jazdy w trakcie kontroli nie będzie już wykroczeniem. Prawo do kierowania pojazdem policjant lub inspektor transportu drogowego potwierdzi w centralnej ewidencji kierowców. Wcześniej został zniesiony już obowiązek wożenia przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Wszystkie dokumenty będzie można przechowywać elektronicznie w aplikacji mObywatel. ...»

 • ZUS rusza z wyrównywaniem nadpłat składek

  21.09.2020

  Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września są uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań – przypomina prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ...»



Tematy tygodnia

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

2020-09-21

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

...»

Wszystkie tematy ...»