Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Czarna Księga barier polskich firm w UE

  17.01.2020

  Dodatkowe wymogi certyfikacyjne, częste i ponadmiarowe kontrole, a także utrudniony dostęp do informacji – to tylko niektóre z dyskryminujących praktyk, z którymi polskie firmy spotykają się w państwach UE – wynika z Czarnej Księgi przygotowanej przez MR na podstawie skarg przedsiębiorców. Ogłaszając Czarną Księgę resort rozwoju rozpoczyna konsultacje, których konkluzje zostaną przekazane unijnemu komisarzowi ds. rynku wewnętrznemu – Thierry Bretonowi. ...»

 • Przedsiębiorcy potrzebują nowych przepisów regulujących pracę zdalną

  17.01.2020

  Coraz więcej pracowników korzysta z możliwości pracy zdalnej. Dzieje się tak dzięki dostępności technologii cyfrowej i Internetu – ale praca zdalna odpowiada także na zmieniające się potrzeby pracowników i rosnącą konkurencję na rynku pracy. ...»

 • Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych

  17.01.2020

  Nowy wzór informacji PIT–11(25), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. został odpowiednio zmodyfikowany pod kątem wykazania działań płatnika w zakresie tzw. ulgi dla młodych, obowiązującej w ustawie PIT od dnia 1 sierpnia 2019 r. ...»

 • Podręcznik: e-papierosy i wyroby nowatorskie

  17.01.2020

  Ministerstwo Finansów udostępniło materiał informacyjny dotyczący opodatkowania akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. ...»

 • Faktoring a obowiązkowy MPP

  16.01.2020

  Nabywca towarów lub usług, jeśli płaci należność faktorowi, ma obowiązek zastosować obowiązkowy MPP, gdy opłacana faktura jest objęta tym obowiązkiem. ...»

 • Podatek cukrowy szkodliwy dla przedsiębiorców i konsumentów

  16.01.2020

  Podatek od napojów słodzonych, który chce wprowadzić rząd, obniży konkurencyjność przedsiębiorstw i może przyczynić się do zwolnień pracowników. Jego negatywne skutki odczują gospodarstwa domowe, rolnicy i budżet państwa. Doświadczenia innych krajów pokazują, że taki podatek nie ograniczył spożycia cukru. Konfederacja Lewiatan apeluje o zaprzestanie prac nad podatkiem, który może spowodować upadek wielu firm. ...»

 • Zamieszanie z Bazą Danych Odpadowych

  16.01.2020

  Od 1 stycznia 2020 roku miały zacząć funkcjonować nowe moduły Bazy Danych Odpadowych, tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości, agregujące informacje o przedsiębiorcach wytwarzających odpady. W założeniu, BDO ma usprawnić kontrolę nad gospodarką odpadami oraz ułatwić podmiotom wytwarzającym odpady realizację wszelkiego rodzaju obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych, poprzez całkowitą elektronizację tych procesów. Na potrzebę ograniczenia szarej strefy i udoskonalenia mechanizmów kontrolnych zwraca uwagę większość komentatorów. Niestety, wprowadzenie tej – wydawałoby się – technicznej zmiany, wiąże się w Polsce z szeregiem komplikacji i utrudnień. ...»

 • Placówki handlowe przestrzegają zakazu handlu

  15.01.2020

  Państwowa Inspekcja Pracy w sprawozdaniu z działalności urzędu za 2018 r. zasygnalizowała przypadki obchodzenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przez część przedsiębiorców. ...»

 • Wyższy odpis na zfśs

  15.01.2020

  W 2020 r. wzrośnie podstawa naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W konsekwencji pracodawcy będą musieli odprowadzić wyższe odpisy na zfśs, przez co wzrosną koszty działalności socjalnej. ...»

 • Infolinie dla pracowników z Ukrainy

  15.01.2020

  Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła kolejny numer telefonu,  pod którym pracownicy z Ukrainy mogą uzyskać informacje i porady dotyczące warunków zatrudnia na terytorium Polski. Specjaliści udzielają wyjaśnień w języku ukraińskim. ...»

Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»