Piątek, 23.07.2021

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Do końca 2021 r. nie zmieniają się zasady poboru podatku u źródła

  23.07.2021

  Odroczone rozporządzeniami MF przepisy dotyczą obowiązku odprowadzenia podatku u źródła bez możliwości zastosowania zwolnień i obniżonych stawek w przypadku, gdy wypłacane przez podatników należności na rzecz jednego podmiotu przekraczają w roku 2 mln zł. W związku z przesunięciem terminu ich stosowania podatnicy dokonujący wypłat należności podlegających podatkowi „u źródła” rozliczają podatek od tych należności na zasadach ogólnych z uwzględnieniem zwolnień i obniżonych stawek. ...»

 • Na zwolnieniu lekarskim należy podać aktualny adres pobytu

  23.07.2021

  Gdy idziemy na zwolnienie lekarskie pamiętajmy o tym, by podać lekarzowi aktualny adres, pod którym będziemy przebywać w czasie chorobowego. W przypadku zmiany miejsca pobytu powinniśmy w ciągu 3 dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS - przypomina rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski. ...»

 • Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  23.07.2021

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). ...»

 • Społeczne Agencje Najmu

  23.07.2021

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT. ...»

 • Polski Ład. Projekt ustawy podatkowej trafi do Sejmu we wrześniu

  22.07.2021

  Jeśli chodzi o projekt ustawy podatkowej będący częścią Polskiego Ładu, to trwają ostatnie ustalenia co do jego kształtu; spodziewam się, że trafi do Sejmu we wrześniu - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. ...»

 • Ekonomiści apelują o uproszczenie podatków

  22.07.2021

  Polscy przedsiębiorcy i ekonomiści chcą, aby rząd zharmonizował przedstawione w ostatnim czasie strategie, takie jak Polski Ład, Krajowy Plan Odbudowy czy założenia do ustawy budżetowej. Podkreślają przy tym, że niektóre ich elementy są ze sobą wręcz sprzeczne. Ekonomiści apelują więc o uproszczenie systemu i zwiększenie jego neutralności. ...»

 • Do 23 sierpnia można odwołać się od wniosku o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR

  22.07.2021

  ​​​​​​​W wyniku uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla mikro-, małych i średnich firm, mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom umożliwiono m.in. złożenie odwołania od wniosku o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR w dłuższym terminie, tj. do 23 sierpnia 2021 r. ...»

 • Czy opłacenie wypoczynku dziecka bonem turystycznym zwalnia pracodawcę z dopłaty do wypoczynku dziecka z zfśs

  22.07.2021

  Zgodnie z dominującym stanowiskiem w tej sprawie w przypadku braku uregulowania tego zagadnienia w regulaminie zfśs dofinansowanie przysługuje, jeżeli koszt wypoczynku był wyższy niż wartość wykorzystanego bonu. Wówczas dofinansowanie od pracodawcy będzie stanowiło ewentualną różnicę między poniesionym przez osobę uprawnioną kosztem wypoczynku dziecka (potwierdzonym fakturą lub innym dowodem) a wartością bonu turystycznego (jednorazowo 500 zł na jedno dziecko lub 1000 zł na dziecko niepełnosprawne). Jeżeli koszt wypoczynku dziecka był niższy, dofinansowanie nie przysługuje. ...»

 • Kasy zapomogowo-pożyczkowe tylko wyjątkowo wypłacą pożyczki w formie gotówkowej

  21.07.2021

  Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych, nad którą pracuje Sejm, zakłada wypłatę pożyczek lub zapomóg członkom tych kas w formie bezgotówkowej. Jednak wyjątkowo będzie także możliwa wypłata gotówki do rąk własnych członka kasy zapomogowo-pożyczkowej. ...»

 • Uchwalono nowy KSR objaśniający skutki kontynuacji działalności lub jej brak

  21.07.2021

  6 lipca 2021 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy Krajowy Standard Rachunkowości „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności. Celem tego standardu jest pomoc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości w sytuacjach związanych z przyjęciem lub nie, założenia kontynuacji działalności, w tym sporządzania sprawozdań finansowych, gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne. ...»



Tematy tygodnia

Zatrudnianie do prac sezonowych

2021-07-19

Praca sezonowa to praca wykonywana tylko przez część roku, związana z właściwościami pór roku, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi. Do jej wykonywania można zatrudnić na różnych podstawach. Najczęściej zawierane są umowy cywilnoprawne i umowy o pracę. Jednak pracę sezonową można także wykonywać m.in. w ramach praktyki absolwenckiej czy pracy tymczasowej.

...»

Wszystkie tematy ...»