Sobota, 24.08.2019

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Zwolnienie od VAT sprzedaży komorniczej

  23.08.2019

  We wrześniu wchodzi w życie pierwszy pakiet zmian w przepisach VAT uchwalonych przez Sejm w kwietniu i lipcu 2019 r. W pakiecie znalazło się kilkanaście zmian, z których najpoważniejsza oznacza bezwzględną utratę prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT przez podatników wykonujących niektóre rodzaje sprzedaży. ...»

 • Nowy termin złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy

  23.08.2019

  7 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Wprowadzone tą nowelizacją zmiany dotyczą zasad wydawania świadectwa pracy, norm antydyskryminacyjnych, sytuacji pracownika dotkniętego mobbingiem oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Pracodawcy powinni zapoznać się przede wszystkim z nowymi procedurami związanymi z obowiązkiem wydania pracownikowi świadectwa pracy. Jest to bowiem jeden z podstawowych obowiązków obciążających pracodawców po zakończeniu z pracownikiem umowy o pracę. ...»

 • Sąd będzie mógł nakazać dalsze zatrudnianie pracownika

  23.08.2019

  Jeszcze przed zakończeniem postępowania sąd będzie mógł zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudniania bezprawnie zwolnionego pracownika. Taką zmianę przewiduje ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie 7 listopada 2019 r. ...»

 • Kiedy zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego

  22.08.2019

  Kierownik jednostki powinien zawrzeć z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Więc już teraz czas zacząć myśleć o wyborze biegłego rewidenta. ...»

 • Do 30 września druga rata odpisu na ZFŚS

  22.08.2019

  Pracodawcy, którzy w 2019 r. obowiązkowo utworzyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, powinni przekazać do 30 września br. na wyodrębniony rachunek funduszu pozostałą część równowartości odpisu podstawowego i odpisy fakultatywne. Dotyczy to tych pracodawców, którzy do 31 maja 2019 r. przekazali co najmniej 75% odpisu podstawowego. Pracodawcy, którzy wpłatę pierwszej raty przekazali w wysokości 100% odpisu na fundusz, tego obowiązku nie mają. ...»

 • Prosta spółka akcyjna wcale nie taka prosta

  22.08.2019

  W 2023 roku potencjał polskich start-upów sięgnie 2,2 mld zł wartości dodanej dla gospodarki, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych – pokazują dane Deloitte przytaczane przez MPiT. Żeby ułatwić start-upom działalność i pozyskiwanie kapitału, resort stworzył prostą spółkę akcyjną, która zafunkcjonuje od marca 2020 roku. Nowa i elastyczna forma prowadzenia działalności ma być następcą obecnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ...»

 • Obowiązek raportowania "zaszłych" schematów podatkowych do 30 września

  21.08.2019

  Obowiązek raportowania o schematach podatkowych - wprowadzony w 2019 r. - objął także zaszłości sięgające aż do 25 czerwca 2018 r. (schematy transgraniczne) bądź do 1 listopada 2018 r. - schematy krajowe. Obowiązek raportowania o tych „zaszłych” schematach został przesunięty w czasie. Do 30 czerwca 2019 r. informacje o tych schematach mieli przekazać promotorzy. Natomiast do 30 września 2019 r. - obowiązek ten ciąży na korzystających. ...»

 • Wkrótce kolejne zmiany w VAT

  21.08.2019

  1 września 2019 r. wchodzą w życie zmiany w VAT wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r. Zmiany ograniczają możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT oraz wprowadzają nową definicję pierwszego zasiedlenia (bardziej dostosowaną do wymogów prawa unijnego). ...»

 • Ponad 700 tys. zł na wsparcie ekonomii społecznej

  21.08.2019

  W tym roku na wsparcie ekonomii społecznej – w tym kursy, szkolenia i uprawnienia zawodowe - wydano już ponad 700 tys. zł. Warto skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy i zapytać o dostępność tych środków. ...»

 • Informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON można przekazać elektronicznie

  21.08.2019

  Obniżenie przez pracodawcę wpłaty na PFRON jest możliwe po uzyskaniu informacji o kwocie obniżenia, którą wystawia uprawniony podmiot sprzedający. Informację tą, do skorzystania z obniżenia wpłaty, pracodawca może otrzymać od sprzedającego w formie dokumentu pisemnego albo elektronicznie, np. w pliku PDF. ...»

Tematy tygodnia

Mobbing w pracy – na czym polega i jak pracodawca może się przed nim chronić

2019-08-19

Od 7 września 2019 r. pracownicy będą mogli dochodzić odszkodowań od pracodawcy nie tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu, ale także wtedy, gdy mimo mobbingu nie zdecydują na rozwiązanie umowy o pracę. Nowelizacja przepisów może zatem spowodować wzrost liczby roszczeń pracowników z tytułu mobbingu. Żeby przeciwdziałać takim roszczeniom, pracodawca powinien wiedzieć, jakie zachowania mogą być uważane za mobbing, oraz wdrożyć w firmie procedury antymobbingowe. 

...»

Wszystkie tematy ...»