Poniedziałek, 15.10.2018

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Klasyfikowanie umów leasingu w sposób podatkowy

  15.10.2018

  1 stycznia 2019 r. - to data planowanego wejścia w życie wielu korzystnych zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym przewiduje m.in rozszerzenie katalogu jednostek mikro i małych, jak również częściowe zbliżenie rachunkowości do przepisów podatkowych (np. w zakresie amortyzacji i leasingu). ...»

 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 2020 r.

  15.10.2018

  Rząd zdecydował się kolejny raz przesunąć termin wejścia w życie ulgi na złe długi dla podatników PIT i CIT. Ma ona zacząć obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że przedsiębiorcy - mimo wcześniejszych zapowiedzi MF - nie będą z niej mogli skorzystać w 2019 r. ...»

 • Ograniczenia egzekucji komorniczej wobec przedsiębiorców

  15.10.2018

  Pieniądze niezbędne do utrzymania przedsiębiorcy z jednoosobową działalnością gospodarczą powinny być wyłączone spod egzekucji komorniczej. Tak Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii odpowiedziało na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar wskazywał, że "Konstytucja biznesu" nie przewiduje tu żadnych ograniczeń przy egzekucji komorniczej. W efekcie mogą oni nie dysponować sumą pozwalającą zaspokoić nawet podstawowe potrzeby. Powinno się im zagwarantować minimum socjalne. ...»

 • W listopadzie kończą się limity pracy u jednego pracodawcy

  12.10.2018

  Co dziesiąty pracownik tymczasowy może być dotknięty konsekwencjami kończącego się 18-miesięcznego limitu długości zatrudnienia u jednego pracodawcy użytkownika. Wielu z nich prawdopodobnie zostanie przyjętych na stałe do pracy w danej firmie. Liczba pracowników tymczasowych zmniejsza się od 2017 roku. Jak podkreśla ekspertka z Polskiego Forum HR, na spadek popularności takiej formy zatrudnienia wpływają również niskie bezrobocie i rynek pracownika. ...»

 • Upowszechnienie mediacji usprawni funkcjonowanie sądów pracy

  12.10.2018

  Mediacja to najprostsza i najskuteczniejsza metoda uzdrowienia prawa pracy – taki wniosek przyniosła ekspercka debata „Postępowanie sądowe w sprawach pracowniczych” zorganizowana przez Pracodawców RP. Nie można bowiem skupiać się tylko na samym Kodeksie Pracy, bo przy niewydolnych sądach jego przepisy pozostaną martwe. ...»

 • Bony na towary lub usługi - uproszczenie przepisów VAT

  11.10.2018

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przedłożony przez ministra finansów. ...»

 • FPK zmieni politykę szkoleniową przedsiębiorstw

  11.10.2018

  O tym, czy z nadchodzącego spowolnienia gospodarczego wyjdziemy zwycięsko, czy awansujemy do grupy krajów konkurujących innowacjami, a także jak poradzimy sobie z niedoborem pracowników i starzejącym się społeczeństwem, w dużym stopniu zdecydują kompetencje. W tym kontekście ogromną rolę może odegrać Fundusz Podnoszenia Kompetencji, którego utworzenie zaproponowała Konfederacja Lewiatan. Pomysł spotkał się z aprobatą partnerów społecznych RDS. ...»

 • KAS z szerszym dostępem do informacji

  11.10.2018

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych dzięki sprawniejszej  działalności KAS. ...»

 • Obowiązek podania stawki VAT w zgłoszeniu SENT

  10.10.2018

  Minister Finansów wprowadził obowiązek podawania w zgłoszeniu SENT dodatkowych danych w postaci stawki podatku od towarów i usług w przypadku przewozu oleju (CN od 1507 do 1516 i 1517), z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej. ...»

 • Skutki nieprzekazania raportów informacyjnych ZUS RIA

  10.10.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. dla pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. będzie można skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat ale tylko pod warunkiem przekazania do ZUS oświadczenia (ZUS OSW) oraz raportu informacyjnego (ZUS RIA). ...»

Tematy tygodnia

Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

2018-10-15

Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych.

...»

Wszystkie tematy ...»