Czwartek, 26.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Nowe limity amortyzacji dla samochodów osobowych – projekt

  26.11.2020

  Ustawodawca zamierza podwyższyć limit amortyzacji dla samochodów osobowych napędzanych wodorem. Nowelizacja w tym zakresie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja zakłada też obniżenie  do 100 000 zł limitu amortyzacji dla samochodów osobowych spalinowych i hybrydowych. Obniżony limit ma obowiązywać od 2026 r. ...»

 • Tarcza branżowa - możliwe rozszerzenie listy sektorów uprawnionych do pomocy

  26.11.2020

  Zgodnie z zapowiedziami od 28 listopada ponownie zaczną działać sklepy i usługi w galeriach handlowych, choć w bardziej rygorystycznym reżimie sanitarnym. Na większe luzowanie obostrzeń na razie nie pozwala wciąż wysoka liczba zakażeń i zgonów. Firmy z określonych branż, które pozostają zamknięte, będą mogły liczyć na pomoc z tarczy branżowej, przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Sejm. Problem w tym, że lista PKD jest niewystarczająca i z tym najczęściej przedsiębiorcy zgłaszają się dziś do Rzecznika MŚP. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że na etapie prac Senatu wsparcie to może zostać rozszerzone na innych beneficjentów. ...»

 • Partnerzy społeczni proponują czasowe zawieszenie zakazu handlu w niedziele

  26.11.2020

  Partnerzy społeczni w Radzie Dialogu Społecznego apelują o zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 180 dni po jego odwołaniu. Pracodawcy i związkowcy domagają się też incydentalnej zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, umożliwiającej pracę w handlu w niedzielę, 27 grudnia, aby możliwe było uzupełnienie towarów po przerwie świątecznej. ...»

 • Apel o przyspieszenie prac nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta

  26.11.2020

  Projekt ustawy wdrażającej rozszerzoną odpowiedzialność producenta powinien zawierać szczegółowy sposób wyliczania opłat, zasady realizacji obowiązków przez przedsiębiorców czy szczegóły związane z przepływami pieniędzy pochodzącymi z opłat - uważa Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy apelują o przyspieszenie prac na nowymi przepisami. ...»

 • Kolejne działania przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  26.11.2020

  Ministerstwo Finansów (MF) pracuje nad systemem, który umożliwi przechowywanie informacji o produktach służących gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych i zapewni dostęp do niego m.in. organom ścigania. Prace mają związek z koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw w tym zakresie. Zgodnie z założeniami prawa UE, dostęp właściwych organów do takich danych jest kluczowy dla przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także dla zwalczania poważnych przestępstw. ...»

 • Więcej podatników przejdzie do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

  25.11.2020

  Zmieni się organizacja siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Zmiana jest połączona z rozszerzeniem liczby podmiotów podlegających tym urzędom. Mają one obsługiwać podatników, których przychody wyniosą co najmniej 3 mln euro. Dotychczas tego rodzaju urzędy obsługiwały podmioty o przychodach minimum 5 mln euro. Zmiana właściwości urzędów ma nastąpić już od 1 stycznia 2021 r. ...»

 • Plan ratunkowy dla spółek komandytowych

  25.11.2020

  Czy ponad 100 tys. firm rodzinnych działających jako spółki komandytowe zostanie uratowanych przed nowym podatkiem? Jest na to szansa – prof. Adam Mariański, proponuje rozwiązanie, które pozwoli spełnić cele Ministerstwa Finansów, nie obciążając równocześnie polskich przedsiębiorców dodatkowym podatkiem CIT. Jeszcze w tym tygodniu, zmiany do ustawy mają zostać wprowadzone przez Senat – informują media. ...»

 • Jakich formalności dopełnia pracodawca wobec pracownika, u którego stwierdzono covid-19

  25.11.2020

  Pani będąca pracodawcą zapytała Rzecznika Praw Obywatelskich, jakich dodatkowych formalności musi dokonać względem pracownika, u którego stwierdzono covid. Poinformowała, że informację o jego izolacji  widzi w profilu informacyjnym. ...»

 • Nowy system skarg w celu zwalczania barier handlowych

  25.11.2020

  Komisja Europejska uruchomiła nowy system skarg służący do zgłaszania barier w dostępie do rynku oraz naruszeń zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych UE oraz w ramach ogólnego systemu preferencji. ...»

 • Resort finansów nie wyklucza wzrostu podatków

  24.11.2020

  Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej stwierdził, że nie może wykluczyć zwiększenia obciążeń fiskalnych w przyszłym roku. Powód? Fatalna kondycja budżetu państwa, wynikająca m. in. ze skutków pandemii COVID-19. Słowa te odbiły się szerokim echem. Co ważne, nie jest to zapowiedź zmiany trendu, ale raczej jego kontynuacji, a w gorszym scenariuszu – zaostrzenia kursu na bardziej bezpardonowe sięgnięcie po pieniądze przedsiębiorców. ...»



Tematy tygodnia

Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

2020-11-23

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

...»

Wszystkie tematy ...»