Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Kiedy kupujący może skorzystać ze split payment

  12.12.2018

  Brak faktury od sprzedawcy nie pozwala na zastosowanie split payment. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z 8 sierpnia 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.362.2018.2.JS). ...»

 • Zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej

  12.12.2018

  Przejście z papierowej na elektroniczną (lub odwrotnie) formę prowadzenia dokumentacji pracowniczej będzie możliwe od 1 stycznia 2019 r. w każdym czasie. Muszą być jednak zachowane odpowiednie warunki. ...»

 • Uproszczenia w ewidencji księgowej

  12.12.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. zwiększono progi uprawniające jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej. ...»

 • Nowe zwolnienie podatkowe dla spadkobierców przedsiębiorstw

  11.12.2018

  Od 25 listopada 2018 r. obowiązuje nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Ze zwolnienia skorzystają osoby (spoza kręgu osób najbliższych spadkodawcy), które nabędą własność przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego. Nowe zwolnienie dotyczy osób spoza kręgu osób najbliższych. Osoby najbliższe spadkodawcy (należący do tzw. grupy „0”), które dziedziczą przedsiębiorstwom, korzystają z innego rodzaju zwolnienia. ...»

 • Zmiana zasad opodatkowania VAT bonów towarowych

  11.12.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. mają ulec zmianie zasady opodatkowania bonów. ...»

 • Do końca grudnia trzeba ustalić plan urlopów na 2019 r.

  11.12.2018

  Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Przepisy nie regulują szczegółowo kwestii terminu tworzenia takiego planu. Należy jednak przyjąć, że powinien on być opracowany pod koniec danego roku na następny rok. Wynika to z faktu, że pracownik nabywa prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego w danym roku 1 stycznia, a zatem już w styczniu może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego udzielenie. ...»

 • W 2019 r. zmieni się termin zawiadamiania o wyborze podatku liniowego

  10.12.2018

  Podatnicy, którzy w 2019 r. będą chcieli skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym nie muszą składać  zawiadomienia w tej sprawie do 21 stycznia 2019 r. Zrobią to do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągną pierwszy w 2019 r. przychód. ...»

 • Samochody osobowe - wyższe limity amortyzacji i składek ubezpieczeniowych

  10.12.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. zostanie podwyższony limit ograniczający możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych oraz składek na ubezpieczenie AC od samochodów osobowych. ...»

 • Wigilia dniem wolnym od pracy?

  10.12.2018

  Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy, który zakłada wprowadzenie dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek oraz  Wigilię Bożego Narodzenia. ...»

 • Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2019 r.

  07.12.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, które zasadniczo zachowuje dotychczasowe zwolnienia na lata 2019-2021. ...»

Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»