Niedziela, 22.07.2018

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Problemy ze stosowaniem split paymentu

  20.07.2018

  Z początkiem lipca 2018 r. weszły w życie przepisy określające mechanizm podzielonej płatności. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) z pewnością - przynajmniej w początkowym okresie stosowania nowych przepisów - będzie stwarzać trudności. ...»

 • Wniosek o 500+ online

  20.07.2018

  Od początku lipca rodzice i opiekunowie mogą złożyć online wniosek o świadczenie Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w urzędzie. ...»

 • MF wyjaśnia: O czym pamiętać podczas wypełniania JPK_VAT

  20.07.2018

  W związku z pojawiającymi się przy wysyłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) błędami MF wyjaśnia, jak poprawnie go wypełniać. Pozwoli to uniknąć wizyty w urzędzie skarbowym, aby wyjaśniać niezgodności i korygować JPK_VAT. Chodzi o transakcje objęte procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia" oraz wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur. ...»

 • Większa liczba podatników uprawniona do ulgi rehabilitacyjnej

  19.07.2018

  Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać m.in. podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, jeżeli dochody tych osób nie przekraczają w roku podatkowym limitu wskazanego w przepisach updof. Od 6 czerwca 2018 r. zmieniły się zasady ustalania wysokości tego dochodu. Dzięki temu większa liczba opiekunów osób niepełnosprawnych zyskała prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Ponieważ nowe regulacje mają zastosowanie już do dochodów za 2017 r., warto pomyśleć o złożeniu korekty zeznania za ubiegły rok. ...»

 • Wpłata w split payment na rachunek VAT płatnika – WNT paliw

  19.07.2018

  Przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności możliwe jest również dokonywanie wpłaty kwot podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rachunek VAT płatnika, o którym mowa w art. 17a ustawy o VAT. ...»

 • ZUS ostrzega: płacąc e-składkę można stracić prawo do zasiłku

  19.07.2018

  Od stycznia do czerwca 2018 r. do ZUS trafiło z wpłat ze składek przekazywanych przez przedsiębiorców na nowe, indywidualne rachunki 145 mld 900 mln zł - poinformowała prezes ZUS. Jednocześnie ZUS przypomina, że bieżące wpłaty są w pierwszej kolejności księgowane na najstarsze zaległości, co może prowadzić do utraty prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego, jeśli nie wystarczy środków na terminowe opłacenie składki chorobowej. ...»

 • PIP chce wydawać decyzje ws. ustalania stosunku pracy

  19.07.2018

  Uważam, że należy wyposażyć inspektorów pracy w możliwość wydawania decyzji w zakresie ustalania stosunku pracy - podkreślił w rozmowie z PAP Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Zwrócił uwagę, że nadal stosuje się umowy cywilnoprawne zamiast umów o pracę. ...»

 • Zastosowanie podzielonej płatności do faktur bez VAT

  18.07.2018

  Nie  jest możliwe uregulowanie w MPP wyłącznie kwoty netto, przykładowo w odniesieniu do faktur, w których nie wykazano kwoty podatku (odwrotne obciążenie czy też czynności zwolnione od podatku). ...»

 • Prościej uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca

  18.07.2018

  Od 1 lipca 2018 r. w przypadku niektórych zawodów łatwiej można uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca. Wojewoda wydaje bowiem dla niektórych zawodów zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. ...»

 • Zmiany w zatrudnianiu pracowników młodocianych

  18.07.2018

  Od 1 września 2018 r. zostanie obniżony wiek pracowników młodocianych. Za takiego pracownika będzie uważana osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. roku życia. ...»

Tematy tygodnia

Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2018-07-16

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

...»

Wszystkie tematy ...»