Wtorek, 25.06.2019

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Prywatność osób posługujących się podpisem elektronicznym nie może być zagrożona

  25.06.2019

  Prezes UODO wystąpił do Ministra Cyfryzacji z prośbą o zmianę przepisów, które dostosują aktualne regulacje prawne dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego do zasad wyrażonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). ...»

 • Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych

  25.06.2019

  Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2018 r. ...»

 • MF ostrzega przed fałszywą korespondencją mailową

  25.06.2019

  Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości podszywające się pod resort finansów. Wiadomości te różnią się treścią, ale zawsze zawierają link lub załącznik z niebezpiecznym oprogramowaniem. ...»

 • Pamiętaj o ogłoszeniu sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  25.06.2019

  Jednostki gospodarcze nieobjęte wpisem do KRS, a których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, muszą najpóźniej do 15 lipca 2019 r. złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym swoje sprawozdania finansowe. ...»

 • Nowe Prawo zamówień publicznych zwiększy liczbę firm startujących w przetargach

  25.06.2019

  Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach; wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych w sposób efektywny - czyli tak, by uzyskiwać jak najlepsze produkty w konkurencyjnej cenie - oraz uwzględniający strategiczne cele państwa, m.in. wzrost innowacyjności – takie mają być najważniejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych (PZP). Projekt nowej ustawy zaakceptował właśnie Stały Komitet Rady Ministrów. Teraz czeka on na rozpatrzenie przez rząd. ...»

 • Zmiany w szkoleniach bhp

  24.06.2019

  Zmiana polega na rezygnacji z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz we wzorze zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. ...»

 • Koszt wytworzenia według nowego KSR nr 13

  24.06.2019

  22 maja 2019 r. został opublikowany kolejny, już 13. Krajowy Standard Rachunkowości „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów” (dalej: KSR 13). Jego celem jest pomoc firmom w prawidłowym stosowaniu zasad ustalania i prezentacji w sprawozdaniach finansowych kosztu wytworzenia produktów. ...»

 • Mniej problemów przy składaniu e-sprawozdań do KRS

  24.06.2019

  Ministerstwo Finansów udostępniło nowe, poprawione struktury logiczne sprawozdań finansowych dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (wersja 1-2). Zmiany dotyczą sposobu identyfikowania jednostki. ...»

 • Najlepiej obniżyć PIT dla wszystkich

  24.06.2019

  Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie zerowego PIT dla osób do 26 roku życia. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że to rozwiązanie realizuje postulat obniżenia klina podatkowego, który postulują przedsiębiorcy. Najlepsze i bardziej sprawiedliwe byłoby jednak obniżenie PIT dla wszystkich podatników. ...»

 • Nowy wzór protokołu wypadku przy pracy

  21.06.2019

  25 czerwca 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie określające nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. ...»

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego

2019-06-24

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy zobowiązujące podatników oraz podmioty ich obsługujące do raportowania o schematach podatkowych. W artykule objaśniamy, w jaki sposób działa mechanizm raportowania oraz w jakich sytuacjach obowiązek raportowania może obciążać biura rachunkowe.

...»

Wszystkie tematy ...»