Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Podwyżka minimalnej płacy to wzrost innych należności pracowniczych

  19.09.2017

  W 2018 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2100 zł brutto, tj. o 100 zł więcej niż w 2017 r. Przy założeniu, że w 2018 r. wysokość składek, podatku i pozostałych wskaźników wpływających na wysokość wynagrodzenia do wypłaty nie ulegnie zmianie, minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem zwykłych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek wyniesie 1530 zł (w porównaniu z 2017 r. będzie wyższe o ok. 71 zł). ...»

 • Inwentaryzację można rozpocząć 1 października

  19.09.2017

  Inwentaryzacji należy dokonać na dzień bilansowy. Jeżeli rok obrotowy jednostki jest rokiem kalendarzowym, dniem bilansowym jest 31 grudnia 2017 r. To, że inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień bilansowy, nie oznacza jednak, że należy te czynności wykonać tego dnia (byłoby to niemożliwe). ...»

 • Pracodawcy niezadowoleni z budżetu Funduszu Pracy

  19.09.2017

  Nie można zaakceptować archaicznej, niedostosowanej do wyzwań rynku pracy, formuły wykorzystania środków z Funduszu Pracy. Wątpliwości budzi zmniejszenie środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i finansowanie ze środków Funduszu przedsięwzięć, które nie należą do jego zadań - uważa Konfederacja Lewiatan. ...»

 • Zmiany w akcyzie od sprowadzanego samochodu

  18.09.2017

  Aby zarejestrować samochód sprowadzany z innego kraju UE, musimy złożyć deklarację, zapłacić akcyzę i uzyskać potwierdzenie zapłaty. Od 1 marca 2017 r. deklarację tę możemy złożyć w formie papierowej do urzędu skarbowego albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC. Natomiast akcyzę płacimy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Od 1 października 2017 r. składamy nową deklarację AKC-U/S zamiast dotychczasowej AKC-U. ...»

 • Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają działania KAS

  15.09.2017

  „Krajowa Administracja Skarbowa? To się chyba sprawdza!” – tak można podsumować opinie przedsiębiorców o  pierwszych sześciu miesiącach działania KAS. Największym jej sukcesem jest delikatna zmiana na plus dotychczasowego negatywnego wizerunku skarbówki w oczach biznesu. ...»

 • Ulga na złe długi ograniczona czasowo

  15.09.2017

  Od kilku lat podatnicy mają możliwość korzystania z ulgi na złe długi. Jednak z  przepisów wynika, że mogą z niej skorzystać, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona. Jest kwestią sporną, czy warunek ten jest zgodny z przepisami unijnymi. Część sądów uważa, że warunek ten nie obowiązuje, gdyż jest niezgodny z dyrektywą UE. ...»

 • Pracodawcy chcą przekazywać dane elektronicznie

  15.09.2017

  Najlepszym rozwiązaniem byłoby przejście do systemu elektronicznego przekazywania danych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z zapewnieniem alternatywnych form dostarczania formularzy, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - postuluje Konfederacja Lewiatan, oceniając propozycje UKE dotyczące odświeżenia i ujednolicenia formularzy składanych przez przedsiębiorców. ...»

 • Umowy o dzieło zostaną oskładkowane?

  14.09.2017

  ZUS chce ujednolicenia systemu opłacania składek. Oznaczać by to miało oskładkowanie wszystkich rodzajów umów, również tych o dzieło. Jak mówi ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski, oskładkowanie umów o dzieło nie uratuje systemu ubezpieczeń społecznych przed problemami finansowymi. ...»

 • Większa ochrona podatników przed nieuczciwymi kontrahentami

  14.09.2017

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać Krajową Administracje Skarbową, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki. ...»

 • Płaca minimalna w górę

  14.09.2017

  2100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości  minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. ...»

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»