Środa, 23.10.2019

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Termin przekazania odpisów na zfśs upływa 31 października

  23.10.2019

  Do 31 października 2019 r. pracodawcy, którzy dokonywali odpisu na zfśs od maksymalnej podstawy wymiaru, mają obowiązek przekazać dodatkowy odpis. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r., kwota bazowa zarówno do naliczenia odpisu podstawowego jak i odpisów zwiększających wynosi 3389,90 zł. Podstawą do naliczenia odpisów i zwiększeń na zfśs od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. będzie kwota wynosząca 3278,14 zł. Wysokość odpisów i zwiększeń za 2019 r. należy ustalić proporcjonalnie do wskazanych okresów. ...»

 • Trzeba dostosować regulamin pracy do ostatnich zmian przepisów

  23.10.2019

  Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w przepisach prawa pracy dotyczące m.in. mobbingu i dyskryminacji, monitoringu pracowników czy ochrony danych osobowych powodują konieczność weryfikacji aktualności regulaminu pracy. Niektóre zawarte w regulaminie pracy zapisy mogą być bowiem niezgodne z nowymi przepisami. Natomiast postanowienia regulaminu pracy mniej korzystne niż przepisy prawa pracy nie obowiązują. W ich miejsce stosujemy ogólnie obowiązujące regulacje. ...»

 • Koniec formularzy w postępowaniu uproszczonym

  23.10.2019

  Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, która zacznie  obowiązywać od 7 listopada 2019 r., wprowadzi duże zmiany w procedurze cywilnej. Tym samym zmieni reguły, według których sąd prowadzi sprawy cywilne (zarówno o zapłatę, jak i spadkowe, rodzinne). Eliminuje również definitywnie formularze z postępowania uproszczonego. ...»

 • Przedsiębiorcy zainteresowani fundacją rodzinną

  23.10.2019

  Przedsiębiorcy są zainteresowani możliwością założenia w Polsce fundacji rodzinnej - to jeden ze wstępnych wniosków, które płyną z konsultacji zielonej księgi dot. fundacji rodzinnej. Konsultacje te MPiT prowadziło od połowy września do połowy października. Obecnie analizuje zgłoszone opinie. Szczegółowo odniesie się do nich w ciągu kilku najbliższych tygodni. ...»

 • W 2020 r. wyższy limit małego podatnika PIT i CIT oraz jednorazowej amortyzacji

  22.10.2019

  W 2020 r. status małego podatnika PIT i CIT będą mieli podatnicy, których przychód ze sprzedaży brutto nie przekroczy 8 474 000 zł.  Do 219 000 zł wzrośnie również limit jednorazowej amortyzacji. ...»

 • Nowy JPK_VAT uprości rozliczenie z urzędem skarbowym

  22.10.2019

  Od 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, a od 1 lipca 2020 r. pozostali podatnicy VAT, będą składać nowy JPK_VAT, obejmujący dwie części: deklarację i ewidencję. Jeden plik ma uprościć rozliczenie z urzędem skarbowym i zmniejszyć obciążenia sprawozdawcze podatników VAT. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane 18 października 2019 r. ...»

 • CIT-8 w postaci papierowej ponownie możliwe

  22.10.2019

  Od 25 października 2019 r. niektórzy podatnicy podatku CIT mogą składać zeznania CIT w postaci papierowej. ...»

 • Podatek handlowy nie tak szybko

  22.10.2019

  Zapadła decyzja o odłożeniu podatku handlowego o kolejny rok. Formalnie przepis wstrzymujący jego pobór obowiązuje tylko do końca tego roku. Konfederacja Lewiatan apeluje, jeśli decyzja rzeczywiście zapadła, aby jak najszybciej znowelizować ustawę i odroczyć pobór podatku do czasu rozstrzygnięcia sporu przez TSUE. ...»

 • Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

  22.10.2019

  Zmiany wprowadzane w Kodeksie spółek handlowych przewidują obowiązkową dematerializację akcji na okaziciela oraz akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych. Dzięki zmianie będzie możliwe wyeliminowanie kosztów wiążących się z koniecznością druku, przechowywania i transportowania dokumentowych papierów wartościowych. Zredukowane zostanie także ryzyko związane ze skutkami utraty papierów wartościowych, dostania się ich w niepowołane ręce lub nieautoryzowanych działań mających za przedmiot papiery wartościowe dokumentowe (ryzyko takie występuje szczególnie w przypadku papierów na okaziciela). ...»

 • Obowiązkowy split payment - sankcje również dla nabywców

  21.10.2019

  Nowe regulacje prawne wprowadzające obowiązkowy MPP, w przeciwieństwie do dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności, przewidują liczne sankcje za nieprzestrzeganie przepisów. Co ważne, ustawa o VAT przewiduje sankcje zarówno dla sprzedawców (za brak adnotacji na fakturze), jak i dla nabywców (za brak płatności przy zastosowaniu MPP). ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

2019-10-21

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

...»

Wszystkie tematy ...»