Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie prostsze

  12.06.2019

  W ubiegłym roku upadłość konsumencką ogłosiło 6,5 tys. osób. Od 2015 roku, po zmianie przepisów w tej kwestii, zrobiło to ponad 18,6 tys. osób. Przyjęta niedawno przez rząd nowelizacja przepisów liberalizuje przepisy. Teraz sądy nie oddalą wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik doprowadził do niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa. Łatwiej będzie też ogłosić upadłość osobom prowadzącym działalność gospodarczą, emerytom i rencistom. Dzięki zmianom więcej osób będzie mogło wyjść ze spirali zadłużenia – ocenia radca prawny Adrian Dzwonek. ...»

 • Opłata od grubszych foliówek zaszkodzi firmom

  12.06.2019

  Wprowadzenie opłaty recyklingowej w wysokości 20 groszy za torby z tworzyw sztucznych o grubości począwszy od 50 mikrometrów negatywnie wpłynie na działalność przedsiębiorstw - ostrzega Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, członek Konfederacji Lewiatan. Ograniczenie stosowania toreb wielorazowych z tworzyw sztucznych i uprzywilejowanie innych materiałów będzie miało negatywny wpływ na środowisko naturalne. Objęcie grubszych toreb opłatą recyklingową jest też niespójne z unijną dyrektywą, ponieważ nie dotyczy ona produktów wielorazowego użytku tzn. toreb z tworzywa sztucznego o grubości od 50 mikrometrów. ...»

 • Przedsiębiorcy boją się podzielonej płatności w VAT

  11.06.2019

  Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan bardzo wysokie sankcje wynoszące 100% dodatkowego zobowiązania w VAT za błędne oznaczenie faktury przez sprzedającego albo pomyłkowe nieopłacenie faktury w MPP przez nabywcę, są nieadekwatne do wagi i charakteru przewinienia. Sankcja w postaci braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów za niedokonanie płatności w MPP wychodzi poza cel ustawy, jest nieproporcjonalna i wykracza poza zakres zgody UE na wprowadzenie specjalnego rozwiązania jakim jest MPP. 1 września 2019 r. to nierealny termin wejścia w życie ustawy, aby przedsiębiorcy zdążyli przygotować się do tak dużej zmiany w zakresie rozliczeń w VAT. Konieczne jest co najmniej półroczne vacatio legis. ...»

 • Dla kogo zwolnienie z pracy w czasie upałów

  11.06.2019

  Przepisy nie określają maksymalnych temperatur, jakie powinny występować w pomieszczeniach pracy. Należy jednak przyjąć, że do przekroczenia normy temperaturowej dochodzi, kiedy przy ciężkiej pracy fizycznej w hali jest ponad 28°C, w przypadku warunków szczególnych powyżej 26°C, a przy pracy biurowej - ponad 30°C. ...»

 • Nowe wnioski o świadczenie Rodzina 500+

  11.06.2019

  Od 1 lipca 2019 r. programem "Rodzina 500+" zostaną objęte wszystkie dzieci do uzyskania pełnoletniości i bez względu na dochody rodziny.  Powoduje to konieczność dostosowania wniosku o świadczenie wychowawcze  i zakresu wymaganych informacji niezbędnych do otrzymania świadczenia do przyszłych zmian. ...»

 • Nowy wzór VAT-23

  10.06.2019

  Od 1 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu VAT-23(3). ...»

 • MF nie zmienia stanowiska mimo wyroku TSUE

  10.06.2019

  Po wyroku TSUE w sprawie zasad ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego od usług budowlanych, Ministerstwo Finansów poinformowało, że planuje przedstawić stanowisko do tego zagadnienia dopiero po rozstrzygnięciu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Do tego czasu podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie. ...»

 • Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK

  10.06.2019

  Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe, która ma na celu wprowadzenie zmian usprawniających wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. ...»

 • Bez możliwości przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową

  10.06.2019

  Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo spółdzielcze, która ma na celu dostosowanie przepisów tej ustawy do wymogów Konstytucji, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 25/12) i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia  15 lipca 2015 r. (sygn. akt S 5/15). ...»

 • Deklaracja VAT w formie nowego pliku JPK_VAT

  07.06.2019

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje, że podatnicy podatku VAT będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną tylko w formie elektronicznej. ...»



Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»