Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Nowe propozycje dotyczące zakupu i używania aut

  18.09.2018

  Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych zawiera dużo korzystnych propozycji. Gdyby nie został uzupełniony o kilka kontrowersyjnych rozwiązań można byłoby go uznać, za jedną z najlepszych nowelizacji w ostatnich latach. Wśród propozycji przedstawionych w „pakiecie samochodowym" znajdują się zarówno zasługujące na aprobatę, jak i niekorzystne dla biznesu - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. ...»

 • Wynagrodzenia zleceniobiorców chronione przed potrąceniami

  18.09.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami komorniczymi. Nowelizacja w zakresie zapewnienia tym osobom minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją zrówna je z osobami mającymi status pracowników. Oznacza to, że do wynagrodzeń zleceniobiorców-dłużników należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń. ...»

 • Akta osobowe pracownika po nowemu

  18.09.2018

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, który określa nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników. ...»

 • Niepotrzebny pośpiech we wprowadzaniu exit tax

  18.09.2018

  Konstrukcja exit tax zakłada obciążenie podatnika daniną od niezrealizowanego hipotetycznego dochodu w momencie jego przeprowadzki, niezależnie od tego czy doszło do jakiegokolwiek zbycia składników tzw. majątku osobistego. Taki mechanizm to rodzaj opłaty za wyprowadzkę z Polski, która budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją i prawem Unii Europejskiej - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. ...»

 • Bardziej wiarygodne wykazy podatników VAT

  17.09.2018

  Prowadzone przez Szefa KAS wykazy podatników, którym odmówiono rejestracji, wykreślono z rejestru oraz którym przywrócono rejestrację od 22 sierpnia 2018 r., są prowadzone według nowych - bardziej precyzyjnych zasad. Dzięki zmianom informacje zawarte w wykazach mają być pełniejsze, a podatnicy zyskają bardziej wiarygodne informacje o statusie swoich kontrahentów. ...»

 • Pracodawcy za mniejszymi obciążeniami związanymi z PPK

  17.09.2018

  Postulujemy zmniejszenie obciążeń pracodawców związanych z administrowaniem pracowniczymi planami kapitałowymi, wyjaśnienie kilku wątpliwości dotyczących nowych obowiązków, a także zagwarantowanie pewności obrotu prawnego i gospodarczego (niespodziewane zmiany w projekcie w zakresie PPE) - napisała Konfederacja Lewiatan w ocenie projektu ustawy o PPK. ...»

 • Zróżnicowanie płacy minimalnej w regionach?

  17.09.2018

  Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o decyzji rządu, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. wobec 2018 r. (2 100 zł ) i stanowi 47,2 proc. prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r. Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na poziomie 14,7 zł (13,7 zł w 2018 r.). ...»

 • Brexit - co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca

  14.09.2018

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z innymi resortami opracowało broszurę „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?" ...»

 • Kto nie skorzysta z niższych składek ZUS

  14.09.2018

  Począwszy od 1 stycznia  2019 r., przedsiębiorcy będą mogli opłacać niższe składki ZUS, które będą uzależnione od osiągniętych przychodów. Z nowych preferencji będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które spełnią określone warunki. Natomiast nie będą mogli z nich skorzystać np. wspólnicy spółek osobowych. ...»

 • Jak informować pracowników o zmianie okresu przechowywania akt osobowych

  13.09.2018

  W przyszłym roku wraz ze świadectwem pracy trzeba będzie wydawać pracownikom dodatkowe informacje o okresie przechowywania akt osobowych. Niewystarczające będzie przytoczenie treści przepisów o okresach przechowywania dokumentacji, lecz konieczne będzie wskazanie konkretnych dat. Nie będzie jednak obowiązku przekazywania kolejnej informacji w przypadku, gdy zmieni się lub będzie się mógł zmienić okres przechowywania dokumentacji pracownika. ...»



Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»