Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Co dalej z nowym Kodeksem pracy

  13.04.2018

  Projekty nowych kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w obecnej formie spowodowały zamieszanie po stronie pracodawców i samych pracowników – ocenia Michał Szuszczyński, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Plusem projektu jest m.in. propozycja zmian w systemie urlopowym. Z kolei propozycje dotyczące form zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy mogą przysporzyć pracodawcom szeregu problemów. Nie wiadomo jeszcze, czy proponowane przez Komisję Kodyfikacyjną zmiany będą procedowane. ...»

 • Doradcy podatkowi dopilnują praw przedsiębiorców podczas kontroli

  12.04.2018

  Krajowa Rada Doradców Podatkowych podpisała porozumienie z Najwyższą Izbą Kontroli. Mając na celu obronę praw podatnika, pomoże jej m.in. w kontrolowaniu organów skarbowych w poszanowaniu praw przedsiębiorców podczas kontroli. ...»

 • Zmiany w rozliczaniu VAT bonów na towary lub usługi

  12.04.2018

  Z początkiem 2019 r. powinny wejść w życie polskie przepisy określające skutki VAT transferów bonów na towary lub usługi. Wynika to ze zmian w dyrektywie 2006/112/WE, które w 2016 r. wprowadziła dyrektywa voucherowa. ...»

 • Podatnik nie odliczy straty w roku objętym przedawnieniem

  12.04.2018

  Niedopuszczalna jest zmiana wysokości straty poniesionej w roku objętym już przedawnieniem w celu jej odliczenia od dochodu osiągniętego w latach późniejszych (wyrok NSA z 2 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 2675/16). Modyfikacja kwoty straty, gdy minie już termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok, nie jest zatem możliwa - niezależnie od przyczyn takiej korekty. ...»

 • Konstytucja biznesu już w maju

  11.04.2018

  1 maja 2018 r. wejdzie w życie Konstytucja biznesu. Wprowadza ona możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej, ulgę na start oraz katalog zasad prawnych chroniących przedsiębiorców. W celu ochrony praw przedsiębiorców powołany też zostanie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. ...»

 • Firmy chcą zatrudniać cudzoziemców

  11.04.2018

  Od początku 2018 roku w Polsce obowiązuje nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma ona ułatwiać zatrudnienie cudzoziemców spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i kontrolować przyjeżdżające do Polski osoby. Tymczasem pracodawcy postulują wprowadzenie ustawy imigracyjnej i ściąganie pracowników nie tylko z Ukrainy, lecz także z krajów arabskich. Bez tego trudno będzie zaspokoić zapotrzebowanie firm na nowe kadry. Już teraz niektóre z nich rezygnują z kontraktów, ponieważ ze względu na brak rąk do pracy nie będą w stanie ich realizować. ...»

 • Będą zmiany w PPK

  11.04.2018

  Szykują się zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ministerstwo Finansów i Polski Fundusz Rozwoju rozpatrują właśnie uwagi zgłoszone przez partnerów społecznych. Możliwe są zmiany dotyczące ograniczenia kosztów administracyjnych, automatycznego uczestnictwa w programie, przepisów karnych. Potwierdzono utrzymanie wyboru między PPK i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi. Konfederacja Lewiatan wskazywała na konieczność takich korekt. ...»

 • Spółdzielnie socjalne po nowemu

  10.04.2018

  Zmiany w spółdzielniach socjalnych, które weszły w życie 31 marca br., to efekt uchwalonej przez parlament nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o działach administracji rządowej. ...»

 • Dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej

  10.04.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą oraz akta osobowe w postaci elektronicznej. Dokumentacja elektroniczna będzie równoważna z dokumentacją papierową. ...»

 • STIR już przynosi efekty

  10.04.2018

  STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze.  Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego rachunku bankowego i zatrzymanie kwoty ok. 350 tys. euro.  Monitoring STIR obejmuje obecnie ponad 5,6 mln rachunków podmiotów kwalifikowanych (czyli innych niż rachunki osób fizycznych, służące do celów prywatnych). ...»



Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»