Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Wysokie kary za naruszenie przepisów RODO

  02.03.2018

  Osobie fizycznej, która sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych nastąpiło z naruszeniem przepisów RODO, będzie przysługiwać prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. Obecnie takim organem jest GIODO. ...»

 • Kolejne zmiany w VAT od lipca

  02.03.2018

  Resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o  podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. ...»

 • Niemal wszystkie firmy złożyły JPK_VAT za styczeń 2018

  01.03.2018

  Przedsiębiorcy złożyli 1,7 mln JPK_VAT. Według wstępnych szacunków z obowiązku wywiązało się w ustawowym terminie 93-95 proc. firm. ...»

 • Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych

  01.03.2018

  Pracodawca ma obowiązki informacyjne wobec osób, których dane są przetwarzane. ...»

 • ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

  01.03.2018

  Ponad 200 mln zł wstrzymanych bądź cofniętych świadczeń chorobowych – to efekt kontroli zwolnień, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w 2017 r. ...»

 • Klauzula w ustawie o wspieraniu inwestycji do zmiany

  28.02.2018

  Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan apeluje o rozważenie istotnej modyfikacji tzw. klauzuli antyabuzywnej (ma przeciwdziałać nadużyciom) zawartej w projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji lub też jej całkowite wykreślenie. Proponowane przepisy spowodują, że wewnętrzne oceny projektów inwestycyjnych zawierać będą ostrzeżenie co do ryzyka, co może zniechęcić do stosowania przepisów ustawy i tym samym nie przyczyni się do rozwoju innowacyjnych dziedzin gospodarki. ...»

 • Mija termin na PIT-11

  28.02.2018

  Do 28 lutego 2018 r. płatnicy powinni przygotować oraz przesłać podatnikom i właściwym dla nich urzędom skarbowym PIT-11. Płatnicy, którzy w tym terminie wysyłają informację PIT-11 do urzędu skarbowego, są zobowiązani dokonać tego elektronicznie. Dla płatników, którzy mogli skorzystać z papierowej formy przekazania tej informacji, termin ten upłynął 31 stycznia 2018 r. ...»

 • Nowy kodeks pracy budzi wiele wątpliwości

  28.02.2018

  14 marca Komisja Kodyfikacyjna przegłosuje ostateczny kształt projektów nowych kodeksów pracy - indywidualnego oraz zbiorowego. Wśród propozycji przepisów są jednak takie, które uderzają w zasady wolności obywatelskich lub naruszają podstawy demokratycznego państwa prawa. Niektóre grzeszą złym zredagowaniem, przez co są zwyczajnie niejasne. ...»

 • Ujednolicenie umów o pracę ograniczy swobodę działania pracowników

  27.02.2018

  Zmiany w regulacjach dotyczących warunków zawiązywania umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło będą uwzględniały dużą cześć osób, które w tej chwili świadczą pracę różnego typu, w ogólnej grupie pracowników. Oprócz zatrudnienia rozumianego jako stosunek pracodawca – pracobiorca, dotyczyć będą relacji zleceniodawca – zleceniobiorca oraz zlecający dzieło – wykonujący dzieło. Działania te mają na celu umożliwienie wszystkim uzyskania większych wpływów do funduszu ubezpieczeń społecznych. ...»

 • IODO – nowe wyzwania dla organizacji i jej pracowników

  27.02.2018

  Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych nakładają na jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego najważniejszym zadaniem ma być koordynowanie działań w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i nadzorowanie nad poprawnością stosowania RODO. ...»



Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»