Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Nie będzie zakazu umów cywilnoprawnych w pracy tymczasowej

  10.04.2017

  Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odrzuciła poprawkę, która zmierzała do wprowadzenia zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w ramach pracy tymczasowej. To dobra decyzja, ponieważ taki zakaz wywołałby skutki odwrotne do zamierzonych - uważa Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. ...»

 • Emerytura to wolny wybór

  10.04.2017

  Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Ustawa określa minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury. ...»

 • Ukraińcy bez wiz – mniej rąk do pracy?

  10.04.2017

  Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Unii. Najprawdopodobniej już na początku czerwca Ukraińcy będą mogli przekraczać bez wizy granice Wspólnoty. Tryb bezwizowy ograniczony jest do 90 dni pobytu w ciągu pół roku. ...»

 • ZUS kwestionuje zlecenia z poprzednich lat

  10.04.2017

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w ramach prowadzonych kontroli, zaczyna kwestionować umowy cywilnoprawne zawierane w poprzednich latach. ZUS twierdzi, że podstawa wymiaru składek  powinna być wyższa, czego skutkiem jest powstanie po stronie przedsiębiorców obowiązku uregulowania zaległości nawet za kilka lat wstecz. ...»

 • Przedsiębiorcy proponują zmiany w KRS

  07.04.2017

  W Krajowym Rejestrze Sądowym nie powinny znaleźć się przepisy regulujące kwestie materialno-prawne związane z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców w okresie zawieszenia, jego skutki w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych - uważa Konfederacja Lewiatan. Takie regulacje powinny być umieszczone w Prawie przedsiębiorców. ...»

 • Prywatni przedsiębiorcy nie mogą urządzać gier na automatach

  07.04.2017

  W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą możliwości prowadzenia punktów gier na automatach resort finansów przypomina, że zgodnie z nowelizacją ustawy hazardowej, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r., podmioty prywatne nie mają możliwości urządzania gier na automatach poza kasynami gier. ...»

 • ZUS nie może decydować, kto jest płatnikiem składek

  06.04.2017

  Po konsultacjach społecznych, do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym zamiast na oddzielne rachunki, płatnicy będą przelewać na konto ZUS jedną kwotę, stanowiącą sumę należnych składek, wprowadzono poprawkę, która daje ZUS szerokie uprawnienia w kwestii decydowania, kto jest płatnikiem składek. To złe rozwiązanie - uważa Konfederacja Lewiatan. ...»

 • Kasy fiskalne od stycznia 2018 r. - będą zmiany

  06.04.2017

  Ostatnie posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych zdominowała tematyka dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące przedstawiona przez reprezentanta Ministerstwa Rozwoju i Finansów  oraz dyskusja w tym zakresie. ...»

 • Mały przychód, mały ZUS

  06.04.2017

  Czy „Mały przychód, mały ZUS” zmieni sytuację małych przedsiębiorców? Tak, ale nie radykalnie. Zdaniem ekspertów przedsiębiorca powinien płacić ZUS od dochodu, a nie przychodu. Dopiero takie rozwiązanie będzie milowym krokiem do przodu. ...»

 • Zaświadczenie A1 - kiedy jest wydawane

  05.04.2017

  Zaświadczeniem A1 potwierdzamy, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Zaświadczenie może zostać wydane, jeśli spełnione są warunki wynikające z przepisów prawa unijnego. ...»



Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»