Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Wiadomości w IPP24

Wszystkie artykuły

 • Większa ochrona roszczeń pracowników

  23.05.2016

  Senat nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustaw oszczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz oroszczeniach pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Chodzi odostosowanie tych ustaw do przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. ...»

 • Łatwiej założyć stowarzyszenie

  23.05.2016

  Stowarzyszenie będzie mogło założyć 7, a nie jak do tej pory 15 osób. Zamiast 3 miesięcy na rozpatrzenie wniosku o rejestrację sąd będzie miał na to 7 dni. Niepotrzebna będzie aprobata starosty ws. statutu stowarzyszenia - stanowią przepisy, które weszły w życie 20 maja. ...»

 • Odpowiedzialność za zaległości podatkowe - zmiany

  20.05.2016

  Od 20 maja 2016 r. w Ordynacji podatkowej zwiększy się zakres odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe stowarzyszeń. Nowością są przepisy o odpowiedzialności za zaległości stowarzyszeń powstałe w okresie przed wpisem do KRS oraz o odpowiedzialności za zaległości podatkowe tzw. stowarzyszeń zwykłych działających bez wpisu do rejestru. Wprowadzone reguły odpowiedzialności wynikają z nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. ...»

 • 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy

  20.05.2016

  Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju przyjęła projekt uchwały ws. ustanowienia dnia 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy. Wzmocni to świadomość i wiedzę społeczeństwa o procesach gospodarczych i przedsiębiorczości. ...»

 • Będzie nowa ustawa o zatrudnieniu?

  20.05.2016

  Po dwóch latach wdrażania nowych rozwiązań w ramach reformy rynku pracy potrzebne jest udoskonalenie wprowadzonych rozwiązań, ale też nowe propozycje. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada napisanie nowej ustawy o zatrudnieniu. ...»

 • Dla kogo ulga na działalność badawczo-rozwojową

  19.05.2016

  Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające w podatku dochodowym  ulgę na działalność badawczo–rozwojową tj. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo–rozwojową. Po raz pierwszy ulga B+R może być odliczona w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. ...»

 • Zmiany w rejestracji danych firmy w CEIDG

  19.05.2016

  19 maja 2016 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących rejestracji danych przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza kilka istotnych zmian, w tym m.in. obowiązek posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG. Zmienia się też zakres formalny wniosku o rejestrację firmy w CEIDG oraz jego aktualizacji. ...»

 • Konieczna systemowa podwyżka rent i emerytur

  19.05.2016

  Rząd planuje kolejne jednorazowe wypłaty dla emerytów i rencistów mające zrekompensować im niską waloryzację świadczeń. Takie dopłaty nie mają jednak wpływu na wysokość  emerytur i rent w przyszłości. Dlatego konieczna jest systemowa zmiana w tym zakresie – uważa Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. ...»

 • Nowa kwota Tax Free od czerwca

  19.05.2016

  Od 1 czerwca 2016 r. podwyższeniu ulegnie wysokość minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżni spoza UE mogą żądać zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w systemie TAX FREE. Kwota ta wzrośnie z 200 zł do 300 zł. ...»

 • Uzupełnienie umów terminowych o pracę do 21 maja

  18.05.2016

  W przypadku zawarcia umowy terminowej przed 22 lutego 2016 r., konieczne będzie jej uzupełnienie. Pracodawca ma obowiązek do 21 maja 2016 r. uzupełnić umowę poprzez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy oraz okolicznościach przekroczenia limitów. ...»



Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»